Türk Attila

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Türk Attila
Türk Attila Antal 2009–2011 között
Név (civil): 
Türk Attila
Születési hely: 
Eger (Heves m.)
Születési év: 
1973
Idegennyelv-ismeret: 
angol, német, orosz
Cím: 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, BTK Történettudományi Intézet, Régészeti Tanszék, Anselmianum 209. 2087 Piliscsaba, Egyetem út 1.
Telefonszám: 
+36 26 577 000 / 2931
+36 30 4173 868
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész-muzeológus, középiskolai történelem tanár, magyar őstörténet bölcsész
Középfokú tanulmányok: 
Piarista Gimnázium, Kecskemét, 1992.
Felsőfokú tanulmányok: 
Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem tanári szak-régészet (magyar őstörténet)
Diplomaszerzés éve: 
1999
Diplomamunka címe : 
Szentes-Kaján és Belső-Ecser határrészek régészeti topográfiája
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
kandidátus/PhD
Fokozat megszerzésének éve: 
2011
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
A magyar őstörténet és szaltovói régészeti kultúrkör, SZTE BTK
Szakmai tagságok
Magyar Régész Szövetség, alapító tag 2006–
Magyar Bizantinológiai Társaság 2009–
International Committee of Finno-Ugric Congresses, magyar elnökségi tag 2012–
MTA Köztestületi Tag 2013–
Kitüntetések, díjak
Szakmai díjak, elismerések: 
Kristó Gyula-díj 2012
Munkahelyek
Móra Ferenc Múzeum, Szeged, régész, muzeológus 2001–2005.;  MTA Régészeti Intézete, Budapest, tudományos segédmunkatárs 2005–2010.; Móra Ferenc Múzeum, Szeged, régész, muzeológus 2011–2012, Régészeti Osztály, osztályvezető 2012–2013; Koszta József Múzeum, Szentes, régész-múzeumigazgató 2012–2013; Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Régészeti Tanszék, Piliscsaba,  egyetemi tanársegéd 2013–; MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport tudományos főmunkatárs (félállás) 2013–
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Szentes-Kaján-Temetőhalom, kora Árpád-kori templom és temető, hitelesítő ásatás (Csongrád m.), 2000-2001.; Szentes-Nagytőke-Jámborhalom honfoglalás kori temető, hitelesítő ásatás (társfeltáróként, ásatásvezető: Langó Péter), (Csongrád m.), 2002; Szentes, Mindszent-Koszorús-dűlő, honfoglalás kori temető, hitelesítő ásatás(társfeltáróként, ásatásvezető: Langó Péter), (Csongrád m.), 2002; Szentes-Derekegyházi oldal, Berényi B. 129. sz. földje, honfoglalás kori temető, hitelesítő ásatás (társfeltáróként, ásatásvezető: Langó Péter), (Csongrád m.), 2002; Kiszombor-C honfoglalás kori temető, hitelesítő ásatás (társfeltáróként, ásatásvezető: Langó Péter), (Csongrád m.), 2003; Kiszombor-E honfoglalás kori temető, hitelesítő ásatás (társfeltáróként, ásatásvezető: Langó Péter), (Csongrád m.), 2003; Kiszombor–F honfoglalás kori temető hitelesítő ásatás (társfeltáróként, ásatásvezető: Langó Péter), (Csongrád m.), 2003; Csengele 12/2., 12/13., 12/1. lelőhelyek megelőző feltárása az M5 projekt keretében, Balogh Csillával (Csongrád m.), 2003–2004.; Kistelek 27/9., 27/13. lelőhelyek megelőző feltárása az M5 projekt keretében (társfeltáróként, ásatásvezető: Balogh Csilla),(Csongrád m.), 2004; Csanádpalota 55. lelőhely feltárása az M 43 III. projekt keretében (társfeltáróként, ásatásvezető: Szeverényi Vajk), (Csongrád m.), 2011–
Oktatói tevékenység: 
SZTE BTK, Magyar Középkor Történeti Tanszék, 2004/2005. tanév. II. szemeszter: A Kárpát-medence 10–11. századi története régészeti problémák tükrében (szeminárium)
Башкирский Государственный Педагогический Университет им. М. Акмуллы  Исторический  факультет, Уфа Кафедра Отечественной истории. (Oroszország, Baskír Autonóm Köztársaság) 2006/2007. tanév. I. szemeszter:История и археология ранных венгров и их предков с древних времен до образования христианского государства (előadás)
Древневенгерская  проблематика в средневековой археологии Восточной Европы. Előadássorozat a Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті Сіздерді Лев Николаевич Гумилевтің, Кафедра археологии и этнологии. Астана қ., Қазақстан (Kazahsztán) 2012–2013. tanév 1. félév.
