V. Szabó Gábor

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
V. Szabó Gábor
Név (civil): 
Szabó Gábor
Születési hely: 
Hódmezővásárhely
Születési év: 
1969
Idegennyelv-ismeret: 
német, orosz
Cím: 
ELTE BTK Régészettudományi Intézet, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B.
E-mail: 
Telefonszám: 
+36 1 411 6553
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész
Középfokú tanulmányok: 
Bethlen Gábor Gimnázium, Hódmezővásárhely, 1987.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat, régészet (ős- és népvádorláskor) 1990–1995.
Diplomaszerzés éve: 
1996
Diplomamunka címe : 
A Gáva-kultúra telepei a Dél-Alföldön
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
kandidátus/PhD
Fokozat megszerzésének éve: 
2002
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
Tanulmányok az Alföld késő bronzkori történetéhez. A proto Gáva-periódus és a Gáva-kultúra időszakának emlékei a Tisza-vidéken, ELTE BTK
Szakmai tagságok
Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 1998–
Ősrégészeti Társaság, alapító tag, főtitkár 1999–
Munkahelyek

ELTE BTK Régészettudományi Intézet, tanársegéd, adjunktus 2007–

Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 

Az M3 autópálya Hajdú-Bihar megyei, az M43 autópálya Csongrád megyei szakaszához, valamint a Rákóczifalva határában és a Nagykunságban kialakított szükségvíztározók építéséhez kapcsolódó megelőző feltárások, 15 lelőhely, 1999–2009.

Publikációk (Fontosabb)
Tanulmány, folyóiratcikk:
SZABÓ Gábor:
A Csorva-csoport és a Gáva-kultúra kutatásának problémái néhány Csongrád megyei leletegyüttes alapján (Forschungsprobleme der Csorva-Gruppe und der Gáva-Kultur aufgrund einiger Fundverbände aus dem Komitat Csongrád). MFMÉ – StudArch 2 (1996) 9–109.
SZABÓ Gábor:
A Perjámos kultúra leletei Hódmezővásárhely környékén (Adalékok a kora és középső bronzkori női viselethez). In: Havassy P. (szerk.): Látták Trója kapuit. Bronzkori leletek a Közép-Tisza vidékéről. Gyula 1997, 57–84. (Gyulai katalógusok 3.)
DÉNES, I. – SZABÓ, Gábor:
Der frühbronzezeitliche Bronzedepotfund aus der Höhle 1200/9 in der Enge des Vargyas-Baches (Cheile-Varghisului) in Südost-Siebenbürgen. In: The Early and Middle Bronze Age in the Carpathian Basin. Bibliotheca Musei Apulensis 8 (1998) 89–110.
SZABÓ Gábor:
A bronzkor Csongrád-megyében (Történeti vázlat a készülő régészeti állandó kiállítás kapcsán) (Die Bronzezeit im Komitat Csongrád. Eine historische Skizze anlässlich der künftigen ständigen Ausstellung). In: Múzeumi Füzetek – Csongrád 2 (1999) 51–118.
SZABÓ Gábor:
A kitágult világ: a bronz mesterei a Kárpát-medencében. In: Visy Zsolt (szerk.): Magyar régészet az ezredfordulón. Budapest 2003, 163–167.
SZABÓ Gábor:
Ház, település és településszerkezet a késő bronzkori (Rei. Bz. D, HA, HB periódus) Tisza-vidéken (Houses, Settlements, and Settlement Structures in the Tisza Region of the Late Bronze Age (Periods BD, HA, HB)). In: Nagy E. – Hajdú Zs. – Dani J. (szerk.): MΩMOΣ II. Őskoros Kutatók II. Összejövetelének konferenciakötete. Debrecen 2004, 137–170.
SZABÓ Gábor:
A tiszacsegei edénydepó. Újabb adatok a Tisza-vidéki késő bronzkori edénydeponálás szokásához (Das Gefäßdepot von Tiszacsege. Neue Angaben zur Sitte der spätbronzezeitlichen Gefä߬depo¬nie¬rung in der Theißgegend). MFMÉ – StudArch 10 (2004), 81–113.
DANI János – SZABÓ Gábor:
Temetkezési szokások a Polgár határában feltárt középső bronzkori temetőkben (Bestattungsgebräuche in der Friedhöfen aus der mittleren Bronzezeit freigelegt in der Feldmark von Polgár). In: Ilon Gábor (szerk.): MΩMOΣ III. Őskoros Kutatók III. Összejövetelének konferenciakötete. Szombathely 2004, 91–119.
SZABÓ Gábor:
Egy Polgár határában előkerült késő bronzkori kút feltárása és rekonstrukciója (Freilegung und Rekonstruktion eines Brunnens in der Gemarkung von Polgár). ŐL 7 (2005 [2007]) 151–170.
SZABÓ Gábor:
Kincsek a föld alatt. Elrejtett bronzkori fémek nyomában. In: Anders A. – Szabó M. – Raczky P. (szerk.): Régészeti dimenziók. Tanulmányok az ELTE BTK Régészettudományi Intézetének tudományos műhelyéből. Budapest 2009, 123–138.
SZABÓ Gábor:
Egy hiányzó láncszem… Adatok egy új késő bronzkori szitulatípus kapcsolatrendszeréhez. (Ein fehlendes Bindeglied… Daten zum Verbindungssystem eines neuen spätbronzezeitlichen Situlentyps). Tisicum 19 (2009) 281–298.
SZABÓ Gábor – BÍRÓ P.:
Őskori magaslati erődített település Bükkzsérc-Hódos-tetőn. Előzetes jelentés a lelőhelyen végzett kutatásokról (Urzeitliche befestigte Höhensiedlung in Bükkzsérc-Hódos-tető. Vorläufiger Bericht über die Forschungen am Fundort). ŐL 11 (2009 [2010]) 72–84.
SZABÓ Gábor:
Fémkereső műszeres kutatások kelet-magyarországi késő bronzkori és kora vaskori lelőhelyeken. Beszámoló az ELTE Régészettudományi Intézete által indított bronzkincs kutató program 2009. évi eredményeiről (Metal detection investigations at Eastern Hungarian Late Bronze Age and Early Iron Age sites. Report on the results of the bronze hoard exploration project of the Institute of Archeology of ELTE in 2009). RégKutM 2009 (2010) 19–38.
Utolsó módosítás
2011.02.02.