Simonyi Erika

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Simonyi Erika
Név (civil): 
Dr. Simonyi Erika
Születési hely: 
Miskolc
Születési év: 
1971
Idegennyelv-ismeret: 
angol, finn
Cím: 
Magyar Nemzeti Múzeum, 1088 Budapest, Múzeum krt. 14–16.
Telefonszám: 
+36 1 3277 738
+36 1 3277 744 (fax)
Kutatási terület
Kutatott régészeti korszak: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész
Középfokú tanulmányok: 
Herman Ottó Gimnázium, Miskolc, 1990.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK Régészeti Intézet nappali tagozat, régészet (népvándorlás kor-középkor) 1991–1996.
Diplomaszerzés éve: 
1996
Diplomamunka címe : 
A felsőzsolca-várdombi Árpád-kori település és kisvár
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
kandidátus/PhD
Fokozat megszerzésének éve: 
2011
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
10–13. századi települések Északkelet-Magyarországon és a régió Árpád-kori kerámiája, ELTE BTK
Szakmai tagságok
Magyar Régész Szövetség, alapító tag, Felügyelő Bizottsági tag 2006–, Fegyelmi Bizottsági tag 2011–
Munkahelyek

Herman Ottó Múzeum, Miskolc régésztechnikus 1993–1995. között időszakosan; Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest régész, főmuzeológus 1996–

Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
M3-as autópálya 10. lelőhely, Mezőkeresztes-Cethalom (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), őskori telep és temető, császárkori telep és temető, 5. századi temető, Árpád-kori telep 1993–1994.; M3-as autópálya 14. lelőhely, Csincse (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), rézkori telep és temető, bronzkori telep, császárkori telep és temető és a Csörsz-árok 1994–1995.; Felsőzsolca-Várdomb (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), bronzkori telep és temető, császárkori telep, Árpád-kori telep, XIII–XIV. századi „kisvár” 1992–2001.; Felsőzsolca-Nagyszilvás (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), középkori templom és templom körüli temető 1999–2001.; M0-ás autópálya (Pest m.) Gyál 3, Gyál 10. lelőhelyek, császárkori telep, Árpád-kori telep 2002.
Oktatói tevékenység: 
ELTE BTK Régészeti Intézet: anyagismeret (időszakosan).
Publikációk (Fontosabb)
Tanulmány, folyóiratcikk:
WOLF Mária − SIMONYI Erika:
Előzetes jelentés az M3-as autópálya 10. lelőhelyének feltárásáról (Autobahn M3/10. Fundstelle). SMMK 11 (1995) 5−33.
WOLF Mária – SIMONYI Erika:
Mezőkeresztes-Cethalom: Kora népvándorláskori temető az V–VI. századból / Gepidic cemetery at Mezőkeresztes-Cethalom. In: Raczky Pál – Kovács Tibor – Anders Alexandra (szerk.): Utak a múltba / Path into the Past. Budapest 1997, 128–132. és 193.
SIMONYI Erika:
Gepida temető Mezőkeresztes-Cethalmon. In: S. Perémi Ágota (szerk.): A népvándorláskor fiatal kutatói 8. találkozójának előadásai. Veszprém 1999, 72–87.
SIMONYI Erika:
Előzetes jelentés a Felsőzsolca−Várdombon folyó feltárásról. In: Kiss Magdolna − Lengvári István (szerk.): A népvándorláskor fiatal kutatóinak VII. összejövetele 1996. Pécs 2001, 221−247.
SIMONYI Erika:
Kora Árpád-kori település részlet Mezőkeresztes-Cethalomról (Újabb adatok az Északkelet-magyarországi Árpád-kori kerámia keltezéséhez és az ún. fabéléses lakóházakról) WMMÉ 23 (2001) 359−391.
SIMONYI Erika – WOLF Mária:
Az Árpád-kori gyűjtemény. In: Pintér János (szerk.): A 200 éves Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményei. Budapest 2002, 122–139.
SIMONYI Erika:
Előzetes jelentés a felsőzsolca-várdombi 1992-ásatásról (1992–2001). HOMÉ 42 (2003) 109−133.
SIMONYI Erika:
Beszámoló az M0. autóút Gyál 3. és Gyál 10. lelőhelyén feltárt Árpád-kori lakóházakról (Account on the Arpadian Age dwelling houses explored in Gyál 3 and Gyál 10 along Motorway 10). BMMK 24−25 (2003) 353−374.
SIMONYI Erika:
Középkori templom és temető Felsőzsolca-Nagyszilváson (Medieval church and churchyard at Felsőzsolca-Nagyszilvás). HOMÉ 43 (2004) 161−197.
SIMONYI, Erika:
Mezőkeresztes-Cethalom. In: Bóna, István – Cseh, János – Nagy, Margit (Hrsg.): Gepidische Gräberfelder im Theissgebiet II. Budapest 2005, 205–209.
SIMONYI Erika:
Adatok a 10−13. századi kerámia készítéséhez Északkelet-Magyarországról (Data on pottery from the 10th-13th century in North-East Hungary). HOMÉ 44 (2005) 37−55.
SIMONYI Erika:
Középkori és koraújkori templom és temető Felsőzsolca-Nagyszilváson. In: Ritoók Ágnes–Simonyi Erika (szerk.): ’ ...a halál árnyékának völgyében járok”. A középkori templom körüli temetők kutatása. 2005, 305–314. (Opuscula Hungarica 6)
SZILÁGYI Veronika – GÁL-MLAKÁR Viktor – RÁCZ Tibor Ákos – SAJÓ István – SIMONYI Erika:
12–14. századi fehér kerámiákon végzett anyagvizsgálatok első eredményei és a továbblépés lehetőségei. Gesta (A Miskolci Egyetem Történettudományi Intézetének folyóirata) 9 (2010) 153–167. (http://tortenelemszak.uni-miskolc.hu/gesta/gesta2010.html)
Utolsó módosítás
2011.11.08.