Szilágyi Katalin

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Szilágyi Katalin
Név (civil): 
dr. Szilágyi Katalin
Születési hely: 
Budapest
Születési év: 
1954
Idegennyelv-ismeret: 
angol, német, orosz
Cím: 
1118 Budapest, Szüret u. 27.
Telefonszám: 
+36 20 2234 054
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, történész, angol nyelv és irodalom szakos előadó
Középfokú tanulmányok: 
Madách Imra Gimnázium, Budapest, 1973.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat, régészet-angol 1973–1976., 1977–1979., történelem 1973–1974.; ELTE PPK Pedagógiai Intézet, pedagógia; London, University College, Régészeti Tanszék, angolszász régészet 1976–1977.
Diplomaszerzés éve: 
1979
Diplomamunka címe : 
9-10-11. századi gyöngyök a Kárpát-medencében
Speciális kurzusok, tanfolyamok: 
Művelődésügyi Minisztérium, orosz nyelv, intenzív tanfolyam
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
egyetemi doktor
Fokozat megszerzésének éve: 
1987
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
A honfoglalás- és kora Árpád-kori gyöngyök, és azok társadalmi és művelődéstörténeti jelentősége, Kossuth Lajos Egyetem, Debrecen
Szakmai tagságok
Magyar Tudományos Akadémia Magyar Őstörténeti Munkaközössége 1980–1985.
Budapesti Magyar Őstörténeti Munkaközösség 1996–1999.
Magyar Őstörténeti Munkaközösség, alapító tag 1999–
Magyar Gyöngy Társaság 1995–
Magyar Régész Szövetség 2011–
Kitüntetések, díjak
Szakmai díjak, elismerések: 
Getty Középeurópai Ösztöndíj 1993–1994.
University College, London, Honorary Research Fellow 2006–2008.
A Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia ösztöndíja 2004, 2006
A Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia kutatói ösztöndíja 2001–2002.
Munkahelyek
Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, régész (Bős-Nagymaros Vízlépcső, ásatás) 1979; MTA Régészeti Intézete, Budapest, tudományos segédmunkatárs (Keszthely-Fenékpuszta, ásatás) 1980–1982., Budapesti Történeti Múzeum, régész, muzeológus (Budavári Palota, ásatás) 1982–1984., Magyar Országos Levéltár, Budapest, tudományos munkatárs 1982–1992.; Károli Gáspár Református Egyetem Történeti Intézete, Budapest, óraadó tanár 1997–1998.; Gödöllői Szent István Egyetem Pedagógiai Intézete, adjunktus 2002–2004.; Humboldt Egyetem Ős- és Korai Történeti Tanszéke, Berlin, vendégtanár 2005; Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat, régész 2009–2010.
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Tilleda (Németország), 9-12. századi Pfalz (egyetemi hallgatóként), 1975; Mucking (Nagy Britannia), angolszász telep (egyetemi hallgatóként), 1975; Spong-Hill (Nagy-Britannia), angolszász telep és temető (egyetemi hallgatóként), 1977; Knowth (Írország), a neolitikumtól a kora-középkorig terjedő lelőhelyek (egyetemi hallgatóként), 1977; Dömös, avar temető (gimnáziumi diákként) (Komárom-Esztergom m.), 1972; Zalalövő, római telep (egyetemi hallgatóként) (Zala m.), 1974; Szekszárd, avar temető (egyetemi hallgatóként) (Tolna m.), 1976; Pusztaszentlászló, kora Árpád-kori temető (egyetemi hallgatóként) (Zala m.), 1976; Panyola, 8-11. századi szláv telep (régész munkatársként) (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), 1997; Budapest, Vár-hegy, a 14-15. századi budai vár ásatása (régész munkatársként) 1982–84.; leletmentő ásatások a Duna-kanyarban (Nagymaros-Szobi rév, Esztergom-Szentkirály), bronzkori, római kori, és kora Árpád-kori lelőhelyek (régész munkatársként) 1979; Keszthely-Fenékpuszta, késő-római, longobard, későavar temetők (Zala m.), (egyetemi hallgatóként) 1978 (régész munkatársként) 1979–81.
Oktatói tevékenység: 
University College, London, Régészeti Tanszék, diploma-előkészítő szeminárium 1985: Üveggyöngykutatás Magyarországon (angol nyelven)
University College, London, Régészeti Tanszék, diploma-előkészítő előadás 1985: A koraközépkori régészet helyzete Magyarországon (angol nyelven)
Károli Gáspár Református Egyetem, diploma-előkészítő előadássorozat 1997–1998.: Koraközépkori kereskedelemtörténet
Gödöllői Szent István Egyetem 2002–2004.: művelődéstörténeti és pedagógiatörténeti előadások
Humboldt Egyetem Régészeti Tanszéke, Berlin 2005: 28 órás előadásssorozat Európa és Magyarország történelméről, kultúrtörténetéről, régészetéről a Római Birodalom bukásától a levantei kereskedelem kialakulásáig (angol nyelven)
Egyéb szakmai tevékenység: 
Szócikkek a Magyar Őstörténeti Lexikon számára 1985–1994.
