Tóth Katalin

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Tóth Katalin
Név (civil): 
Tóth Katalin
Születési hely: 
Kiskunfélegyháza
Születési év: 
1969
Idegennyelv-ismeret: 
német
Cím: 
Tornyai János Múzeum, 6800 Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János u. 16-18.
Telefonszám: 
+36 62 242 224
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, földrajz szakos középiskolai tanár
Középfokú tanulmányok: 
Móra Ferenc Gimnázium, Kiskunfélegyháza, 1988.
Felsőfokú tanulmányok: 
JATE TTK nappali tagozat, földrajz-régészet 1989–1994.
Diplomaszerzés éve: 
1994
Diplomamunka címe : 
Dóc község településtörténete a régészeti leletek alapján
Szakmai tagságok
Magyar Régész Szövetség, alapító tag 2006-
Ősrégészeti Társaság 2000 -
Munkahelyek

Jósa András Múzeum, Nyíregyháza, régész szerződéssel 1994–1995.; Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza, Viski Károly Múzeum, Kalocsa, Katona József Múzeum, Kecskemét, régész szerződésekkel 1995–1997.; Móra Ferenc Múzeum, Szeged, régész szerződéssel 1998; Tornyai János Múzeum, Hódmezővásárhely, régész, muzeológus 1998–

Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Tiszabercel-Sárgadomb, késő bronzkori (Gáva-kultúra) és népvándorlás kori település (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), 1994; Kiskunfélegyháza-Bugaci út, Árpád-kori település (Bács-Kiskun m.), 1995; Nyírmada-Vályogvető, késő bronzkori település (Felsőszőcs-kultúra) (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), 1996; Kecskemét-Belsőnyír, szarmata kori település (társfeltáróként, ásatásvezető: Gallina Zsolt) (Bács-Kiskun m.), 1996; Kiskunfélegyháza-Kővágóér, kora bronzkori és szarmata kori település (társfeltáróként, ásatásvezető: Somogyvári Ágnes) (Bács-Kiskun m.), 1996; Csongrád-Sertéstelep, kora bronzkori (Makó-kultúra), késő bronzkori (pre Gáva időszak) és Árpád-kori település (Csongrád m.), 1998; Mártély-Üdülőtelep, szarmata kori és késő középkori település, kora bronzkori (Nagyrév-kultúra) és Árpád-kori temetkezés (Csongrád m.), 1999; Szeged-Kiskundorozsma-Subasa, kora bronzkori (Makó-kultúra), Árpád-kori és késő középkori település, kora bronzkori (Makó-kultúra) temetkezés (társfeltáróként, ásatásvezető: Szalontai Csaba) (Csongrád m.), 1998, 2000; Szeged-Kiskundorozsma-Nagyszék I. lelőhely, kora bronzkori (Makó-kultúra), késő népvándorlás kori és Árpád-kori település (társfeltáróként, ásatásvezető: Szalontai Csaba) (Csongrád m.), 1999; Szeged-Kiskundorozsma-Nagyszék II. lelőhely; szarmata kori és késő középkori település, kora bronzkori (Makó-kultúra) és szarmata kori temető (társfeltáróként, ásatásvezető: Szalontai Csaba) (Csongrád m.), 1998–1999; Hódmezővásárhely-Laktanya, kora újkőkori (Körös-kultúra), késő rézkori (proto bolerázi horizont), szarmata kori és Árpád-kori település, kora rézkori (Tiszapolgár-kultúra) és szarmata kori sírok (ásatásvezetőként, társfeltáró: B. Nagy Katalin) (Csongrád m.), 2001–2002; Hódmezővásárhely-Nagysziget, Misán-tanya, őskori