Szalontai Csaba

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Szalontai Csaba
Név (civil): 
Szalontai Csaba
Születési hely: 
Miskolc
Születési év: 
1967
Idegennyelv-ismeret: 
német, olasz
Cím: 
6726 Szeged, Izabella u. 5.
Telefonszám: 
+36 1 000 000
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, történész
Középfokú tanulmányok: 
Fazekas Mihály Gimnázium, Debrecen, 1985.
Felsőfokú tanulmányok: 
JATE BTK nappali tagozat, történelem - régészet 1989–1992.; KLTE történelem - népművelés 1988–1989.; ELTE BTK Régészettudományi Intézet, PhD képzés 1998–2002.  
Diplomaszerzés éve: 
1992
Diplomamunka címe : 
Mindszent régészeti topográfiája és településtörténete
Szakmai tagságok
Pulszky Társaság 1995-
Magyar Régész Szövetség, alapító tag 2006-
Kitüntetések, díjak
Szakmai díjak, elismerések: 
Tömörkény-díj 2002.
Munkahelyek

Móra Ferenc Múzeum, Szeged, régész 1992–2007.; Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszék,  meghívott előadó 2003–2004 tanév II. félév, tudományos munkatárs 2006–;Via Antica Bt, örökségvédelmi szakértő 2007–

Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Kiskundorozsma-Subasa, Vágóhíd (Csongrád m.), 1998, 2004; Felgyő, Kossuth utca (Csongrád m.), 2001; Kiskundorozsma-Nagyszék I. (Csongrád m.), 1999, 2005; Kiskundorozsma-Nagyszék II. (Csongrád m.), 1998–1999, 2005; Hódmezővásárhely Kishomok IV. homokbánya (Csongrád m.), 2002; Kiskundorozsma Daruhalom dűlő II. (Csongrád m.), 2003; Kiskundorozsma Tóth János dombja I-II. (Csongrád m.), 2003–2004.; Kiskundorozsma-Subasa (Csongrád m.), 2004; Kiskundorozsma, Kettőshatár II. (Csongrád m.), 2004; Szatymaz III. homokbánya (Csongrád m.), 2004.
Oktatói tevékenység: 
Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszék: avar kor (anyagismeret, szeminárium, előadás), régészeti tereptan 2003–2006.
Egyéb szakmai tevékenység: 
Részvétel a Nemzeti Autópálya Rt. és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által szervezett munkacsoportban, mely a nagyberuházások régészeti feltárásainak szerződéseit készítette el, 2004–2005.
Publikációk (Fontosabb)

Könyv:
BENDE L. – LŐRINCZY G. – SZALONTAI Cs. (szerk.):
Hadak útján. A népvándorlás kor fiatal kutatóinak 10. konferenciája. Szeged 2000.
SZALONTAI Csaba (szerk.):
Úton – útfélen. Múzeumi kutatások az M5 autópálya nyomvonalán. Szeged 2003. Tanulmány, folyóiratcikk:
SZALONTAI Csaba:
Megjegyzések az Alföld IX. századi történetéhez (A késő avar karéjos övveretek). (Bemerkungen zur Geschichte des Alföld im 9. Jahrhundert. Spätawarenzeitliche schuppenförmige Gürtelbeschläge). MFMÉ (1984/85 [1991]) 463–482.
SZALONTAI Csaba:
Megjegyzések az Alföld IX. századi történetéhez II. (Szarvas-Kákapuszta késő avar temetője). (Anmerkungen zur Geschichte der Tiefebene im 9. Jahrhundert II. Das awarische Gräberfeld von Szarvas-Kákapuszta Kettőshalom). JAMÉ 30–32 (1992) 309–347.
SZALONTAI Csaba:
Egyedi típusú késő avar nagyszíjvég a csongrádi múzeumból (Unique late-avar large strap-end from the Csongrád Museum). In: Lőrinczy Gábor (szerk.): A kőkortól a középkorig. Szeged 1994, 337–347.
SZALONTAI Csaba:
Avar kori lelőhelyek és leletek Mindszentről (Awarenzeitliche Fundorte und Funde in Mindszent). MFMÉ – StudArch 1 (1995) 183–209.