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Régészeti Tanszék egyetemi tanársegédként folyamatosan: Korai magyar történet és régészet, Honfoglalás kori régészet, Bevezetés a régészetbe, Népvándorlás kori történelem és régészet, stb. 2013–
Egyéb szakmai tevékenység: 
Kiállítások  (társrendezőként):
„Árpáddal jött, magyarul élt…” Válogatás a szentesi Koszta József Múzeum honfoglalás kori emlékeiből. Szentes, KJM, 1996.
„A szentesi határban” A szentesi régészeti topográfiai munkák bemutatása. Szentes, KJM, 1998.
„Földbezárt túlvilág” Temetkezési szokások és régészeti leletek. Szentes, KJM, 2001.
Keleti népek Szentes határában. Szentes, KJM, 2003.
 
Tanulmányutak, ösztöndíjak
Fiatal kutatói ösztöndíj, MTA Régészeti Intézete 2005-2010.
8 alkalommal tanulmányút az Orosz Tudományos Akadémia vendégeként (Izsevszk, Kazany, Moszkva, Szentpétervár, Ufa, Cseljabinszk, Joskar-Ola, Penza, Morsanszk, Belgorod, Voronyezs) 2003-2010.
Ausztria (Bécs) ösztöndíj a Studien zur Methodologie der Forschung des Frühmittelalters program keretében (Österreichische Akademie der Wissenschaften) 2004
Tanulmányút a Bolgár Tudományos Akadémia vendégeként (Pliszka, Preszlav, Sumen, Szófia, Várna) 2005, 2006, 2009
Tanulmányút az Ukrán Tudományos Akadémia vendégeként (Kijev, Harkov, Luganszk, Poltava, Komsomolsk, Krím-félsziget) 2006, 2007, 2010
 
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
TÜRK Attila – LANGÓ Péter:
Honfoglalás kori női sír Szentes Derekegyházi oldal határrészéből (A Grave of a woman at Szentes-Derekegyháza from the age of the Hungarian Conquest). Szentes 2003.
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
TÜRK Attila:
Szentes-Kaján, Temetőhalom régészeti lelőhely 2000. évi feltárása. MKCsM 1999–2000 (2001) 21–28.
TÜRK Attila:
Középkori liliomos pecsétgyűrű a Csongrád megyei Nagytőke határából (Ein mittelalterlicher Siegelring mit Lilienverzierung aus der Gemarkung von Nagytőke (Kom. Csongrád)). MFMÉ – StudArch 7 (2001) 379–392.
TÜRK Attila– BENDE Lívia – LŐRINCZY Gábor:
Honfoglalás kori temetkezés Kiskundorozsma-Hosszúhát-halomról (Eine landnahmezeitliche Bestattung von Kiskundorozsma-Hosszúhát-Hügel). MFMÉ – StudArch 8 (2002) 351–402.
TÜRK Attila:
Árpád-kori ötvöstárgy Szentes-Kaján, Temetőhalom (Csongrád megye) lelőhelyről (Eine Arpadenzeitliche Goldschmiedearbeit vom Fudort Szentes-Kaján, Temetőhalom (Komitat Csongrád)). MFMÉ – StudArch 9 (2003) 319–332.
TÜRK Attila – BENDE Lívia – LŐRINCZY Gábor:
Honfoglalás kori temetkezés Kiskundorozsma-Hosszúhát-halomról (A grave from the age of the conquering magyars in Kiskundorozsma-Hosszúhát-halom). In: Szalontai Cs. (szerk.): Úton-útfélen – Múzeumi kutatások az M5 autópálya nyomvonalán. Szeged 2003, 55–61.