A magyar Nemzeti Múzeum régészeti gyöngyanyagának típus-meghatározása és számítógépes feldolgozásra való előkészítése 1986.
A Magyar történelem korjelző dokumentumai című forráskiadvány előkészítő munkálatai 1984–1986.
A magyar-orosz régészeti szakszótár szerkesztése 1984–1986.
A Magyarország  Régészeti Topográfiája című kiadvány előmunkálatai 1979–1984.
Publikációk (Fontosabb)
Tanulmány, folyóiratcikk:
SZILÁGYI Katalin:
Computer testing used in the typology of beads originating from the IX-XIth centuries. In: Archaeometrical Research in Hungary. Budapest 1988, 293–295.
SZILÁGYI Katalin:
Az üveg, mint régészeti lelet. Természet Világa 12 (1981) 556–559.
SZILÁGYI Katalin:
A halimbai sávdíszes mozaikgyöngy. A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 16 (1982) 449–450.
SZILÁGYI Katalin:
Számítógépes módszerek a régészetben. Hazai kísérlet IX-XI. századi gyöngyökkel. Élet és Tudomány 23 (1984) 717–719.
SZILÁGYI Katalin:
Computergestützte Merkmalanalyse ungarischer Perlen aus dem 10. bis 12. Jahrhundert. Ethnographische und Archäologische Zeitschrift 1 (1987) 89–96.
SZILÁGYI Katalin – SZÉKELY Gy.:
Renaissance előzmények. In: Kerényi F. (szerk.): Magyar Színháztörténet. Budapest.1990, 11–20.
SZILÁGYI Katalin:
Die Perlen des Gräberfeldes von Halimba-Cseres aus dem 10. bis 12. Jahrhundert. Zeitschrift für Archäologie 1 (1990) 79–100.
SZILÁGYI Katalin:
Namisto v Ugorscsini v IX-XII. st. /uzsivanja ta targivlja/. Archeologija (Kijev) 3 (1992) 107–113.
SZILÁGYI Katalin:
Perlentypen aus dem X-XII. Jahrhundert in Ungarn und ihre archäologische Bedeutung. Památky archeologické 2 (1994) 75–110.
SZILÁGYI Katalin – G. SOLYMOS K. – NAGY-BALOGH J.:
Similar Beads of Type 60. from ninth-century Magna Hungaria and tenth-century Hungary. In: Rasmussen, M., Hansen, U.L. and Näsman, U. (eds): Glass Beads (Cultural History, Technology, Experiment and Archaeology). Proceedings of the Nordic glass bead seminar 16-18. October 1992 at the Historical-Archaeological Experimental Centre in Lejre, Denmark. Lejre 1995, 83–87.
SZILÁGYI Katalin:
The beads of tenth to twelfth century Hungary. Beads (Canada) 7 (1995) [1997] 65–95.
SZILÁGYI Katalin:
Beiträge zur Frage des Perlenhandels im 10.-12. Jahrhundert im Karpatenbecken. In: von Freeden, U. und Wieczoreck, A. (hrsg.): Perlen (Archäologie – Techniken – Analysen). Akten des Internationalen Perlensymposiums in Mannheim vom 11. bis 14. November 1994. Bonn 1997, 235–242.
SZILÁGYI Katalin – G. SOLYMOS K. – NAGY-BALOGH J.:
Volt-e üveggyártás a honfoglaló magyaroknál? Turán 30, Új III. évfolyam 1 (2000) 149–156.
SZILÁGYI Katalin:
Gyula Török: Das awarenzeitliche Gräberfeld von Halimba. (Das Awarische Corpus. Beihefte V.). Debrecen-Budapest 1998. 254. S., 11 Abb., 87 Taf., Pläne III.” Beads (Canada) 10-11 (1998-1999) [2001] 70–71.
SZILÁGYI Katalin:
Adalékok a Kárpát-medence 9-12. századi kereskedelmének tárgyköréhez. Turán 32, Új V. évfolyam 1 (2002) 41–47.
 
Könyv fordítás:
Harris, Edward C.: A régészeti rétegtan alapelvei. (Második kiadás) Fordította: Szilágyi Katalin. National Museum of Bermuda 2011.
Egyéb
Tanulmányutak:
Kazány, Tatár Köztársaság, Oroszország 1990. Téma: „Magna Hungaria” régészeti anyagának tanulmányozása; terepbejárások a régi volgai bolgár városok területén. Fogadó intézmény: A Tatár Tudományos Akadémia Régészeti Intézete
Kijev, Ukrajna 1984. Téma: A kora középkori Kijev ásatásainak tanulmányozása, és különösen a 10-12. századi sesztovicai temető régészeti anyagának tanulmányozása, mely szoros kapcsolatban áll a honfoglaló magyarokkal. A Magyar Kulturális és Közoktatásügyi Minisztérium támogatásával.
Utolsó módosítás
2014.01.30.