Rózsa Zoltán

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Rózsa Zoltán
Név (civil): 
Rózsa Zoltán
Születési hely: 
Orosháza
Születési év: 
1971
Idegennyelv-ismeret: 
angol, orosz
Cím: 
Szántó Kovács János Területi Múzeum, 5900 Orosháza, Dózsa György u. 5.
E-mail: 
Telefonszám: 
+36 68 412 853 (tel./fax.)
Kutatási terület
Kutatott régészeti korszak: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, geoarcheológus
Középfokú tanulmányok: 
Táncsics Mihály Gimnázium és Ipari Szakközépiskola, Orosháza, 1990.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat (népvándorlás és 2 év római kor) 1991–1996.; SzTE TTK, geoarcheológia
Diplomaszerzés éve: 
1997
Diplomamunka címe : 
A Kál-Kápolnai avar település edényművessége
Szakmai tagságok
Magyar Régész Szövetség, alapító tag 2006–
Barbarikumi Régészeti Társaság, alelnök, alapító tag 2002–
Munkahelyek

Szántó Kovács János Múzeum, Orosháza, régész 1997–2000.; Szántó Kovács János Területi Múzeum, Orosháza, régész 2001, régész, múzeumigazgató 2001–

Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Gádoros, Árpád-kori templom (Békés m.), 2000; Gyula 72. lh., avar telep (Békés m.), 2002; Gyula 483. lh., avar temető (Békés m.), 2002; Gyula 511. lh., avar sír (Békés m.), 2002; Kardoskút-Szőllősi ÁG, középkori templom (Békés m.), 2003; Végegyháza-Zsibrik-domb, középkori templom (Békés m.), 2003; Nagyszénás-Svábföld, honfoglaláskori temető (Békés m.), 2004; Végegyháza-Zsibrik-domb, Árpád-kori és bronzkori telep (Békés m.), 2004; Orosháza-Tesco, Árpád-kori és szarmata telep (Békés m.), 2004; Orosháza 12. lh., szarmata teleprészlet (Békés m.), 2004; Orosháza 10. lh., Árpád-kori falu (Békés m.), 2004–2005.; Nagyszénás-Vaskapu, 10-11. századi temető (Békés m.), 2005; Kardoskút-halastó, szarmata telep és temetőrészlet (Békés m.), 2006; Végegyháza-Zsibrik-domb, bronzkori földvár, Árpád-kori telep (Békés m.), 2007; Nagyszénás-Vaskapu, 10-11. századi temető (Békés m.), 2008; Hódmezővásárhely-Kingéc, 13 korszak (társásatóként Csányi Viktorral) (Csongrád m.), 2009; Orosháza-Gyopáros, szarmata telep (Békés m.), 2011
Publikációk (Fontosabb)
Tanulmány, folyóiratcikk:
RÓZSA Zoltán:
Későszarmata teleprészlet Orosháza északi határában (Ein spätsarmatisches Siedlungsdetail in der nördlichen Gemarkung von Orosháza). In: Bende Lívia – Lőrinczy Gábor – Szalontai Csaba (szerk.): Hadak Útján. Szeged 2000, 79–124.
RÓZSA Zoltán:
Avar kori teleprészlet Kardoskúton (Avar settlement in Kardoskút). BMMK 23 (2002) 115–143.
RÓZSA Zoltán:
Kora avar sír Tótkomlóson (Ein frühawarisches Grab von Tótkomlós.) MFMÉ – StudArch 8 (2002) 341–343.
RÓZSA Zoltán –SZATMÁRI Imre:
Ecsegfalva, Pusztaborz szarmata temető (Ecsegfalva, Pusztaborz Sarmatian cemetery). RégKutM 1999 (2002) 95–107.
RÓZSA Zoltán:
Szarmata temető Orosháza-Kiscsákó, Geiszt-major lelőhelyen (Sarmatian burial site on a farm called Geiszt at Orosháza-Kiscsákó). Barbarikumi Szemle 1 (2003) 79–84.
RÓZSA Zoltán– VÖRÖS István:
Kora avar kori sír Gyulán (Early Avar grave at Gyula). RégKutM 2002 (2004) 35–41.
RÓZSA Zoltán:
Szarmata telep- és temetőrészlet Békéssámson, Erdőháti-halom lelőhelyen (Sarmatische Siedlung und sarmatisches Gräberfeld in Békéssámson, Erdőháti-halom). SzKMÉ 7 (2005) 49–84.
VADAY Andrea – RÓZSA Zoltán:
Szarmata telepek a Körös–Maros-közén 1. (Kondoros 124. lh. – Brusznyicki-tanya) (Sarmatian settlements between the rivers Körös and Maros 1. /Kondoros, site no. 124 – Brusznyicki farm/). SzKMÉ 8 (2006) 89–130.
LICHTENSTEIN László – RÓZSA Zoltán:
Bronzkori csalafintaságok a középkori Kaszaper területén. MKCsM 2007 (2008) 43–65.
LICHTENSTEIN László – RÓZSA Zoltán – TUGYA Beáta:
Adatok a XII. század végi Orosháza iparához. Egy csontmegmunkáló műhely hulladékanyaga (Angaben zur Industrie von Orosháza Ende des 12. Jahrhunderts. Abfälle einer Beinschnitzwerkstatt). In: Újlaki Pongrácz Zsuzsánna (szerk.): „Hadak útján” Népességek és iparok a népvándorlás korában. Nagykovácsi 2006, 273–286.
MILO, Peter – LICHTENSTEIN, László – RÓZSA, Zoltán – TENCER, Tomáš – FEKETE, Zoltán – VLACH, Marek:
Geophysical Survey at archaeological site Kaszaper, Békés County, Hungary. ArcheoSciences 33 (2009) 115–116.
RÓZSA Zoltán– FEJES Csaba– LICHTENSTEIN László:
Ördögi árkok ördögi szerencsével. In: Bárdos Zsuzsa (szerk.): Az Alföld nehéz hűségében. Dolgozatok a 75 éves Szabó Ferenc tiszteletére. Orosháza 2010, 203–209.
RÓZSA Zoltán:
Régészeti utazások a Maros hordalékkúpján. In: Kasuba István (szerk.): Oxenweg Konferencia Csorvás. Csorvás 2010, 77–86.
RÓZSA Zoltán:
Körzővel írt történelem – azaz nincs új a Nap alatt. Mozaikok Orosháza és vidéke múltjából 1 (2010) 5–13.
RÓZSA Zoltán– BALÁZS János:
Az ősi Gádoros titkai. Mozaikok Orosháza és vidéke múltjából 2 (2011) 5–19.
RÓZSA Zoltán:
A Fehértótól a Sóstóig. A 2–3. századi szarmata terjeszkedés nyomai Kardoskúton. Mozaikok Orosháza és vidéke múltjából 3 (2011) 5–13.
Utolsó módosítás
2011.11.16.