Székely György

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Székely György
Név (civil): 
Dr. Székely György
Születési hely: 
Hódmezővásárhely
Születési év: 
1955
Idegennyelv-ismeret: 
német
Cím: 
Katona József Múzeum, 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Pf.6.
Telefonszám: 
+36 76 481 350
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, történész
Középfokú tanulmányok: 
Vegyipari Szakközépiskola, 1973.
Felsőfokú tanulmányok: 
 ELTE BTK nappali tagozat, történelem-régészet 1973–1978.  
Diplomaszerzés éve: 
1978
Szakmai tagságok
Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 1977–
Magyar Numizmatikai Társulat 1977–
Magyar Régész Szövetség, alapító tag 2006–
Munkahelyek

Katona József Múzeum, Kecskemét, régész, numizmatikus, muzeológus 1978–

Publikációk (Fontosabb)

Könyv:
SZÉKELY György – HORVÁTH Attila – H. TÓTH Elvira:
Elődeink a Duna-Tisza közén. A Kiskunság és környéke története a régészeti leletek tükrében. Kecskemét, 1988. Tanulmány, folyóiratcikk:
SZÉKELY, György:
Slawonische Banalmünzprägung. DissArch Ser. II. No. 8. (1980) 162–163.
SZÉKELY György:
Árpád-kori templom feltárása Ladánybene határában. Műemlékvédelem 25/2 (1981) 109–111.
SZÉKELY György:
17. századi éremlelet Zubogyról. HOMÉ 21 (1982) 75–79.
SZÉKELY György:
13. századi kincslelet Ladánybene-Hornyák-dombról. Cumania 8 (1984) 209–272.
SZÉKELY György:
Régészeti kutatások Kiskőrösön és környékén. In: Dr. Meskó Sándor (szerk.): Kiskőrös helytörténeti monográfiája. Kiskőrös 1989, 59–84.
SZÉKELY György:
A Kecskemét-nyíri friesachi éremlelet. Cumania 13 (1992) 113–162.
SZÉKELY György:
XVIII. századi feljegyzés egy friesachi éremleletről (A szalacsi lelet). NK 90-91 (1991-1992) 105–113.
SZÉKELY, György:
Niederländische Münzen in ungarischen Funden. Proceedings of the XIth International Numismatic Congress Vol. IV. Louvain-la-Neuve 1993, 39–45.
SZÉKELY György:
Az ezüstpénzverés helye és szerepe a későközépkori magyar pénzrendszerben és pénzforgalomban. NK 92-93 (1993-1994) 46–50.
SZÉKELY György:
Megjegyzések a késő Árpád-kori éremleletek keltezéséhez. A numizmatika és a társtudományok I. Szeged 1994, 115–124.
SZÉKELY György:
A tizenötéves háború éremleleteinek gazdaság- és társadalomtörténeti elemzése. NK 94-95 (1995-1996) 27–31.
SZÉKELY György:
16. századi pénzlelet Pálmonostoráról (A tallérforgalom első évtizedei Magyarországon). Cumania 15 (1998) 5–92.
SZÉKELY György:
A tallérforgalom összetételének változása a 16. századi Magyarországon és Erdélyben az éremleletek tükrében. In: Bertók Krisztina és Torbágyi Melinda (szerk.): Emlékkönyv Bíró-Sey Katalin és Gedai lstván 65. születésnapjára. Budapest 1999, 315–337.
SZÉKELY György:
15-16. századi denárlelet Kunfehértó határából. In: Szakál Aurél (szerk.): Halasi Múzeum. Emlékkönyv a Thorma János Múzeum 125. évfordulójára. Kiskunhalas 1999, 365–400.

Utolsó módosítás
2000