település (ásatásvezetőként, társfeltáró: B. Nagy Katalin) (Csongrád m.), 2001; Hódmezővásárhely-TESCO áruház, újkor (ásatásvezetőként, társfeltáró: B. Nagy Katalin) (Csongrád m.), 2002; Hódmezővásárhely-Kishomok, Mérai porta őskori és szarmata kori település (ásatásvezetőként, társfeltáró: B. Nagy Katalin) (Csongrád m.), 2002; Hódmezővásárhely-Ipoly utca, újkor. (Csongrád m.), 2003; Hódmezővásárhely-Kopáncs, Olasz tanya, újkőkori (Szakálhát-kultúra), középső rézkori (Bodrogkeresztúr-kultúra), késő bronzkori (Halomsíros-kultúra) és avar kori település, kora és középső rézkori temető (Tiszapolgár-kultúra, Bodrogkeresztúr-kultúra) (ásatásvezetőként, társfeltáró: B. Nagy Katalin) (Csongrád m.), 2002–2003, 2008; Székkutas-Refle tanya, szarmata kori település (ásatásvezetőként, társfeltáró: B. Nagy Katalin) (Csongrád m.), 2005; Székkutas-Kakasszék, II. homokbánya, szarmata kori és Árpád-kori település (ásatásvezetőként, társfeltáró: B. Nagy Katalin, Bende Lívial és Lőrinczy Gábor) (Csongrád m.), 2006; Hódmezővásárhely-Barattyos, 504. lelőhely, Árpád-kori település, (Csongrád m.), 2007; Hódmezővásárhely-Barattyos, 137. lelőhely, szarmata kori település (Csongrád m.), 2007; Hódmezővásárhely-Kútvölgy, VIII. homokbánya szarmata kori temető (Csongrád m.), 2007; Hódmezővásárhely-Szegfű utca, sportcsarnok és mélygarázs, szarmata kori és török kori település (ásatásvezetőként, társfeltáró: B. Nagy Katalin) (Csongrád m.), 2007; Hódmezővásárhely-Barattyos; 616. lelőhely, szarmata kori település és temető (Csongrád m.), 2008; Hódmezővásárhely-Kopáncs, homokbánya  kora újkőkori (Körös-kultúra) és népvándorlás kori település, késő avar kori temető (ásatásvezetőként, társfeltáró: B. Nagy Katalin) (Csongrád m.), 2008; Hódmezővásárhely-Batida, IX. homokbánya,  kora rézkori (Tiszapolgár-kultúra) település (ásatásvezetőként, társfeltáró: Csányi Viktor) (Csongrád m.), 2008; Hódmezővásárhely-Kotacpart, Vata tanya kora újkőkori (Körös-kultúra) település, (ásatásvezetőként, társfeltáró: Csányi Viktor) (Csongrád m.), 2008; Hódmezővásárhely-Gorzsa, V. homokbánya kora újkőkori (Körös-kultúra), késő rézkori (Baden-kultúra), kora bronzkori (Nagyrév-kultúra), késő bronzkori (Gáva-kultúra), szarmata kori és Árpád-kori település, szarmata kori és bizonytalan korú temetkezések (ásatásvezetőként, társfeltáró: B. Nagy Katalin) (Csongrád m.), 2009.
Fontosabb terepbejárások: Dóc község határa (Csongrád m.), 1993–1994.; Homokmégy határa (Gallina Zsolttal) (Bács-Kiskun m.), 1996–1997.; A 47-es főút Hódmezővásárhely és az algyői Tisza-híd közötti szakasza négysávosra bővítésének nyomvonala (Csongrád m.), 2000; A 47. számú főút Orosháza elkerülő szakasz III–IV. ütemének nyomvonala (Csongrád m.), 2004.
Oktatói tevékenység: 
Pécsi Tudományegyetem, BTK Régészeti Tanszék (óraadóként)
A korai és középső bronzkor a Kárpát-medencében. Előadás és szeminárium, 2006/2007. tanév; Európa bronzkora. Szeminárium, 2007/2008. tanév; Bronzkor anyagismeret, 2008/2009. tanév.
