Zalai-Gaál István

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Zalai-Gaál István
Név (civil): 
Dr. Gaál István
Születési hely: 
Kiskunfélegyháza
Születési év: 
1951
Idegennyelv-ismeret: 
német, orosz
Cím: 
MTA BTK Régészeti Intézet, 1250 Budapest, Úri u. 49.
Telefonszám: 
+36 1 2246 700/259
Kutatási terület
Kutatott régészeti korszak: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész
Középfokú tanulmányok: 
Vajda János Gimnázium, Keszthely, 1970.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat, régészet (őskor-középkor) 1974–1979.
Diplomaszerzés éve: 
1979
Diplomamunka címe : 
A lengyeli kultúra Tolna megyében
Speciális kurzusok, tanfolyamok: 
ősrégészeti részképzés Szófiában, 1977.
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
egyetemi doktor
Fokozat megszerzésének éve: 
1980
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
A lengyeli kultúra a Dél-Dunántúlon, ELTE BTK
Tudományos fokozat: 
kandidátus/PhD
Fokozat megszerzésének éve: 
1987
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
Közép-európai neolitikus temetők szociálarchaeológiai vizsgálata, MTA
Tudományos fokozat: 
tudományok doktora/akadémiai doktor
Fokozat megszerzésének éve: 
2003
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
A késő neolitikum története a Dél-Dunántúlon a temetőelemzések alapján. Tipológia-kronológia-társadalomrégészet, MTA
Szakmai tagságok
Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 1978–
Magyarországi Humboldt-Egyesület 1993–
Magyar Régész Szövetség, alapító tag 2006–
Munkahelyek
Balogh Ádám (Wosinsky Mór) Megyei Múzeum, Szekszárd, tudományos főmunkatárs 1978–1990.; MTA Régészeti Intézete, majd MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, tudományos főmunkatárs 1990–
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Technikus: Saarbrückeni Egyetem ásatása, Drama (Dél-Bulgária), 1987.
Saját ásatások: Mórágy-Tűzkődomb (Tolna m.), késő neolitikus-korarézkori lengyeli kultúra temetője, települése, árokrendszere 1978–1981., 1983–1987., 1989–1990.; Várdomb-Újberekpuszta (Tolna m.), lengyeli kultúra sírjának leletmentése 1981.; Mucsi község (Tolna m.), lengyeli sánc, a lengyeli kultúra házomladéka, építménye, bronz és vaskori gödrök 1982–1983.; Tevel-Zsidóhegy (Tolna m.) két kora lengyeli sír leletmentése 1987.; MTA RI alföldi (Békés m.) mikroregionális ásatásai: Endrőd 164., kora rézkori, tiszapolgári leletanyag 1991., Endrőd 123., Árpád-kori temetkezések 1992., Endrőd 128., preszkíta sírok, szarmata gödrök 1993., Endrőd 130., kora rézkori tiszapolgári kultúra sírjai és temetkezése, szarmata gödrök 1993.; Ecsegfalva 23., School of History and Archaeology, Cardiff University és a MTA RI közös programja, prof. A. Whittle ásatása, környezetrégészeti kutatások a Körös-kultúra telepén 1999.; Légifotózások: Mórágy-Tűzkődomb, Zengővárkony, Vókány, Villánykövesd, a lengyeli kultúra körárokrendszereinek kutatása 1996–1997., 1999.
Topográfia: Békés m., Gyulai járás 1994–1997.
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
ZALAI GAÁL István:
Közép-európai neolitikus temetők szociálarchaeológiai elemzése. (Sozialarchäologische Untersuchungen des mitteleuropäischen Neolithikums aufgrund der Gräberfeldanalyse). Szekszárd 1988.
ZALAI GAÁL, István:
Die neolithische Gräbergruppe-B1 von Mórágy-Tüzködomb. I. Die archäologischen Funde und Befunde. Szekszárd–Saarbrücken 2002.
ZALAI GAÁL, István:
Zur Herkunft des Schädelkults im Neolithikum des Karpatenbeckens. Budapest 2009. (Archaeolingua SM 27.)
ZALAI GAÁL, István:
Die soziale Differenzierung im Spätneolithikum Südtransdanubiens. Die Funde und Befunde aus den alten Ausgrabungen. Budapest 2010. (Varia Archaeologica Hungarica 24.)
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
ZALAI GAÁL István:
A lengyeli kultúra a Dél-Dunántúlon (Die Lengyel-Kultur in Südwest-Ungarn). BÁMÉ 10–11 (1979–1980 [1982]) 3–58.
ZALAI GAÁL István:
A Mórágy-tűzkődombi horog. A neolitikus "aktív" halászat kérdései a Kátpát-medencében. ArchÉrt 110 (1983) 231–241.
ZALAI GAÁL István:
Neolitikus koponyakultusz és emberáldozat leletek Tolna megyéből (Neolithische Schädelbestattungs- und Menschenopfer-Funde aus dem Komitat Tolna, SW-Ungarn). BÁMÉ 12 (1984) 3–42.
ZALAI GAÁL István:
A neolitikus körárokrendszerek kutatása a Dél-Dunántúlon. ArchÉrt 117 (1990) 3–23.
ZALAI GAÁL, István:
Neue Angaben zum Kult und sakralen Leben des Neolithikums in Transdanubien I. Die Gefäßbestattungen von Mórágy-Tűzkődomb, Kom. Tolna. WMMÉ 17 (1992) 3–30.
