Somogyi Krisztina

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Somogyi Krisztina
Név (civil): 
Somogyi Krisztina
Születési hely: 
Kaposvár
Születési év: 
1974
Idegennyelv-ismeret: 
német
Cím: 
7400 Kaposvár, Honvéd u. 24. 2. lph. ½.
Telefonszám: 
+36 30 3776 031
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, muzeológus
Középfokú tanulmányok: 
Táncsics Mihály Gimnázium, Kaposvár, 1992.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat, régészet (ős- és népvándorláskor) 1992–98.  
Diplomaszerzés éve: 
1998
Diplomamunka címe : 
A Balaton-Lasinja-kultúra leletanyaga Somogy megyében
Szakmai tagságok
Pulszky Társaság 1997– (1999-ben ügyvezető titkár)
Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Ősrégészeti Társaság 1999–
Magyar Régész Szövetség, alapító tag 2006–
Munkahelyek

Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, beosztott ill. ásatásvezető régész (Kaposvár elkerülő út és M7 AP feltárások) 1999–2004.; ÁSATÁRS Kft., régész (alapító tag) 2004–

Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Kaposvár-61-es elkerülő út 1. sz. lh., DVK, Balaton-Lasinja, péceli telep és temetkezés, mészbetétes edények népének eddigi legnagyobb telepe, urnamezős, kelta és római kori, XII-XV. sz. telep, késő középkori temető, avar kori kohótelep (ásatásvezető, társásatók: Mógáné Aradi Csilla, Füle Piroska) (Somogy m.), 1999; Kaposvár-61-es elkerülő út 9-10. sz. lh., Balaton-Lasinja és kelta telep (társásató, ásatásvezető: dr. Költő László) (Somogy m.), 2000; M7 S 27, Ordacsehi-Csereföld lh., Balaton-Lasinja telep, kisapostagi kultúra birituális temetője, halomsíros kultúra, La Tène B-C, 4-5. századi, Árpád-kori telep, 5. századi temető (társvezető: Gallina Zsolt) (Somogy m.), 2000, 2001; Kaposvár-61-es elkerülő út 19. sz. lh. Kaposvár-Fészerlak, avar kori kohótelep (7-9. sz.) (társásató, ásatásvezető Gallina Zsolt) 2001; Kaposvár-61-es elkerülő út 36. sz. lh., mészbetétes edények népe, késő halomsíros, kora urnamezős időszak települése, urnatemetője, késő bronzkori faszerkezetes kút, kurdi típusú bronzkincs, római és Árpád-kori telep (társ-ásatásvezető: Gallina Zsolt) (Somogy m.), 2001, 2002; Kaposvár-61-es elkerülő út 27-28. sz. lh., Furchenstich telep, kelta, római, Árpád-kori telep (Somogy m.), 2002; Kaposvár-61-es elkerülő út 29. sz. lh., lengyeli kultúra árokrendszere, Pécel-Badeni telep tömegsírral, gödörhullákkal, szarvasmarha temetkezésekkel, Somogyvár-Vinkovci-kultúra erődített telepe, urnamezős telep (ásatásvezető: Gallina Zsolt) (Somogy m.), 2002; M7 S 33 Fonyód-Fehérbézseny lh, DVK obj., Balaton-Lasinja, Pécel-Baden, kora bronzkor, kelta és római, Árpád-kori, török és kora újkori telep, török kori temető (ásatásvezető: Gallina Zsolt) (Somogy m.), 2003; Fonyód-Vasúti dűlő, Mérnöki telep M7 S-34 lh., Balaton-Lasinja, Pécel-Badeni, Somogyvár-Vinkovci, késő római, Árpád-kori telep (ásatásvezető: Gallina Zsolt) (Somogy m.), 2004; Szegerdő-Hamuházi tábla M7 S-46-47. lh., neolit, avar kori telep (ásatásvezető: Gallina Zsolt) (Somogy m.), 2004; Sávoly-Benyíló-dűlő M7 S-53. lh., lengyeli, 9-10. századi telep (ásatásvezető: Gallina Zsolt) (Somogy m.), 2004; Fonyód-Fehérbézseny M7 S-33. lh., Árpád-kori, török kori telep, temető (ásatásvezető: Gallina Zsolt) (Somogy m.), 2004; Hejőkürt-LIDL logisztikai központ, neolit telep, neolit temető, szarmata telep, szarmata temető (beosztott régész) (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), 2005; Zamárdi, Zamárdi elkerülő út 56, 58/a, 58/b, 89. lelőhely, Balaton-Lasinja kultúra, Somogyvár-Vinkovci kultúra, urnamezős kultúra, kelta