Szegedi Tudományegyetem, BTK Régészeti Tanszék (óraadóként)
A Kárpát-medence bronzkora. Előadás. Európa bronzkora. Előadás, 2008/2009. tanév;
A Kárpát-medence bronzkora. Előadás, 2010/2011. tanév.
Egyéb szakmai tevékenység: 
Fontosabb kiállítások;
Thorma János Múzeum (Kiskunhalas) (Gallina Zsolttal) időszaki régészeti kiállítás „A bronzkor évszázadai a Duna–Tisza közén” címmel, 1998.
Tornyai János Múzeum (Hódmezővásárhely) (Paluch Tiborral és Dr. Horváth Ferenccel) állandó régészeti kiállítás „Hétköznapok vénuszai” címmel, az Alfa-program keretében, 2005.
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
TÓTH Katalin:
A bronzkor évszázadai a Duna–Tisza közén (Die Jahrhunderten der Bronzezeit auf dem Donau–Theiß-Zwischenstromland). Kiskunhalas 1998. (Thorma János Múzeum füzetei 1.)
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
TÓTH Katalin:
A késő rézkor és a kora bronzkor emlékei Kiskunfélegyháza-Kővágóéren. MKBKM 1995–96 (1997) 55–59.
TÓTH Katalin:
Kora bronzkori leletek Bács-Kiskun megyéből (Frühbronzezeitliche Funde im Komitat Bács-Kiskun). MFMÉ – StudArch 4 (1998) 55–80.
TÓTH Katalin:
Adatok Kalocsa környéke kora bronzkorához. MKBKM 1997 (1998) 11–20.
TÓTH Katalin:
A korai bronzkor kutatástörténete Bács-Kiskun megyében (Die Forschungsgeschichte des frühen Bronzezeitalters im Komitat Bács-Kiskun). Cumania 15 (1998) 199–210.
TÓTH Katalin:
Homokmégy településtörténete a neolitikumtól a bronzkor végéig. In: Romsics Imre (szerk.): Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. Homokmégy 1998, 59–71.
TÓTH Katalin:
Kora bronzkori edénylelet Kecskemét-Csukáséren (Ein frühbronzezeitliches Gefässdepot auf dem Fundort Kecskemét-Csukásér). MFMÉ – StudArch 5 (1999) 27–49.
SZALONTAI Csaba – TÓTH Katalin:
Előzetes jelentés a Szeged-Kiskundorozsma határában végzett szarmata kori település- és temetőfeltárásról (Vorbericht über die sarmatenzeitlichen Siedlungs- und Gräberfeldsfreilegungen in der Gemarkung von Szeged-Kiskundorozsma). In: Bende Lívia – Lőrinczy Gábor – Szalontai Csaba (szerk.): Hadak útján. A népvándorlás kor fiatal kutatóinak konferenciája. Szeged 2000, 59–78.
TÓTH Katalin:
Kora bronzkori településrészlet Csongrád határában (Ein frühbronzezeitliches Siedlungsdetail in der Gemarkung von Csongrád). MFMÉ – StudArch 7 (2001) 115–160.
TÓTH Katalin:
Előzetes jelentés a Csongrád-Sertéstelepen feltárt kora bronzkori településrészletről (Preliminary report on the Bronze Age settlement fragment unearthed at Csongrád-Sertéstelep). RégKutM 1998 (2001) 25–36.
TÓTH Katalin:
Kora bronzkori temetkezések Szeged-Kiskundorozsma határában (Frühbronzezeitliche Bestattungen in der Gemarkung von Szeged-Kiskundorozsma). MFMÉ – StudArch 8 (2002) 31–75.
TÓTH Katalin:
Kora bronzkori temetkezés Mártély-Üdülőtelepen (Eine frühbronzezeitliche Bestattung in Mártély-Üdülőtelep). MFMÉ – StudArch 9 (2003) 101–109.
TÓTH Katalin:
The Early Bronze Age. In: Grammenos, D. V. (ed.): Recent research in the prehistory of the Balkans. Publications of the Archaeological Institute of Northern Greece. Thessaloniki 2003, 503–507.