SZALONTAI Csaba:
A késő avar kori liliomos övveretek (Die spätawarenzeitliche mit Lilien verzierte Gürtelbeschläge). In: Költő László (szerk.): A népvándorláskor Fiatal Kutatói 5. találkozójának előadásai. SMK 11 (1995) 127–143.
SZALONTAI Csaba:
Az Alföld a 9. században. In: Pálfi György – Farkas L. Gyula – Molnár Erika (szerk.): Honfoglaló magyarság Árpád-kori magyarság. Antropológia–régészet–történelem. Szeged 1996, 23–41.
SZALONTAI Csaba:
Ormándy János (1966–1995). Savaria Pars Archaeologica 22/3 (1992–1995 [1996]) 9.
SZALONTAI Csaba:
„Hohenbergtől Záhonyig”. Egy késő avar kori övverettípus vizsgálata. („Von Hohenberg bis Záhony”. Untersuchung eines spätawarenzeitlichen Gürtelbeschlagtyps). Savaria Pars Archaeologica 22/3 (1992–1995 [1996]) 145–162.
SZALONTAI Csaba:
Juhász, Irén; Awarenzeitliche Gräberfelder in der Gemarkung Orosháza. Monumenta Avarorum Archaeologica Vol. 1. Red.: Garam, É. – Vida, T. Budapest 1995. MFMÉ – StudArch 2 (1996) 555–559.
SZALONTAI Csaba:
Megjegyzések az alföldi avarság eltűnéséről és továbbéléséről. MKCsM (1995/1996 [1997]) 13–19.
SZALONTAI Csaba:
Ormándy János. ArchÉrt 123-124 (1996–1997) 193–194.
SZALONTAI Csaba:
A szeriáció lehetőségei, a lehetőségek szeriációja. MKCsM (1997 [1998]) 5–14.
SZALONTAI, Csaba:
Gli avari. Un popolo d’ Europa. Pubblicazioni della Deputazione di Storia Patria per il Friuli 22. Curatore: Gian Carlo Menis. Udine (?) 1995. (rec). MFMÉ – StudArch 3 (1997) 443–451.
SZALONTAI Csaba:
Beszámoló az M5 autópálya Csongrád megyei szakaszának régészeti feltárásáról. Magyar Múzeumok (1999/1) 8–10.
SZALONTAI Csaba:
A szeriáció lehetőségei, a lehetőségek szeriációja (Die Möglichkeiten der Seraiton, die Seriation der Möglichkeiten). In: S. Perémi Á. (szerk.): A Népvándorláskor Fiatal Kutatói 8. találkozójának előadásai. (Veszprém, 1997. november 28–30.) Veszprém 1999, 238–253.
SZALONTAI Csaba:
Észrevételek Keszi Tamás módszertani megjegyzéseivel kapcsolatban (Bemerkungen zur methodischen Kritik von Tamás Keszi). In: Petercsák T. – Váradi A. (szerk.): A népvándorláskor kutatóinak kilencedik konferenciája. Eger 2000, 457–465. (Heves Megyei Régészeti Közlemények 2.)
SZALONTAI Csaba:
Margit Nagy; Awarenzeitliche Gräberfelder im Stadtgebiet von Budapest. Teil I–II. Monumenta Avarorum Archaeologica Vol. 2. Red.: Garam, É. – Vida, T. Budapest 1998. (rec). ComArchHung (2000) 240–241.
SZALONTAI Csaba:
Kritische Bemerkungen zur Rolle der Bulgaren im 9. Jahrhundert in der Großen Ungarischen Tief¬ebene und in Siebenbürgen (Kritikai észrevételek a bolgárok szerepéről a 9. századi Nagyalföldön és Erdélyben). MFMÉ – StudArch 6 (2000) 263–286.
SZALONTAI Csaba:
Bolgárok a 9. századi Alföldön? In: Felföldi Sz. – Sinkovics B. (szerk.): Nomád népvándorlások, magyar honfoglalás. Szeged 2001, 106–129.