TÜRK Attila – LANGÓ Péter:
Honfoglalás kori sírok Mindszent-Koszorús-dűlőn. (Adatok a szíjbefűzős bizánci csatok és a Délkelet-európai kapcsolatú egyszerű mellkeresztek tipológiájához) (Landnahmezeitliche Gräber in Mindszent-Koszorús-dűlő (Angaben zur Typologie der trapezförmigen byzantinischen Schnallen und einfachen Kreuzanhänger mit Südosteuropäischen Beziehungen). MFMÉ – StudArch 10 (2004) 365–457.
TÜRK Attila:
Árpád-kori templom körüli temető feltárása Szentes-Kaján, Temetőhalmon (The excavation of a churchyard from the Árpádian Era at Szentes-Kaján). In: Ritoók Á. (szerk.): „A halál árnyékának völgyében járok…” A középkori templom körüli temetők kutatása. Opuscula Hungarica 6 (2005) 213–219.
TÜRK, A. – BALOGH, Cs. – KOROM, A. – KÓBOR, B.:
Eine Scheibenfibel mit Emaileinlage (Einzeltyp) aus der Gemarkung Kistelek (Kom. Csongrád) (Kistelek, Flur „Gera-föld”, Objekt 216) (Egyedi típusú zománcberakásos korongfibula Kistelek (Csongrád megye) határából. (Kistelek-Gera-föld 216. objektum)). MFMÉ – StudArch 11 (2005) 37–50.
TÜRK, Attila:
О новых результатах исследования катакомбных погребений в Карпатском бассейне. In: Голдина, Р. Д. –Шапран, И. Г. (Ред.): Взаимодействие народов Евразии в эпоху великого переселения народов. 2006, 180–184.
TÜRK Attila:
Анализ археологических находок в X в. в Карпатском бассейне и их роль в изучении венгерской предыстории. In: Взаимодействие народов Евразии в эпоху великого переселения народов. Ред.: Р. Д. Голдина – И. Г. Шапран. Izhevsk 2006, 185–188.
TÜRK, Attila:
О вопросе башкирско-венгерских отношений и пробле¬ме «Великой Венгрии» (Маgna Hungaria). In: Формирование и взаимодействие уральских народов в изменяющейся этнокультур¬ной среде Евразии: проблемы изучения и историография. Чтения памяти К.В. Сальникова (1900–1966). БГПУ им. Акмуллы, Уфа 2007, 346–354.
TÜRK, A. – LANGÓ, P. – RÉTI, Zs.:
Reconstruction and 3D-modelling of a unique Hungarian Conquest Period (10th c. AD) horse burial. In: 36th Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology. On the Road to Reconstructing the Past. Budapest 2008, 85.
TÜRK, Attila – BOLLÓK, Á. – KNOTIK, M. – LANGÓ, P. – E. NAGY, K.:
Textile Remnants in the Archaeological Heritage of the Charpathian basin from the 10th–11th century. ActaArchHung 60 (2009) 147−221.
TÜRK, Attila – BÍRÓ, Ádám – LANGÓ, Péter:
Роговые накладки лука Карпатской котловины X-XI вв. (10th-11th Сenturies Antler Overlays of Bow from Carpathian Basin). In: Степи Европы в эпоху средневековья. Том. 7. Донецк (2009) 407−441.
TÜRK, Attila – LANGÓ, Péter:
The 11th-century pectoral cross with filigree (spiral-beaded wire) decoration from Szentes-Nagytőke and its circle (Нагрудный крест с филигранным украшением в археологическим наследии Карпатской котловины XI вв. и его аналогии в Юго-Восточной Европе. (Сентеш-Надьтёке, Йамборхалом, погр. № 6). In.: Григоров, В. –Даскалов, М. –Коматарова-Балинова, Е. (szerk.): Eurika. In honorem Ludmilae Donchevae-Petkovae. София 2009, 387–415.