TÓTH Katalin:
A kora bronzkor kutatásának helyzete Magyarországon (Die Lage der Frühbronzezeitforschung in Ungarn). JAMÉ 45 (2003) 65–111.
SZALONTAI Csaba – TÓTH Katalin:
Szeged-Kiskundorozsma-Nagyszék I. (26/68. M5 Nr. 33. lelőhely) (Szeged-Kiskundorozsma-Nagyszék I. (Site 26/68. M5 No. 33). In: Szalontai Csaba (szerk.): Úton útfélen. Múzeumi kutatások az M5 autópálya nyomvonalán (On the road. Museum research along the intended route of the M5 motorway). Szeged 2003, 63–67.
SZALONTAI Csaba – TÓTH Katalin:
Szeged-Kiskundorozsma-Nagyszék II. (26/72. M5 Nr. 34. lelőhely) (Szeged-Kiskundorozsma-Nagyszék I. (Site 26/72. No. 34, M5 motorway). In: Szalontai Csaba (szerk.): Úton útfélen. Múzeumi kutatások az M5 autópálya nyomvonalán (On the road. Museum research along the intended route of the M5 motorway). Szeged 2003, 69–81.
SZALONTAI Csaba – TÓTH Katalin:
Szeged-Kiskundorozsma-Subasa (26/73. M5 Nr. 35. lelőhely) (Szeged-Kiskundorozsma-Subasa (Site 26/73. M5 No. 35). In: Szalontai Csaba (szerk.) Úton útfélen. Múzeumi kutatások az M5 autópálya nyomvonalán (On the road. Museum research along the intended route of the M5 motorway). Szeged 2003, 83–96.
TÓTH Katalin:
A Makó–Kosihy–Čaka-kultúra településeiről (On the Settlements of the Makó–Kosihy–Čaka Culture). In: Dani János – Hajdú Zsigmond – Nagy Emese Gyöngyvér (szerk.): MΩMOΣ Őskoros Kutatók II. Összejövetelének konferenciakötete. Debrecen 2004, 79–92.
TÓTH, Katalin – MARTA, Liviu:
Gefäßdepot der Felsőszőcs/Suciu de Sus-Kultur in Nyírmada-Vályogvető (A Felsőszőcs/Suciu de Sus kultúra edénylelete Nyírmada-Vályogvetőn). JAMÉ 47 (2005) 107–143.
PALUCH Tibor – TÓTH Katalin:
Hétköznapok Vénuszai. In: Bende Lívia – Lőrinczy Gábor (szerk.): Hétköznapok Vénuszai. Kr. e. 7. évezred vége – Kr. e. 5. évezred közepe. A Tornyai János Múzeum állandó kiállításának vezetője. Hódmezővásárhely 2005, 7–26.
MARTA, Liviu – TÓTH, Katalin:
Gefäßdepotfund der Felsőszőcs-Kultur in Nyírmada-Vályogvető. In: Bronzezeitliche Depotfunde – Problem der Interpretation. Materialien der Festkonferenz für Tivodor Lehoczky zum 175. Geburtstag. Ushhorod, 5.-6. Oktober 2005. Ushhorod 2006, 302–317.
TÓTH Katalin:
A közelmúlt régészeti kutatásai Hódmezővásárhely környékén. Hombár. Múzeumi Műhely 5 (2008) 71–94.
TÓTH Katalin:
Előzetes beszámoló a Hódmezővásárhely-Gorzsa, V. számú homokbánya lelőhelyen végzett feltárásról. Hombár. Múzeumi Műhely 6 (2011) 7–30.
TÓTH Katalin:
Középső rézkori kút Hódmezővásárhely-Kopáncson (Middle Copper Age well in Hódmezővásárhely-Kopáncs). In: Fekete Mária (szerk.): „…eleitől fogva” Régész – tanár – ember. A 75 éves Makkay János köszöntése. Pécs 2011, 367–390.
Utolsó módosítás
2011.09.12.