Tomka Péter

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Tomka Péter
Név (civil): 
Dr. Tomka Péter
Születési hely: 
Rimaszombat
Születési év: 
1940
Idegennyelv-ismeret: 
német
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, mongol szakos előadó
Középfokú tanulmányok: 
Kölcsey Ferenc Gimnázium, Körmend, 1959.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat, mongol-régészet szak 1960–1965.
Diplomaszerzés éve: 
1965
Diplomamunka címe : 
Avar kori lovastemetkezések és belső ázsiai kapcsolataik
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
egyetemi doktor
Fokozat megszerzésének éve: 
1984
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
A pannonhalmi hun fejedelmi lelet, ELTE BTK
Szakmai tagságok
Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 1965–
Kőrösi Csoma Társaság 1965–
Magyar Régész Szövetség, alapító tag 2006–
Kitüntetések, díjak
Állami kitüntetések: 
Szocialista Kultúráért 1980.
Schönvisner István-díj 2008.
Szakmai díjak, elismerések: 
Kuzsinszky Bálint-emlékérem 1990.
Barkóczy-díj 1990.
Rómer Flóris-emlékérem 2008.
Munkahelyek
Liszt Ferenc Múzeum, Sopron, régész 1965–1970.; Xántus János Múzeum, Győr, régész 1970–1991.; ELTE BTK Régészeti Tanszék, Budapest, adjunktus 1991–1995.; Xántus János Múzeum, Győr, régész, főmuzeológus, 1995–2006.
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Soproni, mosonmagyaróvári és győri városi ásatások, avar temetők és telepek (Győr-Moson-Sopron m.); M1 autópálya ásatásai (koordinátor) 1990–1994.; M15 autópálya 1994–1995.; Ménfőcsanak-Bevásárlóközpont (Győr-Moson-Sopron m.), több rétegű telep 1995–1998.; MOL gázvezeték Mosonszentmiklós–Kapuvár–Répcelak szakasza 1997–2000.; Rábacsanak-Vasút sor (2002); Győr-ECE (2004–2005.).
Részletesen (1999-ig):  In: Bende Lívia – Lőrinczy Gábor – Szalontai Csaba (szerk.): Hadak útján. Szeged 2000, 14-16. (Összeállította: Kiss Gábor)
 