ZALAI GAÁL István:
A lengyeli kultúra kronológiai problémái a Dél-Dunántúlon (Die chronologische Probleme der Lengyel-Kultur im südlichen Transdanubien). JPMÉ 37 (1992 [1993]) 79–91.
ZALAI GAÁL, István:
Betrachtungen über die kultische Bedeutung des Hundes im mitteleuropäischen Neolithikum. ActaArchHung 46 (1994) 3–57.
ZALAI GAÁL, István:
Die Kupferfunde der Lengyel-Kultur im südlichen Transdanubien. ActaArch Hung 48 (1996) 1–34.
ZALAI GAÁL, István:
Die applizierte Tierplastik der Lengyel-Kultur. ActaArchHung 50 (1998) 43–90.
ZALAI GAÁL, István:
Das "prähistorische Modell" von Varna und die Fragen der Sozialstruktur der Lengyel-Kultur. ActaArchHung 53 (2002) 273–297.
ZALAI GAÁL, István:
Das Henkelgefäß aus Györe. Ein Beitrag zu den chronologischen und kulturellen Beziehungen der Lengyel-Kultur. In: Jerem, E.  – Raczky, P.  (Hrsg.): Morgenrot der Kulturen. Frühe Etappen der Menschheitsgeschichte in Mittel- und Südosteuropa. Festschrift für Nándor Kalicz zum 75. Geburtstag. Budapest 2003, 285–309.
ZALAI GAÁL, István:
Die Geweihharpunen und Harpunenfischerei im Spätneolithikum des Karpatenbeckens. PZ 79/2 (2004) 133–144.
ZALAI GAÁL, István:
Possibilites of the social-archaeological studies of the Neolithic. Antaeus 27 (2004) 449–471.
ZALAI GAÁL, István:
New evidence for the Cattle cult int he Neolithic of Central Europe. Alba Regia 34 (2005) 7–40.
ZALAI GAÁL, István:
Die verzierten „Sonnenscheiben” des mittel- und südosteuropäischen Neolithikums. ActaArchHung 57 (2006) 297–323.
ZALAI GAÁL, István:
Von Lengyel bis Mórágy. Die spätneolithische Grabkeramik in Südtransdanubien aus den alten Ausgrabungen. I. Analyse. WMMÉ 29 (2007) 1–162.
ZALAI GAÁL, István:
Zengővárkony-Svodín-Friebritz: Zu den chronologischen Beziehungen zwischen den territorialen Gruppen der Lengyel-Kultur aufgrund der Gräberfeldanalyse. In: J. K. Kozłowski – P. Raczky (ed.): The Lengyel, Polgár and related cultures in the middle/late neolithic in Central Europe. Kraków 2007, 147–184.
ZALAI GAÁL, István:
Die Schwangerschaft im Kult der Lengyel-Kultur und im südosteuropäischen Neolithikum. ActaArchHung 58 (2007) 229–263.
ZALAI GAÁL, István:
An der Wende vom Neolithikum zur Kupferzeit in Transdanubien (Ungarn): Die „Häuptlingsgräber” der Lengyel-Kultur in Alsónyék-Kanizsa-dűlő. Das Altertum 53 (2008) 241–280.
ZALAI GAÁL, István:
Die Stellung des Typs Svodín der anthropomorphen Gefässe im Neolithikum des Donaubeckens. ActaArchHung 60 (2009) 1–49.
ZALAI-GAÁL, István – GÁL, Erika – KÖHLER, Kitti – OSZTÁS, Anett:
Eberhauerschmuck und Schweinekiefer-Beigaben in den neolithischen und kupferzeitlichen Bestattungssitten des Karpatenbeckens. ActaArchHung 60 (2009) 303–355.
ZALAI-GAÁL, István – KÖHLER, Kitti – OSZTÁS, Anett:
Zur Typologie und Stellung von Kulttischchen der Lengyel-Kultur im mittel- und südosteuropäischen Neolithikum. ActaArchHung 61 (2010) 307–385.
ZALAI GAÁL, István:
Die Gefäßbestattungen der Lengyel-Kultur und ihre Beziehungen zum südosteuropäischen Neolithikum. SP 13 (2010) 213–240. 
ZALAI GAÁL, István:
Auf den Spuren von Mór Wosinsky: Probegrabungen auf dem „prähistorischen Schanzwerk“ von Lengyel. SP 14 (2011) 245–264.
ZALAI-GAÁL, István – GÁL, Erika – KÖHLER, Kitti – OSZTÁS, Anett:
Das Steingerätedepot aus dem Häuptlingsgrab 3060 der Lengyel-Kultur von Alsónyék, Südtransdanubien. In: Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 63. Varia Neolithica 7 (2011) 65–83.
ZALAI-GAÁL, István – GÁL, Erika – KÖHLER, Kitti – OSZTÁS, Anett:
„Ins Jenseits begleitend“: Hundemitbestattungen der Lengyel-Kultur von Alsónyék-Bátaszék. ActaArchHung 62 (2011) 29–74.
 
Ld. továbbá: http://www.archeo.mta.hu/ Munkatársak, elérhetőségek
Egyéb
Ösztöndíjas kutatás (Humboldt-Alapítvány ) 1987-1989, Saarbrücken 1990-199, 1997-1999.
Utolsó módosítás
2011.11.27.