Várady Zoltán

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Várady Zoltán
Név (civil): 
Dr. Várady Zoltán
Születési hely: 
Baja
Születési év: 
1958
Idegennyelv-ismeret: 
angol, német
Cím: 
Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kara, 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.
Telefonszám: 
+36 12 133 133
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, latin nyelv és irodalom szakos előadó
Középfokú tanulmányok: 
Gróf Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa, 1976.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat, régészet (közép- és népvándorláskor) - latin 1977–1982.
Diplomaszerzés éve: 
1982
Diplomamunka címe : 
Reneszánsz latin nyelvű kőfeliratok Magyarországról
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
kandidátus/PhD
Fokozat megszerzésének éve: 
1996
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
A dunántúli középkori kőfeliratok epigráfiai vizsgálata
Szakmai tagságok
Magyar Történelmi Társulat 1986–
Magyar Középkortudományi Társaság 1991–
MTA PAB II. Szakbizottság, MTA Köztestületi Tagság 1999–
Munkahelyek

Tolna Megyei Tanács VB. Művelődési Osztály, közgyűjteményi előadó, főelőadó 1983–1987.; Tolna Megyei Levéltár, levéltáros 1987–1990.; Városi Múzeum, Paks, muzeológus 1994–1996.; ELTE Régészettudományi Intézet, tudományos munkatárs (OTKA posztdoktori ösztöndíj) 1996–1997.; Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola, Szekszárd, tanszékvezető docens 1997–, főigazgató-helyettes 1998–

Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Ozora (munkatársként) (Tolna m.), 1982; Kisdorog-Hegyiszántó-dűlő (munkatársként) (Tolna m.), 1985; Paks, római katolikus templom dombja (Tolna m.), 1995; Őcsény-Sovány-telek (munkatársként) (Tolna m.), 1992–1994.; Paks, Malom-hegy (Tolna m.), 1996.
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
VÁRADY Zoltán:
Tolna vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1696-1703. Tolna megyei Önkormányzat Levéltára. Szekszárd 1992.
VÁRADY Zoltán:
Gótikus minuscula feliratok a Dunántúlon. Szekszárd 1999. (IPF-Kiskönyvtár 4.)
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
VÁRADY Zoltán:
Recenzió Gervers-Molnár Vera: Sárospataki síremlékek c. könyvéről. Dunatáj 2/2 (1984) 77–80.
VÁRADY Zoltán:
Recenzió Szakály Ferenc: Mezőváros és reformáció c. kötetéről. Új Dunatáj 1/2 (1996) 84–86.
VÁRADY Zoltán:
Recenzió Szakály Ferenc: Ami Tolna vármegye középkori okleveleiből megmaradt (1314-1525) című művéről. WMMÉ 21 (1999) 529–531.
VÁRADY Zoltán:
Tolna megye általános leírása. A középkori magyar állam. A török uralom időszaka. In: Kasza Sándor – Rózsa Sándor (szerk.): Tolna megye kézikönyve (Magyarország megyei kézikönyvei 16.) Budapest 1997, 32–34.
VÁRADY Zoltán:
A vármegyei önkormányzat működése 1699-ben. Megyei Napló 1/2 (1999. október. 4.)
VÁRADY Zoltán:
A bátai sírkő és epigráfiai összefüggései. BÁMÉ 12 (1984) 105–121.
VÁRADY Zoltán:
A Kisdorog-Hegyiszántók-dűlői későrómai temető. BÁMÉ 14 (1988) 179–204.
VÁRADY Zoltán:
A Völgység története 1698-1703 között a közgyűlési jegyzőkönyvek alapján. In: Szita László – Szőts Zoltán (szerk.): II. Völgység-konferencia 1995. Bonyhád 1996, 127–132.
VÁRADY Zoltán:
A nemesség helyzete Tolna vármegyében 1698 és 1703 között. A Hajnal István-kör pécsváradi konferenciája, 1995. In: Ódor Imre – Pálmány Béla – Takács Péter (szerk.): Mágnások, birtokosok, címerlevelesek. Rendi társadalom-polgári társadalom 9. Debrecen 1997, 235–243.
VÁRADY Zoltán:
A középkori epigráfiakutatás Magyarországon. In: Endrédi Lajos (szerk.): IPF Tudományos Közleményei III. Szekszárd, 1998. 147–157.
VÁRADY Zoltán:
Az epigráfiai kormeghatározást segítő néhány tárgycsoport rövid áttekintése. In: Bebesi György (szerk.): IPF Társadalomtudományi Tanszékének Közleményei. I. Szekszárd 1999, 29–38.
VÁRADY Zoltán:
Adatok Paks 1698-1703 közötti történelméből (az első megyei közgyűlési jegyzőköny alapján) In: Dobos Gyula (szerk.): Tolna Megyei Levéltári Füzetek 7. Szekszárd 1999, 263–276.
VÁRADY Zoltán:
Tolna megye középkori kőfeliratainak epigráftai elemzése. WMMÉ 21 (1999) 175–196.
  179-204 társszerzőként
Utolsó módosítás
2000