SZALONTAI Csaba:
Múltidéző utazás a jövőbe. Régészeti ásatások az M5 autópálya Csongrád megyei szakaszán (A Past-evoking trip to the future. Archeological excavations along the Csongrád County section of motorway M5). In: László J.: Kíváncsi túrák az Alföldön Barangolások az M5-ös mentén. Budapest 2001, 5–11, 81–87.
SZALONTAI Csaba:
L’oro degli Avari. Popolo delle steppe in Europa. Red.: Arslan, E. A.- Buora, M. Udine 2000. Recenzió. MFMÉ – StudArch 7 (2001) 441–446.
SZALONTAI Csaba:
Beszámoló az M5 autópálya nyomvonalának előzetes régészeti feltárásáról. (Eredmények, tapasztalatok, tanulságok). MKCsM (1999/2000 [2001]) 3–20.
LŐRINCZY Gábor – SZALONTAI Csaba:
Újabb régészeti adatok Csongrád megye területének 6–11. századi településtörténetéhez. I. (Archäologische Beiträge zur Siedlungsgeschichte des Komitats Csongrád im 6.–11. Jahrhundert. I). HOMÉ 30–31/2 (1993) 279–320.
LŐRINCZY Gábor – SZALONTAI Csaba:
Újabb régészeti adatok Csongrád megye területének 6–11. századi településtörténetéhez II. (Neuere archäologische Angabe zur Siedlungsgeschichte des Komitates Csongrád vom 6. bis 11. Jahrhundert II). MFMÉ – StudArch 2 (1996) 268–298.
SZALONTAI Csaba – TÓTH Katalin:
Előzetes jelentés a Szeged-Kiskundorozsma határában végzett szarmata kori település- és temetőfeltárásról (Vorbericht über die sarmatenzeitlichen Siedlung- und Gräberfeldsfreilegungen in der Gemarkung von Szeged-Kiskundorozsma). In: Bende L. – Lőrinczy G. – Szalontai Cs. (szerk.): Hadak útján. A népvándorlás kor fiatal kutatóinak 10. konferenciája. Szeged 2000, 59–78.
SZALONTAI Csaba – TÓTH Katalin:
Látogatás egy szarmata faluban (Visiting a village of the sarmatian age). In: László J.: Kíváncsi túrák az Alföldön Barangolások az M5-ös mentén. Budapest 2001, 12–17, 88–93.
SZALONTAI Csaba – TÓTH Katalin:
Szeged-Kiskundorozsma-Nagyszék I. (26/68. M5 Nr. 33. lelőhely). In: Szalontai Csaba (szerk.): Úton – útfélen. Múzeumi kutatások az M5 autópálya nyomvonalán. Szeged 2003, 63–67.
SZALONTAI Csaba:
Múzeumi kutatások az M5 autópálya nyomvonalán (Museological research along the alignment of the M5 motorway). In: Szalontai Csaba (szerk.): Úton – útfélen. Múzeumi kutatások az M5 autópálya nyomvonalán. Szeged 2003, 11–27.
SZALONTAI Csaba:
Attila-film, Attila-út, Attila-kifli. Attila-kultusz Szentesen a korabeli sajtó alapján (Attila-film, Attila–Straße, Attila-Kipfel. Der Attila-Kult in Szentes in der Zeitgenössischen Press). MFMÉ – StudArch 9 (2003) 437–448.
SZALONTAI Csaba:
A székkutas-kápolnadűlői avar kori temető öveinek elemzése (Die Analyse der Gürtel des awarenzeitlichen Gräberfeldes von Székkutas-Kápolnadűlő). In: B. Nagy K.: A székkutas-kápolnadűlői avar temető. MFMÉ – MonArch 1. (2003) 371–411.
SZALONTAI Csaba – TÓTH Katalin:
Szeged-Kiskundorozsma-Nagyszék II. (26/72. M5 Nr. 34. lelőhely). In: Szalontai Csaba (szerk.): Úton – útfélen. Múzeumi kutatások az M5 autópálya nyomvonalán. Szeged 2003, 69–81.
SZALONTAI Csaba – TÓTH Katalin:
Szeged-Kiskundorozsma-Subasa (26/73. M5 Nr. 35. lelőhely). In: Szalontai Csaba (szerk.): Úton – útfélen. Múzeumi kutatások az M5 autópálya nyomvonalán. Szeged 2003, 83–96.
