Vida Tivadar

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Vida Tivadar
Név (civil): 
Vida Tivadar
Születési hely: 
Celldömölk
Születési év: 
1962
Idegennyelv-ismeret: 
angol, német, orosz
Kutatási terület
Kutatott régészeti korszak: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész
Középfokú tanulmányok: 
Berzsenyi Dániel Gimnázium, Celldömölk, 1980.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat, régészet-történelem –1986.
Diplomaszerzés éve: 
1986
Diplomamunka címe : 
A késő avar korongolt sírkerámia a Dunától keletre
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
kandidátus/PhD
Fokozat megszerzésének éve: 
1995
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
A korai és közép avar kori sírkerámia
Tudományos fokozat: 
habilitáció
Fokozat megszerzésének éve: 
2012
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
Késő antik és kora bizánci fémedények a Kárpát-medence népvándorlás kori népeinél
Szakmai tagságok
MTA Régészeti Bizottság 1999–
Kitüntetések, díjak
Szakmai díjak, elismerések: 
Akadémiai Ifjúsági Fődíj 1990.
Munkahelyek
MTA Régészeti Intézete, Budapest, tudományos főmunkatárs 1986–
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Budakalász-Dunapart, avar temető (Pest m.), 1988–1992.
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
VIDA, Tivadar:
Die awarenzeitliche Keramik II. Früh- und Mittelawarenzeit, 6./7. Jh. Berlin-Budapest 1999. Varia ArchHung 8.
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
VIDA, Tivadar:
Chronologie und Verbreitung einiger awarischen Keramiktypen. Antaeus. Communicationes ex Instituto Archaeologico Academiae Scientiarum Hungaricae 19-20 (1990-1991 [1991]) 131–144.
VIDA Tivadar – PÁSZTOR Adrien
Bizánci éremleletes sír Budakalászról (Grave from Budakalász with a Byzantine Coin Find). StudCom 22 (1991) 241–253.
VIDA Tivadar:
Újabb adatok az avar kori fekete kerámia és a korongolatlan cserépbográcsok kérdéséhez (Weitere Angaben zur Frage der "schwarzen Keramik" und der handgeformten Tonkessel). MFMÉ (1984-85 [1991]) 385–400.
VIDA, Tivadar:
Zu einigen handgeformten frühawarischen Keramiktypen und ihre östlichen Beziehungen. In: Daim, Falko (hrsg.): Awarenforschungen. Archaeologia Austriaca Beiheft 1. Studien zur Archäologie der Awaren 4. Wien 1992, 517–577.
VIDA, Tivadar:
Zur Frage der byzantinischen Traditionen der awarenzeitlichen Keramik. In: Pavúk, J. (hg.): Actes du XIIe Congrés International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques. 4. Bratislava 1993, 279–282.
VIDA, Tivadar:
La ceramica. In: Menis, G. C. – Bóna, I. – Garam, É. (cur.): Gli Avari. Un popolo d'Europa. Udine 1995, 103–111.
VIDA Tivadar – PÁSZTOR Adrien
Avar Period Cemetery at Budakalász. A Preliminary Archaeological Report on the Excavations qof the Avar Period Cemetery of Budakalász-Dunapart. Acta Arch. Hung. (Budapest) 47, 1995, 220–225.
VIDA Tivadar:
Frühmittelalterliche scheiben- und kugelförmige Amulettkapsel zwischen Kaukasus, Kastilien und Picardie. Bericht der Römisch-Germanische Komission (Frankfurt am Main) 76, 1995, 221–292.
VIDA Tivadar:
Bemerkungen zur awarenzeitlichen Frauentracht. In: Ethnische und kulturelle Verhältnisse an der mittleren Donau vom 6. bis zum 11. Jahrhundert. Symposium Nitra 6. bis 10. November 1994. Hg. D. Bialeková-J. Zábojník. Bratislava 1996, 107–112.
VIDA, Tivadar – PÁSZTOR, Adrien
Der beschlagverzierte Gürtel der Awaren am Beispiel des Inventars von Budakalász-Dunapart, Ungarn, Grab 696. In: Daim, Falko (hrsg.): Reitervölker aus dem Osten. Hunnen Awaren. Burgenländische Landesausstellung 1996. Eisenstadt 1996, 341–347.
VIDA Tivadar:
Harc egy múzeumért. Lovas Elemér életpályája 1889-1949 (Kampf um ein Museum: Elemér Lovas OSB). In: Takács I. – Szovák K. – Monostori M. (szerk.): "Mons Sacer" 996–1996. Pannonhalma 1996, 309–318, 370.
VIDA, Tivadar:
Avar Settlements Remains and Graves at Gyoma 133. In: Bökönyi, S. (ed.) – Bartosiewicz, L. – Berecz, K. – Choyke, A. – Medzihradsky, Zs. – Székely, B. – H.Vaday, A. – Vicze, M. – Vida, T.: Cultural and Landscape Changes in South-East Hungary II. Gyoma 133. Budapest 1996, 323–364.
VIDA Tivadar – MÁTHÉ Géza
Árpád-kori faragványegyüttes feltárása és bemutatása Külsővaton (Erschliessung und Darbietung eines Ensembles von Werksteinen aus der Arpadenzeit in Külsővat). Műemlékvédelmi Szemle (1997/1-2) 29–50.
VIDA, Tivadar:
Neue Beiträge zur Forschung der frühchristlichen Funde der Awarenzeit. In: Acta XIII Congressus Internatiaonalis Archaeologiae Christianae II. Cittá del Vaticano - Split 1998, 529–540.
 
Egyéb
Institut für Vor- und Frühgeschichte der Universität München, DAAD ösztöndíj, 1993–1994.
Vorgeschichtliches Seminar der Universität Marburg, A Német Akadémia Ösztöndíja, 1998-1999.

 

Utolsó módosítás
2000