Szőllősy Gábor

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Szőllősy Gábor, dr.
Név (civil): 
Szőllősy Gábor, dr.
Születési hely: 
Földes
Születési év: 
1954
Idegennyelv-ismeret: 
török
Cím: 
Magyar Mezőgazdasági Múzeum, 1367 Budapest, 5. Pf. 129.
E-mail: 
Telefonszám: 
+36 1 3631 117
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
okleveles agrármérnök
Középfokú tanulmányok: 
Kaffka Margit Gimnázium, Budapest, 1971.
Felsőfokú tanulmányok: 
Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaság-tudományi Kar, Gödöllő, 1975–1980.
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
egyetemi doktor
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
Különböző íjtípusok mechanikai jellemzőinek kísérleti vizsgálata, ELTE BTK
Munkahelyek
Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Budapest, muzeológus 1986–
Publikációk (Fontosabb)
Tanulmány, folyóiratcikk:
SZŐLLŐSY Gábor:
Dr. Fábián Gyula munkássága – működőképes másolatok népvándorlás kori íjakról. MFMÉ 1991.
SZŐLLŐSY Gábor:
Íjászati alapismeretek. JAMÉ (1987-89 [1992]).
SZŐLLŐSY Gábor:
Újabb adatok a népvándorlás kori íjtípusok kérdésköréhez. JAMÉ (1987-89 [1992]).
SZŐLLŐSY Gábor:
Javaslat a lószerszámok és részeik egységes névhasználatára. HOMÉ 31-31/2 (1993).
SZŐLLŐSY Gábor:
Kísérletek honfoglalás kori tegez rekonstrukciók készítésére. Altum Castrum. A Visegrádi Mátyás Király Múzeum Füzetei 4 (1995).
MÉSZÁROS László – SZŐLLŐSY Gábor:
Az íjak maximális lőtávolságának meghatározása számítógépes modellezéssel. Somogy Megyei Múzeumok Évkönyve 11 (1995).
SZŐLLŐSY Gábor:
Mennyivel voltak jobb íjaik a honfoglaló magyaroknak, mint a korabeli Európa más népeinek? Keletkutatás (1995/ősz)
DOBOLÁN G. – SZŐLLŐSY Gábor:
Miért általános a nomád népek közt a hátrafelé nyilazás? In: Kiss G. (szerk): A népvándorláskor fiatal kutatói 6. összejövetelének előadásai (Velem, 1995. szeptember 18-20.). Savaria 22/3, Pars Archaeologica (1992-1995 [1996]).
SZŐLLŐSY Gábor:
A honfoglaló magyarok íja (A kísérleti régészet egy példája). In: Ilon Gábor (szerk.): A régésztechnikus kézikönyve I. Panniculus Ser. B. No.3. Szombathely 1998.
SZŐLLŐSY Gábor:
Mongol íjak mechanikai vizsgálata. Íjász lap 4/2 (1998)
SZŐLLŐSY Gábor:
„Mindenki másképp csinálja”... (Különböző lovaglási módok régészeti tanulságai). In: S. Perémi Ágota (szerk.): A népvándorlás kor fiatal kutatói 8. találkozójának előadásai (Veszprém, 1997. november 28-30.) Veszprém 1999.
SZŐLLŐSY Gábor:
„Élire állítva” eltemetett íjak. In: A népvándorláskor kutatóinak kilencedik konferenciája. Eger 1998. szeptember 18-20. Heves Megyei Régészeti Közlemények 2. Eger, 2000.
MALYA P. – SZŐLLŐSY Gábor:
Újabb adatok a magyar nyeregtípusok kérdésköréhez. In: Bende L. – Lőrinczy G. – Szalontai Cs. (szerk.): Hadak útján. A népvándorlás kor fiatal kutatóinak 10. konferenciája. Szeged 2000.
SZENTGYÖRGYI V. – SZŐLLŐSY Gábor:
Honfoglalás kori házak Ópusztaszeren. Íjász lap 6/2 (2000)
SZŐLLŐSY Gábor:
Mi célt szolgál a szablya fokéle? WMMÉ 23 (2001) („Hadak útján” konferenciakötet).
SZŐLLŐSY Gábor:
Segédlet a lovak színének szakszerű meghatározásához. Keletkutatás (1996. ősz - 2002. tavasz)
SZŐLLŐSY Gábor:
A tápiószelei Blasckovich Múzeum lószerszámai. In: Gócsáné Móró Csilla (szerk.): Blaskovichok emlékezete. Tápiószele 2003.
SZŐLLŐSY Gábor:
Az avar íjak, és a magyar íj fejlődéstörténeti kapcsolatai. In: Balogh L. – Keller L. (szerk.): Fegyveres nomádok, nomád fegyverek – III. Szegedi Steppetörténeti Konferencia. Szeged, 2002. szeptember 9-10. Budapest 2004, 53–62.
SZŐLLŐSY, Gábor:
The functional reconstruction of a type of Avar Period purse fastener from Hungary. In: Luik, Heidi – Choyke, Alice M. –Batey, Colleen E. – Lõugas, Lembi (szerk.): From Hooves to Horns, from Mollusc to Mammoth. Manufacture and Use of Bone Artefacts from Prehistoric Times to the Present. Proceedings of the 4th Meeting of the ICAZ Worked Bone Research Group at Tallinn, 26th–31st August 2003. Tallinn 2005, 419–424.
KÖRTVÉLYESI G. – SZŐLLŐSY Gábor:
A húrütköző hatása nyíl kezdősebességére. In: Újlaki Pongrácz, Zs. (szerk.): “Hadak útján”. Népességek és iparok a népvándorlás korában. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XVI. Konferenciáján (Nagykovácsi, 2005. szeptember 26-28.) elhangzott előadások, CD, Nagykovácsi 2005, 95–101.
SZŐLLŐSY, Gábor:
The Magyar Secret Weapon. Bow International Ed. 93 (2006 október) 22–23.
HORVÁTH S. – KÖRTVÉLYESI G. – LEGEZA L. – SZŐLLŐSY Gábor:
A magyar íj mechanikája. Intézeti Füzetek I. BMF Bánki Donát Gépészeti és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Gépészeti és Biztonságtechnikai Intézet. Budapest 2009, 48.
SZOMBATHY G. – SZŐLLŐSY Gábor:
Újabb adatok a honfoglalás kori magyar íj alapanyagainak kérdésköréhez: a juhszarv, mint szaruanyag (Neue Angaben zur Frage der Grundmaterialien des ungarischen Bogens aus der Zeit ger Landnahme: Schafhorn als Hornmaterial). In: Bartosiewicz L. – Gál E. – Kováts I. (szerk.): Csontvázak a szekrényből. Budapest 2009, 203–211.
 
E-publikáció:
SZOMBATHY G. – SZŐLLŐSY Gábor:
Kompozit Yay Yay Yapımında Koyun Boynuzu http://www.tirendaz.com/tr/?page_id=512 Sheep Horn As a Material in Composite Bow Making http://www.tirendaz.com/en/?page_id=322
 
Kézirat:
SZŐLLŐSY Gábor:
Különböző íjtípusok mechanikai jellemzőinek kísérleti vizsgálata. Bölcsészdoktori értekezés Budapest 1995.
Utolsó módosítás
2011.09.16.