Cabello, Juan

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Juan Cabello
Cabello, Juan
Név (civil): 
Juan Alberto Cabello Colini
Születési hely: 
Montauban (Franciaország)
Születési év: 
1945
Idegennyelv-ismeret: 
francia, olasz, spanyol
Cím: 
1173 Budapest, Vadkacsa u. 26/a.
Telefonszám: 
+36 1 2564 134
+36 30 9468 046
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész
Középfokú tanulmányok: 
Instituto de la Habana, Havanna (Kuba), 1960.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat, régészet (népvándorlás-középkor) 1965–1970.
Diplomaszerzés éve: 
1970
Diplomamunka címe : 
Tojásos temetkezés a népvándorlás korában
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
egyetemi doktor
Fokozat megszerzésének éve: 
1987
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
Nemesi birtokközpont kutatása Taron, ELTE BTK
Szakmai tagságok
Castrum Bene Egyesület, alapító tag 1989–, elnökségi tag 1989–2000.
Europa Nostra-Scientific Council 1998–
Magyar Régész Szövetség, alapító tag 2006–
Régi Épületek Kutatóinak Egyesülete alapító tag, 2010–
Kitüntetések, díjak
Szakmai díjak, elismerések: 
Kuzsinszky Bálint-emlékérem 2005.
Munkahelyek
Vármúzeum, Esztergom, muzeológus 1971.; Országos Műemlékvédelmi Hivatal, Tudományos osztály, munkatárs 1975–1992.; OMvH-Állami Műemlékhelyreállítási és Restaurálási Központ, Budapest, munkatárs 1992–2007., osztályvezető 1992–2000.
Nyugdíjas.
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Tar, Szent Mihály templom (Nógrád m.), 1975–1980.; Tiszadorogma, középkori falu (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), 1975–1976.; Füzér, vár (Borsod-Abaúj-Zemplén m. ), (munkatárs: Feld István) 1977.; Vámosatya, ref. templom (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), (munkatársak: Feld István, M. Lukács Zsuzsanna) 1978.; Zubogy, ref. templom (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), (munkatársak: Feld István, M. Lukács Zsuzsanna) 1978.; Nyírmihálydi, ref. templom (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), (munkatárs: M. Lukács Zsuzsanna) 1979.; Kéked, kastély (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), (munkatárs: Feld István) 1979–1982.; Majk, premontrei kolostor (Komárom-Esztergom m.), (munkatárs: Csengel Péter) 1982–1983.; Ócsa, volt premontrei kolostor (Pest m.), (munkatárs: Csengel Péter, M. Lukács Zsuzsanna) 1984–1989.; Pácin, kastély (Borsod-Abaúj-Zemplén m. ), (munkatárs: Feld István) 1978–1981.; Sztrahora, vár (Nógrád m.), 1985.; Tar, középkori udvarház (Nógrád m.), 1980–1982.; Zagyvafő, vár (Heves m.), (munkatárs: Bodnár Katalin) 1986–1987.; Laskod, ref. templom (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), (munkatárs: Simon Zoltán) 1995.; Nyírkarász, vár (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), 1998.; Tokaj, Bethlen G. u. 5., volt görög kereskedő ház (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), (munkatárs: Simon Zoltán) 1999.; Vaja, Vay-kastély (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), (munkatárs: Feld István 1995-ben) 1995–1997., 2002–2004.; A háromhegyi Boldogságos Szűz Mária pálos kolostor (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), (munkatársak: László Csaba, Simon Zoltán) 1998., 2000., 2002., 2005.; Siklós, vár (Baranya m.), (munkatárs: Bartos György) 2002., 2005.; Csengersima, ref. templom (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), 2002.; Túrricse, ref. templom (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), 2003.; Nyírkáta, ref. templom (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), 2004.; Vámosatya, vár (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), 2005., 2009.; Tornyospálca, ref. templom (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), (munkatárs: Simon Zoltán) 2006.; Vaja, ref. templom (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), 2005., 2010–2011.; Gacsály, ref. templom (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), (munkatárs: Simon Zoltán) 2007.; Székely, ref. templom (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), (munkatárs: Simon Zoltán) 2008.; Baktalórántháza, ref. templom (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), (munkatárs: Németh Péter) 2009.; Mád, Rákóczi-Aspremont-kastély (Borsod-Abaúj-Zemplém m.), (munkatárs: Mentényi Klára) 2009.; Cégénydányád Kölcsey-Kende-kastély (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), (munkatársak: Mentényi Klára, Simon Zoltán) 2009.; Eger, Spetz-ház (volt művelődési ház) (Heves m.), (munkatárs: Mentényi Klára) 2010.; Zajta, rk. templom (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), 2010.
