Trogmayer Ottó

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Trogmayer Ottó
Név (civil): 
Dr. Trogmayer Ottó
Születési hely: 
Budapest
Születési év: 
1934
Idegennyelv-ismeret: 
angol, német, orosz
E-mail: 
Telefonszám: 
+36 70 382 5380
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész
Középfokú tanulmányok: 
Jókai Mór Gimnázium, Komárom, 1952.
Felsőfokú tanulmányok: 
 ELTE BTK nappali tagozat, régészet 1952–1957.
Diplomaszerzés éve: 
1957
Diplomamunka címe : 
Ásatás Tápén
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
egyetemi doktor
Fokozat megszerzésének éve: 
1962
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
Adatok a magyar Dél-Alföld késő bronzkorához
Tudományos fokozat: 
kandidátus/PhD
Fokozat megszerzésének éve: 
1968
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
A Dél-Alföld korai neolitikumának főbb kérdései
Tudományos fokozat: 
habilitáció
Fokozat megszerzésének éve: 
1999
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
Szer monostorának építéstörténete, JATE.
Szakmai tagságok
Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 1958–
Deutsches Archäologisches Institut 1974–
Magyar Régész Szövetség, tiszteleti tag 2006–
Kitüntetések, díjak
Állami kitüntetések: 
Móra Ferenc-díj 1979.
SZOT-díj 1988.
Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje 1994.
Széchenyi-díj 1996.
Szakmai díjak, elismerések: 
Rómer Flóris-emlékérem 1998.
Tömörkény-díj 1999.
Magyar Örökség-díj 1997.
Munkahelyek

Móra Ferenc Múzeum, Szeged, gyakornok 1956–1957., segédmuzeológus 1957, muzeológus, megyei múzeumigazgató 1970–1997., nyugdíjba vonult; JATE 1965–, docens 1969–, tanszékvezető docens 1989–1999; majd SZTE egyetemi tanár 2000–2005. 

Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Békés, kora Árpád-kori temető (Békés m.), 1958; Csorva, késő bronzkori temető 1957–1958.; Helemba-sziget- HA telep (Komárom-Esztergom m.), 1959; Tápé-Széntéglaégető, halomsíros temető (Csongrád m.), 1960–1964.; Maroslele-Pana, a Körös-kultúra telepe (Csongrád m.), 1964–1965.; Deszk-Olajkút, a Körös kultúra telepe (Csongrád m.), 1966; Tiszasziget-Homokbánya, Vinca telep (Csongrád m.), 1972; Csongrád-Bokros, avar kori lakóház (Csongrád m.), Ópusztaszer középkori monostor (Csongrád m.), 1970–1976.; Szőreg, apátság (Csongrád m.), 1974; Csanytelek-Palé, középső bronzkori temető (Csongrád m.), 1988.
Egyéb szakmai tevékenység: 
Régészeti adások bevezetése a televízió műsorába, széleskörű ismeretterjesző tevékenység.
Publikációk (Fontosabb)
Szakkönyv:
TROGMAYER, Ottó:
Das bronzezeitliche Gräbelfeld bei Tápé. Budapest 1975. (FontArchHung)
TROGMAYER Ottó:
„...messzelátó hegy gyanánt szolgált..." Szeged, 1998.
TROGMAYER Ottó – VISY Lilla:
Ecce salus vitae. Szeged 2000.
 
Ismeretterjesztő könyv:
TROGMAYER, Ottó – HORLING Róbert (fotóművész):
Szeged. Budapest. 1993.
TROGMAYER Ottó – ZOMBORI István:
Szer monostorától Ópusztaszerig. Budapest 1980.  
TROGMAYER, Ottó:
Aranyleltár. Budapest 1989. Katalógus, MNG.
TROGMAYER, Ottó:
Ásatási történetek. Szeged 2004. 
TROGMAYER, Ottó:
Múltbalátó. Budapest 2005. 
TROGMAYER, Ottó:
Köddé vált tegnapok. Szeged 2008. 
TROGMAYER, Ottó:
A ló féktávolsága. Budapest 2009.
TROGMAYER, Ottó:
Eszi nem eszi... Budapest 2009.
TROGMAYER, Ottó:
Régészeti furcsaságok... Budapest 2012. s.a.
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
TROGMAYER Ottó:
Ásatás Tápé-Lebőn. MFMÉ (1957) 19–60.
TROGMAYER Ottó:
Népvándorláskori telepnyomok Bokros határában. MFMÉ (1960-62) 3–8.
TROGMAYER, Ottó:
Beiträge zur Spätbronzezeit des südlichen Teils der ungarischen Tiefebene. ActaArchHung 15 (1963) 85–122.
TROGMAYER Ottó:
Megjegyzések a Körös-csoport relatív időrendjéhez. ArchÉrt 91 (1964) 67–86.
TROGMAYER Ottó:
A férfi és női viselet nyomai a tápéi bronzkori temetőben. FolArch 17 (1975) 51–62.
TROGMAYER Ottó:
A Körös-csoport lakóházáról. ArchÉrt 93 (1966) 235–240.
TROGMAYER, Ottó:
Der Schatzfund von Baks-Levelény. MFMÉ (1966-67/1) 15–29.
TROGMAYER, Ottó – SZEKERES, László:
Prilog istoriji kasnog bronzanog doba Voivodine. RVM 15–17 (1968) 17–30.
TROGMAYER, Ottó:
Körös-Gruppe Linienbandkeramik. Alba Regia 12 (1971) 71–76.
TROGMAYER Ottó:
Pannonia before the Roman conquest. In: Lengyel, A. – Radan, G. T. B. (eds): The Archaelogy of Roman Pannonia. Budapest 1980, 65–84.
TROGMAYER Ottó:
Újkőkori istenszobrok attribútumokkal. ArchÉrt 119 (1992) 57–61.
TROGMAYER Ottó:
De diruto quondam monasterio. In: Kristó Gyula – Makk Ferenc (szerk.): Árpád előtt és után. Szeged 1996, 117–131.
TROGMAYER Ottó:
Crux aurea reginae Giselae. MFMÉ - StudArch 5 (1999) 431–452.
 
Folyóiratszerkesztés, sorozatszerkesztés:
Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1969–1983.
 
Ld. továbbá: összesen mintegy 500 írás, ennek harmada szaktanulmány.
Régészről szóló publikációk
LŐRINCZY Gábor – BENDE Lívia (szerk.):
A kőkortól a középkorig. Tanulmányok Trogmayer Ottó 60. születésnapjára. Szeged 1994.
Utolsó módosítás
2012.04.20.