temető és telep, római telep, avar kohótelep (ásatásvezető: Gallina Zsolt) (Somogy m.), 2005; Fonyód-Mérnöki telep S-34 lh., rézkori, bronzkori, késő római, 5-6. századi telep, 5. századi temető, Árpád-kori telep (ásatásvezető: Gallina Zsolt) (Somogy m.), 2006; Szemely, M60 AP 83. lelőhely DVK, Furchenstich, Balaton-Lasinja kultúra telepe (Baranya m.), 2006; Zamárdi-Papföldek, késő középkori telep (Somogy m.), 2006; Bátaszék, M6 AP 10/B lh. Starčevo, DVK, lengyeli telep és temető, kora bronzkori, mészbetétes edények népe, késő bronzkori, kelta, római kori telep (beosztott régész) (Tolna m.), 2006; Szemely M60 AP 83-84. lh. DVK, Balaton-Lasinja telep (Baranya m.), 2007; Csongrád-elkerülő út 105., 172. lelőhely (Csongrád m.), 2008; Békéscsaba-Alvégi legelő 2/189. lh. (Békés m.), szarmata telep és temető, avar és középkori telep (Békés m.), 2008, 2009; Makó–Ipari park, 3. lelőhely, késő avar telep (Csongrád m.), 2009; Szeged–Öthalom, V. homokbánya, preszkíta telep, honfoglaláskori temető, késő középkori telep (beosztott régész) (Csongrád m.), 2009; Vatta, Telek-oldal–dűlő 3. lh., tiszapolgári sír, füzesabonyi kultúra birituális temetője, pilinyi kultúra telepe (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), 2010.
Egyéb szakmai tevékenység: 
örökségvédelmi hatástanulmányok készítése (terepmunka is)
Publikációk (Fontosabb)
Tanulmány, folyóiratcikk:
SOMOGYI Krisztina:
Előzetes jelentés a Kaposvár-61-es út elkerülő szakasz 1. számú lelőhelyén végzett feltárásról (Preliminary report of the excavation of Site No. 1 situated on the encircling section of Road 61 around Kaposvár). SMK 14 (2000) 245–249.
SOMOGYI Krisztina:
A Balaton-Lasinja-kultúra leletanyaga Somogy megyében (Die Funde der Balaton-Lasinja-Kultur im Komitat Somogy). ComArchHung (2000) 5–48.
SOMOGYI Krisztina:
A Balaton-Lasinja-kultúra első rézlelete Somogy megyéből. ŐL 2 (2000) 23–24.
SOMOGYI Krisztina:
Előzetes jelentés a Kaposvár 61-es főút elkerülő szakaszának 9-10. és 36. számú lelőhelyén 2000-2001-ben végzett megelőző feltárásról (Preliminary report of the preceding excavation of 2000-2001 (sites No. 9-10 and 36) on the encircling section of Road No. 61. around Kaposvár). SMK 15 (2002) 37–40.
SOMOGYI Krisztina:
Ordacsehi–Csereföld. A tervezett M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán 2000-2001-ben végzett megelőző feltárások. Előzetes jelentés II. SMK 15 (2002) 20–23.
SOMOGYI Krisztina:
A Somogyvár-Vinkovci-kultúra temetkezései Kaposújlakon. ŐL 4 (2002) 45–53.
SOMOGYI, Krisztina:
Neuere Daten zur hochkupferzeitlichen Kupferindustrie im Komitat Somogy (SWUngarn). In: Bánffy Eszter (szerk.): Prehistoric Studies in memoriam Ida Bognár-Kutzián. Antaeus 25 (2002) 337–353.
GALLINA Zsolt – HONTHI Szilvia – KISS Viktória – NAGY Á. – NÉMETH Péter Gergely – SEBŐK K. – SOMOGYI Krisztina:
Ordacsehi-Bugaszeg. A tervezett M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán 2000-2001-ben végzett megelőző feltárások. Előzetes jelentés II. (Rescue Excavations in 200-2001 on the Planned Route of the M7 Motorway in Somogy County. Preliminary Report II.) SMK 15 (2002) 15–20.
SOMOGYI Krisztina:
Előzetes jelentés a Kaposvár-61-es elkerülő út 29. számú lelőhelyén 2002-ben végzett megelőző feltárásról. SMK 16 (2004) 165–177.
SOMOGYI Krisztina:
A kisapostagi kultúra birituális temetője M7 S 27 Ordacsehi–Csereföld lelőhelyen. (Das birituelle Gräberfeld der Kisapostag-Kultur in Ordacsehi–Csereföld /Fundort M7 S 27, Südwestungarn/). In: Ilon Gábor (szerk.): Őskoros Kutatók III. Összejövetelének konferenciakötete. Szombathely 2004, 349–381.
