Takács Miklós

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Takács Miklós
Név (civil): 
Dr. Takács Miklós
Születési hely: 
Újvidék
Születési év: 
1960
Idegennyelv-ismeret: 
angol, német
Cím: 
MTA BTK Régészeti Intézet, 1014 Budapest, Úri u. 49.
Telefonszám: 
+36 1 224 6700/117
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész
Középfokú tanulmányok: 
Radnóti Miklós Gimnázium, 1979.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat, régészet 1979–1984.
Diplomaszerzés éve: 
1985
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
egyetemi doktor
Fokozat megszerzésének éve: 
1988
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
Cserépbográcsok az Árpád-kori Kárpát-medencében.
Tudományos fokozat: 
kandidátus/PhD
Fokozat megszerzésének éve: 
1993
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
10-14. századi falvak a Kisalföldön (kerámia, építmények, településszerkezet). Budapest
Szakmai tagságok
Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 1985–
Magyar Régész Szövetség, alapító tag 2006–
Munkahelyek

MTA Régészeti Intézete, Budapest, tudományos munkatárs, főmunkatárs 1993–

Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Ménfőcsanak-Szeles (Győr-Moson-Sopron m.), 1990–1991.; Lébény-Kaszás-domb (Győr-Moson-Sopron m.), 1991–1993.; Lébény-Bille-domb (Győr-Moson-Sopron m.), 1992–1994.
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
TAKÁCS, Miklós:
Die arpadenzeitlicheu Tonkessel im Karpatenbecken. Budapest 1986. (Varia Archaeologica Hungarica 1.)
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
TAKÁCS Miklós:
A bélakúti/péterváradi ciszterci monostor. Forum, Újvidék (1989) 125.
TAKÁCS Miklós:
Lakóház-rekonstrukciók az Árpád-kori telepkutatásban (Tudománytörténeti áttekintés). In: Bencze Z. – Gyulai F. – Sabján T. – Takács M.: Egy Árpád-kori veremház feltárása és rekonstrukciója. Budapest 1999, 93–129. (Monumenta Historica Budapestinensia 10.)
TAKÁCS, Miklós:
Sächsische Bergleute im mittelalterlichen Serbien und die "sächsische Kirche" von Novo Brdo. Südost-Forschungen 50 (1991) 31–60.
TAKÁCS Miklós:
Árpád-kori települési objektumok Kajárpéc-Pokolfa-dombon. ComArchHung (1993) 201–226.
TAKÁCS Miklós:
A 10–14. századi falvak régészeti feltárása a Kisalföldön (Kutatástörténet és perspektívák). Győri tanulmányok 16 (1995) 5–50.
TAKÁCS, Miklós:
Formschatz und exaktere Chronologie der Tongefässe des 10–14. Jahrhunderts der Kleinen Tiefebene. ActaArchHung 48 (1996) 135–195.
TAKÁCS Miklós:
Veszprém megye 10-11. századi kerámiája. Pápai Múzeumi Értesítő 6 (1996) 329–351.
TAKÁCS Miklós:
A 10. századi magyar - szláv viszonyról és a honfoglaló magyarok életmódjáról (Néhány megjegyzés Kristó Gyula: A magyar állam megszületése. Szeged 1995. c. könyvéről.) Századok 131/1 (1997) 168–215.
TAKÁCS Miklós:
A Kárpát-medence, az Alpok délkeleti része és a Balkán-félsziget kapcsolatai a 7–9. században. A jugoszláviai kutatások újabb eredményei. In: Lőrinczy Gábor (szerk.): A népvándorláskor fiatal kutatóinak szentesi találkozóján elhangzott előadások. MFMÉ (1984-85 [1991]) 2, 503–528.
TAKÁCS Miklós:
Falusi lakóházak és egyéb építmények a Kisalföldön a 10–16. században (Kutatási eredmények és további feladatok.) In: Perger Gyula – Cseri Miklós (szerk.): A Kisalföld népi építészete (A Győrött 1993. május 24-25-én megrendezett konferencia anyaga). Szentendre–Győr 1993, 7–53.
TAKÁCS Miklós:
Honfoglalás- és kora Árpád-kori telepfeltárások az M1 autópálya nyugat-magyarországi szakaszán In: Wolf Mária – Révész László (szerk.): A magyar honfoglalás korának régészeti emlékei. Miskolc 1996, 197–217.
TAKÁCS, Miklós:
Ornamentale Beziehungen zwischen der Steinmetzkunst von Ungarn, und Dalmatien im Xl. Jahrhundert. Hortus Artium Medievalium. Journal of the International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages 3 (1997) 165–178.
TAKÁCS Miklós:
A magyar honfoglalás- és kora Árpád-kori edényművesség térképészeti vonatkozásai. In: Makkay J. – Kobály J. (szerk.): Honfoglalás és Árpád-kor. A Verecke híres útján tudományos konferencia anyagai. Ungvár 1997, 69–103.
TAKÁCS, Miklós:
Dörfliche Siedlungen der Árpádenzeit (10–13. Jh.) in Westungarn. In: Fridrich, Jan et al (eds): Ruralia 2. Conference Ruralia II – Spa, 1st – 7th September 1997. Prague 1998, 181–191. (Památky Archeologické 11.)
 
Ld. továbbá: http://www.archeo.mta.hu/ Munkatársak, elérhetőségek
Utolsó módosítás
2012 (részben)