TÜRK Attila:
Adatok és szempontok a Kárpát-medence 10−11. századi hagyatékában megfigyelt sírformák és temetkezési szokások klasszifikációjához. In: Vincze F. (szerk.): Avarok, bolgárok, magyarok. Konferenciakötet. Budapest 2009, 87−128.
TÜRK, Attila:
New tendencies in the archaeological research of the Hungarian prehistory (IX c.) (Wenriýň gadumy taryhnyň arheologik barlaglaryndaky täze ugurlar (IX asyr) ― Новые тенденции в археологических исследования венгерской предыстории (IX век)). In: Kakalyýewa, N. –Annaweliýewa, N. (szerk.): Köneürgenç türkmen döwleti we merkezi aziýa XIII asyryň birinji ýarymynda. Halkara ymly maslahatyň nutuklaryň gysgaça beýany (2010-njy ýylyň 1-3-nji dekabry. Aşgabat 2010, 52−55.
TÜRK, Attila:
Co-operetion with Hungarian and foreign institutions. In: Darázsy, B. (szerk.): Fifty years of the Archaeological Institute of the Hungarian Academy of Sciences. Budapest 2010, 257−298.
TÜRK Attila – BÍRÓ Ádám – LANGÓ Péter:
Adatok a Kárpát-medencei agancsból faragott íjmarkolat csontlécek értékeléséhez. Szentes-Derekegyházi oldal, D-3 tábla 6. sír. ArchÉrt 135 (2010) 245−268.
TÜRK A. – E. NAGY K. – BÍRÓ Á.– BOLLÓK Á. – KÖLTŐ L. − LANGÓ P.:
Bizánci selyemruha töredéke egy fonyódi 10. századi sírból. Újabb adatok a Kárpát-medence 10. századi viselettörténetéhez. In: Szegzárdy-Csengery K. − Szilágyi A. − E. Nagy K. (szerk.): Studia et Experientia Docent. Tanulmányok László Emőke tiszteletére. Budapest 2010, 11−26.
TÜRK, A. – E. NAGY, K. – BÍRÓ, Á.– BOLLÓK, Á. – KÖLTŐ, L.:
Byzantine Silk Fragments from a Tenth-century Grave at Fonyód. New Data on a Garment in the Tenth-century Carpathian Basin. Ars Decorativa 27 (2010) 21–49.
TÜRK Attila:
A szaltovói kultúrkör és a magyar őstörténet régészeti kutatása. In: G. Tóth P. – Szabó P. (szerk.): Középkortörténeti tanulmányok 6. A VI. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2009. június 4-5.). Szeged 2010, 261−306.
TÜRK Attila – LŐRINCZY Gábor:
10. századi temető Szeged-Kiskundorozsma, Hosszúhátról. Újabb adatok a Maros-torkolat Duna–Tisza közi oldalának 10. századi településtörténetéhez (Gräberfeld des 10. Jh. in Szeged-Kiskundorozsma, Hosszúhát. Neue Ergebnisse zur Siedlungsgeschichte des 10. Jh. der Region zwischen Donau und Theiß gegenüber der Maros-Mündung). MFMÉ – StudArch 12 (2011) 419–479.
TÜRK Attila – LANGÓ Péter:
Régészeti adatok a Kárpát-medence 10-11. századi hagyatékának bulgáriai kapcsolatrendszeréhez I. A csüngős veretek (Archäologische Anmerkungen zum bulgarischen Beziehungsgeflecht des Nachlasses des 10.–11. Jh. im Karpatenbecken – I. Beschläge mit Anhängsel). MFMÉ – StudArch 12 (2011) 517–528.
Régészről szóló publikációk
TIMA Renáta:
Spaklibarátság. Interjú Türk Attilával. Oroszok magyar tollal. A szív. Lelkiség - Kultúra - Önismeret (2011. június)
http://www.asziv.hu/?newart=6&newmag=14&show=arch
Hamvay Péter: Lelkesedésből ásnak. – Magyar régészek külföldön. Élet és Irodalom LVI. évfolyam, 33. szám, 2012. augusztus 17.
Utolsó módosítás
2014.01.31.