GALLINA Zsolt – SOMOGYI Krisztina:
Előzetes jelentés a Kaposvár-61-es elkerülő út 36. számú lelőhelyén 2002-ben végzett megelőző feltárásról (Preliminary report on the preceding excavation of the site number 36. of Route 61. encircling Kaposvár). SMK 16 (2004) 179–183.
GALLINA Zsolt – SOMOGYI Krisztina:
Előzetes jelentés a Kaposvár-61-es elkerülő út 27. számú lelőhelyén 2002-ben végzett megelőző feltárásról (Preliminary report on the preceding excavation of the site number 27. of Route 61. encircling Kaposvár). SMK 16 (2004) 185.
KISS Viktória – SOMOGYI Krisztina:
Újabb adatok a mészbetétes kerámia kultúrája telepeiről. Előzetes jelentés a Kaposvár-61-es út elkerülő szakasz 1. lelőhely középső bronzkori településéről (Recent Data on the Settlements of Encrusted Pottery Culture: Preliminary Report on the Middle Bronze Age Settlement of Kaposvár-Route 61, Site No. 1). In: Nagy E. Gy.– Dani J. – Hajdú Zs. (szerk.): ΜΩΜΟΣ II. Őskoros Kutatók II. Összejövetelének konferenciakötete. Debrecen 2004, 93–107.
GALLINA Zsolt – HORNOK Péter – SOMOGYI Krisztina:
Előzetes jelentés a Zamárdi, Zamárdit elkerülő 65101. sz. út 89., 58/a., 58/b., 56. lelőhelyeinek feltárásáról (Preliminary report of the excavations of the 89, 58/a, 58/b, 56. sites on the encircling road No. 65101. around Zamárdi). SMK 17/A (2006 [2007]) 153–168.
GALLINA Zsolt – HORNOK Péter – SOMOGYI Krisztina:
Fonyód-Vasúti-dűlő 1 (M7/S-34 lelőhely), Fonyód-Vasúti-dűlő 2-Mérnöki telep (M7/S-34 lelőhely). Fonyód-Fehérbézsenypuszta (M7/S-33 lelőhely). Fonyód-Tüskés-tábla 1. Régészeti kutatások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán és a 67-es úton (2004-2005). Előzetes jelentés IV. (2004-2005). SMK 17 (2006 [2007]) 23–36, 35–38, 41–42.
GALLINA, Zsolt – HORNOK, Péter – SOMOGYI, Krisztina:
Vorbericht über die archäologische Untersuchung eines awarischen Eisenverhüttungszentrums in der Gemeinde Zamárdi (Komitat Somogy Ungarn). In: Arts and Crafts in Medieval Rural Environment. Ruralia VI. Brepols 2007, 71–81.
SOMOGYI Krisztina:
Fejdíszes női sír a kora bronzkorból. In: Kiss Viktória – Belényesy Károly – Honthi Szilvia (szerk.): Gördülő idő. Régészeti feltárások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán Zamárdi és Ordacsehi között (Rolling time. Excavations on the M7 Motorway in County Somogy between Zamárdi and Ordacsehi). Budapest 2007, 206–208.
GALLINA Zsolt – MOLNÁR István – SOMOGYI Krisztina:
Ordacsehi-Csereföld. In: Kiss Viktória – Belényesy Károly – Honthi Szilvia (szerk.): Gördülő idő. Régészeti feltárások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán Zamárdi és Ordacsehi között (Rolling time. Excavations on the M7 Motorway in County Somogy between Zamárdi and Ordacsehi). Budapest 2007, 197–206.
SOMOGYI, Krisztina:
Die besonderen Grabenanlagen der Lengyel-Kultur in Kaposújlak-Várdomb-dűlő im Komitat Somogy (SW-Ungarn). In: Kozłowski, J. K. – Raczky, P. (eds): The Lengyel, Polgár and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe. Kraków 2007, 329–344.
GALLINA Zsolt – HORNOK Péter – PALUCH Tibor – SOMOGYI Krisztina:
Előzetes jelentés az M6 AP TO 10/b és 11. lelőhelyrészen az Ásatárs Kft. által végzett megelőző feltárásról. Alsónyék-Bátaszék (Tolna megye) 2006-2009 (Vorbericht über die Ausgrabungen im Fundortsteil Nr. M6 AP TO 10/b und 11. Alsónyék-Bátaszék /Komitat Tolna/ 2006-2009). WMMÉ 32 (2011) 7–100.
Utolsó módosítás
2011.10.02.