Rainer Pál

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Rainer Pál
Név (civil): 
Rainer Pál
Születési hely: 
Budapest
Születési év: 
1957
Idegennyelv-ismeret: 
német
Cím: 
Laczkó Dezső Múzeum, 8201 Veszprém, Erzsébet sétány 1.
E-mail: 
Telefonszám: 
+36 88 424 610
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, történész, heraldikus
Középfokú tanulmányok: 
Kaffka Margit Gimnázium, Budapest, 1975.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat, régészet (közép- és népvándorlás kor) - történelem 1979–1983., ELTE BTK posztgraduális heraldika 1992–1994.
Diplomaszerzés éve: 
1983
Diplomamunka címe : 
Magyarországi síremlékek 1458-1699
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
kandidátus/PhD
Szakmai tagságok
Magyar Régész Szövetség, alapító tag 2006–
Munkahelyek

Hadtörténeti Intézet Levéltára, Budapest, raktári kisegítő 1975–1976.; Óbuda MGTSz, Budapest, ásatási segédmunkás 1976–1978.; Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, régész 1983–

Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Bánd,  MRT.2.13./2. (Veszprém m.), 1997; Csorna, premontrei prépostság (Győr-Moson-Sopron m.), 1988; Döbrönte, MRT.4.24/4. (Ilon Gáborral) (Veszprém m.), 1987–1990.; Gyulafirátót, MRT.2.20/2. (Veszprém m.), 1992; Öskü, MRT.2.37/7. (Veszprém m.), 1998.
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
RAINER Pál:
Üdv néked boldog Gizella királyné. Gizella királyné városa az Árpád-korban. Kiállítás a keresztény magyar államalapítás ezredik évfordulója tiszteletére a veszprémi Laczkó Dezső Múzeumban 2000. május 7. – 2001. december 31. Veszprém 2000.
RAINER Pál:
Bozó Pál: Egy csapattiszt világháborús naplója. A kéziratot gondozta és az előszót írta: Rainer Pál. Múzeumi Füzetek 17. Sümeg 2007.
RAINER Pál – PINTÉR László:
Veszprém megye egyházi élete a középkorban. Kiállítási katalógus. Veszprém 2009.
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
RAINER Pál:
A Frangepán család címerváltozatai a XIV-XVI. században. VMMK 18 (1986) 353–364.
RAINER Pál:
Egy XVIII. századvégi festményen ábrázolt cs. kir. tábornok azonosítása rendjelvénye segítségével: br. Kray Pál táborszernagy (1735-1804). Turul 66 (1993) 23–28.
RAINER Pál:
Egy ollós címeres pecsétnyomó a veszprémi várból (Függelék: A magyarországi szabó céhpecsétek lajstroma). VMMK 19-20 (1994) 475–486.
RAINER Pál:
Az Eger-völgye középkori települései. In: Hudi József – Kapiller Imre – Ladányi István (szerk.): Előadások az Eger-völgye településeinek történetéből. 1. A Hajnal István Kör történeti konferenciája, Kapolcs 1996. július 19-20. Kapolcs 1996, 9–22.
RAINER Pál:
Egy 1388-as budai sírkő és Heinzmann Eisenrinkel körmöci kamaraispán (Adalék a középkori magyarországi polgári címerhasználathoz). Turul 70 (1997) 20–25.
RAINER Pál:
Pöltenberg Ernő honvédtábornok, aradi vértanú családja, rokonsága és a révfülöpi Honismereti Gyűjtemény Pöltenberg relikviái. Villa Filip. A Révfülöpi Honismereti Egyesület és a Honismereti Gyűjtemény közlönye (1997/1) 12–20.
RAINER Pál:
Egy magyar falerisztikai munka és szerzője. In: Krankovics Ilona (szerk.): A numizmatika és a társtudományok II. Debrecen 1996, 223–237.
RAINER Pál:
Veszprém megye Árpád-kori és késő középkori falusi lakóházai. In: Cseri Miklós – S. Lackovits Emőke (szerk.): A Balaton-felvidék népi építészete. Szentendre, Veszprém 1997, 93–110.
RAINER Pál:
Középkor. In: Balatonfüred és Balatonarács története. Lichtneckert András (szerk.): Veszprém Megyei Levéltár Kiadványai 14. Veszprém 1999, 139–178.
RAINER Pál:
A Berhidán és Felsőzsiden a XIX. században talált pecsétek (II. Géza és III. István királyunk pecsétnyomói?). VMMK 21 (2000) 77–88.
RAINER Pál:
A veszprémi Szt. Miklós-szeg és temploma. In: Regenye Judit (szerk.): Kralovánszky Alán Veszprém megyei kutatásaiból. Veszprém 2000, 15–65.
RAINER Pál:
Az aradi vértanúk családjairól és rokonságukról. In: Márkusné Vörös Hajnalka (szerk.): Tanulmányok az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulója alkalmából Veszprémben 1998. március 20-án megtartott emlékülés előadásai. Veszprém 2001, 139–154.
RAINER Pál:
Balatonfűzfő – Máma, közép- és újkori temetőrészlet. VMMK 22 (2002) 111–128.
RAINER Pál:
Vitéz Réthy Andor m. kir. ezredes és kitüntetései 1890 – 1951. In: Torbágyi Melinda (szerk.): A numizmatika és a társtudományok IV. Konferencia Esztergomban 1999. október 1-3. Budapest é.n. (2003), 241–258.
RAINER Pál et al.:
Tóth G. Péter – Schleicher Vera (szerk.): Térjünk a tárgyra! Kiállítás a Laczkó Dezső Múzeum alapításának 100. évfordulójára (Get on the Object! Exhibition on the Centennial of the Laczkó Dezső Museum). Veszprém, 2003.
RAINER Pál:
Egy przemysli vonatkozású I. világháborús zászlószalag. Turul 76 (2003/3-4) 80–84.
RAINER Pál:
Gróf Pejachevich Antal tábornok főispáni beiktatására készült zászló (1798). Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 23 (2004) 181–195.
RAINER Pál:
Zichy Paska mester pecsétnyomója. Középkori eredetű-e a Zichy család címere? In: Kovács Gyöngyi (szerk.): „Quasi liber et pictura.” Tanulmányok Kubinyi András hetvenedik születésnapjára. Budapest 2004, 437–448.
RAINER Pál – S. LACKOVITS Emőke:
Egy címerekkel díszített XVII. századi faládika. VMMK 24 (2006) 147–200.
RAINER Pál:
Segvártól Essegvárig (A bándi vár és birtokosainak történetéből). In: Hudi József – Mádl Antal (szerk.): Bánd története. Egy bakonyi falu múltja és jelene. Bánd 2008, I. kötet 49–102.
RAINER Pál:
„Oroszország földjén írom e sorokat…” Dömös Imre honvéd háborús notesza (1942-1943). Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 25 (2008) 265–321.
RAINER Pál:
Középkori plébániaépület (?) Szentkirályszabadján. VMMK 26 (2010) 111–128.
Utolsó módosítás
2011.09.05. (folyamatban)