Oktatói tevékenység: 
ELTE BTK Régészeti Tanszék: népvándoláskori előadás és szeminárium 1991–1995.
Egyéb szakmai tevékenység: 
Konzulensi és szakértői tevékenység.
Publikációk (Fontosabb)
Tanulmány, folyóiratcikk:
TOMKA Péter:
A Győr-Téglavető-dűlői avar temető belső csoportjai (Die inneren Gruppen des awarenzeitlichen Gräberfeldes von Győr-Téglavető-dűlő). Arrabona 13 (1971) 55–97. = Les groupes interieures du cimetière avar de Győr-Téglavető dűlő. Acta Orientalia 25 (1972) 313–334.
TOMKA Péter:
Adatok a Kisalföld avar kori népességének temetkezési szokásaihoz I. Kés a sírban (Beiträge zu den Bestattungsarten der Bevölkerung von Kisalföld in der Awarenzeit I. Messer im Grab). Arrabona 14 (1972) 313–334.
TOMKA Péter:
Adatok a Kisalföld avar kori népességének temetkezési szokásaihoz II. Tájolás (Beiträge zu den Bestattungsarten der Bevölkerung von Kisalföld in der Awarenzeit II. Orientierung). Arrabona 17 (1975) 5–90.
TOMKA Péter:
Adatok a Kisalföld avar kori népességének temetkezési szokásaihoz III. Koporsóhasználat a tápi temetőben (Beiträge zu den Bestattungsarten der Bevölkerung von Kisalföld in der Awarenzeit III. Sarggebrauch im Gräberfelde von Táp). Arrabona 19–20 (1977–78) 17–108.
TOMKA, Péter:
Erforschung der gespannschaftsburgen in Komitat Győr-Sopron. ActaArchHung 28 (1976) 391–410.
TOMKA, Péter:
Das germanische Gräberfeld aus dem 6. Jahrhundert in Fertőszentmiklós. ActaArchHung 32 (1980) 5–30.
TOMKA Péter:
Kis avar néprajz. In: Szombathy Viktor (szerk): Az őshazától a Kárpátokig. Budapest 1985, 270–313.
TOMKA, Péter:
Der hunnische Fürstenfund von Pannonhalma. ActaArchHung 38 (1986) 423–488.
TOMKA, Péter:
Archäologische Studien zur Ethnographie der awarenzeitlichen Völker. MAG Wien 116 (1986) 155–168.
TOMKA Péter:
A sztyeppei temetkezési szokások sajátos változata: a hun halotti áldozat (Die eigenartige Variante der Begrabungsgewohnheiten der Steppen). Arrabona 22–23 (1986) 5–34.
TOMKA Péter:
Régészeti adatok a győri, mosoni és soproni középkori sáncvárak történetéhez. SSz 41 (1987) 147–155.
TOMKA Péter:
Avar kori település Győr, Bokányi Dezső utcában (Siedlung aus der Awarenzeit in der Bokányi Strasse von Győr). Arrabona 24–25 (1988) 35–61.
TOMKA, Péter:
Die Frage der ethnischen oder kulturellen Verwandtschaft bzw, interethnischen Wirkung im Siegel der Begräbnissitten. WMMÉ 15 (1990) 163–174.
TOMKA, Péter:
Awarische Bestattungssitten. Abriss der Forschungsgeschichte bis1963. In: Falko Daim (Hrsg.): Awarenforschungen. Wien 1992, 969–1023.
TOMKA, Péter:
Kurzer Abriss der hunnischen Geschichte. Pannonien unter hunnischer Herrschaft. Die Alanen. Tracht, Bewaffnung und soziale Schichtung. Das Begräbniss. Die Bestattungformen der Awaren. In: Falko Daim (Hrsg.): Reitervölker aus dem Osten. Hunnen, Awaren. Eisenstadt 1996, 87–88., 90–91., 117–118., 127–145., 148–149., 384–385.
TOMKA, Péter:
Frühawarenzeitliche Hirten in der Kleinen Tiefebene. In: Darina Bialeková (Hrsg.): Ethnische und kulturelle Verhältnisse an der mittleren Donau vom 6. bis 11. Jahrhundert. Bratislava 1996, 141–149.
TOMKA Péter:
A sopronkőhidai 9. századi település (Siedlung aus dem 9. Jahrhundert bei Sopronkőhida). Arrabona 36 (1998) 45–84, 294.
TOMKA Péter:
Az árpási 5. századi sír (Grab in Árpás aus dem 5. Jh.). Arrabona 39/1–2 (2001) 161–188.
TOMKA, Péter:
Christ oder Heide? Das Grab 317 von Táp-Borba. ZaM 11 (2002) 211–228.
TOMKA Péter:
Az avar kori temetkezési szokások kutatásának újabb eredményei. Kettős és többes temetkezések (Neue Erkenntnisse in der Forschung der Betattungsgebräuche zur Zeit der Awaren. Doppel- Mehrfachbestattungen). Arrabona 31/1–2 (2003) 11–56.
TOMKA, Péter:
Kleine Öfen – Grosse Wannen. Die Besonderheiten einer spätawarenzeitlichen Siedlung. In: Gabriel Fusek (Ed.): Zborník na počest’ Dariny Bialekovej. Nitra 2004, 419–426.
TOMKA, Péter
Langobardenforschung in Nordwestungarn. In: Walter Pohl (Hrsg.): Die Langobarden. Herrschaft und Identität. Wien 2005, 247–264.
TOMKA Péter:
Korai avar sírok Börcs-Nagydombon (Győr-Moson-Sopron megye) (Frühawarenzeitliche Gräber in Börcs-Nagydomb /Kom. Győr-Moson-Sopron/). ArchÉrt 130 (2005) 137–179.
TOMKA, Péter:
Die Lehre der Bestattungsbräuche. Antaeus 29–30 (2008) 233–263.
 
(Részletes bibliográfia 1999-ig:  In: Bende Lívia – Lőrinczy Gábor – Szalontai Csaba (szerk.): Hadak útján. Szeged 2000, 11–13. (Összeállította: Kiss Gábor), illetve 2006-ig: Arrabona 44/1 (2006), 629–634 (Fehér Csilla).
Régészről szóló publikációk
Kiss Gábor:
Levél Tomka Péternek – Tomka Péter régészeti munkássága. In: Bende Lívia – Lőrinczy Gábor – Szalontai Csaba (szerk.): Hadak útján. Szeged 2000, 9–16.
Gabrieli Gabriella: 
A kacagó Tomka. Arrabona 44/1 (2006) 5–6.
Utolsó módosítás
2011.10.25.