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
Juan CABELLO – FELD István:
A füzéri vár. Miskolc 1980. (Borsodi kismonográfiák. 11)
Juan CABELLO – DÁVID Ferenc – WEHLI Tünde – DERDÁK Éva – BÉRCI László – SEDLMAYR János – SZEKÉR György:
A tari Szent Mihály templom és udvarház. Budapest 1993. (Művészettörténeti füzetek 22)
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
Juan CABELLO:
Jelentés a tiszadorogmai középkori falu ásatásáról. ArchÉrt 106/2 (1979) 255–265.
Juan CABELLO – FELD István:
Előzetes jelentés a füzéri vár 1977. évi feltárásáról. ArchÉrt 107/2 (1980) 214–225.
Juan CABELLO – LUKÁCS Zsuzsa:
A vámosatyai ref. templom. Építés- és Építészettudomány. 13/1–2 (1981) 103–135.
Juan CABELLO:
Régészeti feltárások Sztrahorán. In: Horváth László (szerk.): Castrum Bene, 1989. Gyöngyös 1990, 173–179.
Juan CABELLO – CSENGEL Péter – LUKÁCS Zsuzsa:
Az ócsai premontrei prépostság kutatása. In: F. Mentényi Klára (szerk.): Műemlékvédelmi Szemle 1991/1, 16–19.
Juan CABELLO – SIMON Zoltán:
A zagyvafői vár régészeti kutatása. In: Lővei Pál (szerk.): Horler Miklós hetvenedik születésnapjára. Budapest 1993, 85–114.
Juan CABELLO:
Fouilles archéologique d'un château feodal en Hongrie. Château Gaillard 16 (1994) 81–84.
Juan CABELLO – SIMON Zoltán:
A Kékediek és kastélyuk. In: (Pámer Nóra (szerk.): Gerő László nyolcvanötödik születésnapjára. Bp. 1994. 197–225.
Juan CABELLO – SIMON Zoltán:
A laskodi ref. templom műemléki vizsgálata. In: F. Mentényi Klára (szerk.): Műemlékvédelmi Szemle 1995/1–2, 143–160.
Juan CABELLO – SIMON Zoltán:
A kékedi kastély 17–19. századi építéstörténetéhez. In: László Csaba (szerk.): Koppány Tibor hetvenedik születésnapjára. Budapest 1998, 255–278.
Juan CABELLO:
A csengersimai református templom kutatása (Erforschung der reformierten Kirche von Csengersima). NyJAMÉ 43 (2001) 389–410.
Juan CABELLO:
A nyírkarászi Árpád-kori vár régészeti kutatása. In: Analecta Mediaevalia II. Tanulmányok a magyar középkorból. Budapest 2004, 9–28.
Juan CABELLO:
A nyírkátai ref. templom régészeti kutatása. In: Bardoly István (szerk.): Etüdök. Tanulmányok Granasztóiné Györffy Katalin tiszteletére. Budapest 2004, 9–28.
Juan CABELLO – SIMON Zoltán:
Egy vár Vámosatya határában. In: Kovács Gyöngyi – Miklós Zsuzsa (szerk.): “Gondolják, látják az várnak nagy voltát…”. Tanulmányok a 80 éves Nováki Gyula tiszteletére (Burgenkundliche Studien zum 80. Geburtstag von Gyula Nováki). Budapest 2006, 55–70.
Juan CABELLO – MENTÉNYI Klára:
A zanati római katolikus templom kutatása (The research of the Catholic church of Zanat, Erforschungen der röm.-kath. Kirche zu Zanath). Arrabona 44/1 (2006) 187–204.
Juan CABELLO:
A túrricsei református templom műemléki vizsgálata. SzSzBSz 2007/1. 79–86.
Juan CABELLO:
A vajai reneszánsz kastély. In: Somorjay Selysette – Feld István (szerk.): Kastélyok évszázadai, évszázadok kastélyai. Tanulmányok a 80 éves Koppány Tibor tiszteletére. Budapest 2008, 107–130.
Juan CABELLO – LÁSZLÓ Csaba – SIMON Zoltán:
A háromhegyi Boldogságos Szűz Mária pálos kolostor régészeti kutatása (The Archaeological Investigation of the Pauline Monastery dedicated to the Blessed Virgin Mary of Háromhegy). HOMÉ 47 (2008) 147–168.
Juan CABELLO – LÁSZLÓ Csaba – SIMON Zoltán:
Archaeological Investigation of the Pauline Monastery of the Holy Virgin of Háromhegy. In: Der Paulinerorden, Geschichte – Geist – Kultur Budapest 2010, 423–438.
Juan CABELLO – SIMON Zoltán:
Tornyospálca középkori temploma. In: Juan Cabello – C. Tóth Norbert (szerk.): Erősségénél fogva várépítésre való. Tanulmányok a 70 éves Németh Péter tiszteletére. Nyíregyháza 2011, 233–246.
Juan CABELLO – SIMON Zoltán:
A Gutkeled nemzetség két templomának kutatása a szatmári Erdőháton. In: Kollár Tibor (szerk.): Középkori egyházi építészet Szatmárban (Középkori templomok útja Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megyékben) Nyíregyháza 2011. 142–179.
Utolsó módosítás
2012.02.22.