BENDE Lívia. – LŐRINCZY Gábor – SZALONTAI Csaba:
The ethnic picture of the Great Hungarian Plain in the 6th–9th centuries. Methods and possibilites. In: Acts of the XIVth UISPP Congress, University of Liège, Belgium, 2–8 September 2001. Section 14. Archaeology and history of the middle ages. Oxford 2005, 9–12. (BAR International Series 1355)
MÉSZÁROS Patrícia – PALUCH Tibor – SZALONTAI Csaba:
Vaskori település Kiskundorozsma határában. Előzetes beszámoló az M5 autópályán feltárt lelőhelyről. MKCsM (2004 [2005]) 139–144.
MÉSZÁROS Patrícia – PALUCH Tibor – SZALONTAI Csaba:
Avar kori temetők Kiskundorozsma határában. Előzetes beszámoló az M5 autópályán feltárt lelőhelyről. MKCsM (2004 [2005]) 145–162.
SZALONTAI Csaba:
Régészeti feltárások az M5 autópálya nyomvonalán Csongrád megyében (1993–2004) (Archeological Excavations Along the Alignment of the M5 Motorway in Csongrád County 1993–2004). In: Köllő G. (szerk.): ÉPKO 2005. IX. Nemzetközi Építéstudományi Konferencia. 9th International Conference of civil engineering and architecture. Csíksomlyó–Şumuleu Ciuc 2005, 228–236.
MÉSZÁROS Patrícia – PALUCH Tibor – SZALONTAI Csaba:
Beszámoló a Kiskundorozsma-Subasán megtalált „híd” feltárásának folytatásáról. (2004 [2005]) 163–170.
DONOGHUE, Helen D. – MARCSIK Antónia – MOLNÁR Erika – PALUCH Tibor – SZALONTAI Csaba:
Lepra nyomai a kiskundorozsmai avar temetőből. Rubicon (2006/2–3) 112–114.
SZALONTAI Csaba – SZ. WILHELM Gábor:
Előzetes jelentés egy késő bronzkori település és avar kori temető mentő feltárásáról Szeged-Kiskundorozsmán (M5 Nr. 38., 26/90. lelőhely). MKCsM (2005 [2006]) 133–154.
DONOGHUE, Helen D. – MARCSIK Antónia – MOLNÁR Erika – PALUCH Tibor – SZALONTAI Csaba:
Lepra nyomai a kiskundorozsmai avar temetőből. Előzetes beszámoló. (2005 [2006]) 155–175.
MÉSZÁROS Patrícia – PALUCH Tibor – SZALONTAI Csaba:
Avar kori temetők Kiskundorozsma határában. (Előzetes beszámoló az M5-ös autópályán feltárt lelőhelyekről). In: László J. – Schmidtmayer R. (szerk.): „Hadak útján…” XV. Tatabánya 2006, 97–109. (Tatabányai Múzeum Tudományos Füzetek 8.)
DONOGHUE, Helen D. – MARCSIK Antónia – MOLNÁR Erika – PALUCH Tibor – SZALONTAI Csaba:
Lepra nyomai a kiskundorozsmai avar temetőből. Előzetes beszámoló. (Die Spuren der Lepra im awarischen Gräbereld von Kiskundorozsma. Vorbericht). In: Újlaki Pongrácz Zsuzsanna (szerk.): „Hadaj útján” Népességek és iparok a népvándorlás korában. A Népvándorláskor Fiatal Kutatóinak XVI. Konferenciáján Nagykovácsi, 2005. szeptember 26-28. elhangzott előadások. Nagykovácsi 2006, 173–189.
SZALONTAI Csaba:
A Maty-ér szerepe és jelentősége Szeged környékének településtörténetében. In: Környezet - Ember – Kultúra. „Az alkalmazott természettudományok és a régészet párbeszéde” című konferencián, Budapest 2010. október 6–8. Absztrakt kötet Budapest 2010, 25. Folyóirat- vagy sorozatszerkesztés
BENDE L. – LŐRINCZY G. – SZALONTAI Cs. (szerk.):
Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Studia Archaeologica 1–7 (1995–2001)

Utolsó módosítás
2011.12.02.