Gaál Attila

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Gaál Attila
Név (civil): 
Dr. Gaál Attila
Születési hely: 
Nyíregyháza (Szabolcs-Szatmár [Szabolcs-Szatmár-Bereg] m.)
Születési év: 
1944
Idegennyelv-ismeret: 
német
Cím: 
Wosinsky Mór Megyei Múzeum, 7100 Szekszárd, Szt. István tér 26.
Telefonszám: 
+36 47 316 222 /15
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
 történelem-testnevelés szakos ált. iskolai és történelem szakos középiskolai tanár
Középfokú tanulmányok: 
Garay János Gimnázium, Szekszárd, 1963.
Felsőfokú tanulmányok: 
PTF történelem-testnevelés szak, 1965–1968.; ELTE történelem egyetemi kiegészítő szak, 1969–1972.
Diplomaszerzés éve: 
1972
Diplomamunka címe : 
Tolna megye múzeumügyének hetvenöt éves fejlődése
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
egyetemi doktor
Fokozat megszerzésének éve: 
1980
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
Hódoltságkori kiserődök a Buda-eszéki hadiút Tolna megyei szakaszán, különös tekintettel Jeni-Palánk várára, JATE BTK
Szakmai tagságok
Régészeti és Művészettörténeti Társulat Búvárrégészeti Szakosztálya, alapító tag egy ideig alelnök. 1993–
Kitüntetések, díjak
Állami kitüntetések: 
Szocialista Kultúráért 1978
Szocialista Kultúráért 1987
Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt 2004
Munkahelyek
Béri Balogh Ádám, majd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd, segéd muzeológus 1969–1974., régész-muzeológus 1974–1981., megyei múzeumigazgató-helyettes, régész 1981–1993., régész-megyei múzeumigazgató 1993–2011.
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Jeni-palánki török palánkvár (Tolna m.) 1975–1986.; Bölcske, IV. századi római kikötőerőd víz alatti feltárása (Tolna m.) 1986–1994.; Fokváros, az 1806-ban elsüllyedt BATO hadihajó vízalatti feltárása (Dél-Afrikai Köztársaság) 1997.; Durban Groswenor (Kelet indiai Társ.) hajó feltárása (Dél-Afrikai Köztársaság) 1999–2000.; Tolna-Selyemgyár területén lévő hódoltságkori és XVIII. századi temető (Tolna m.) 2005.
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
Gaál Attila (szerk.): Wosinsky Mór „…a jeles pap, a kitűnő férfiú, a nagy tudós…” 1854–1907. Szekszárd 2005.

Tanulmány, folyóiratcikk:

GAÁL Attila:
Későrómai sírok Mözs-Kakasdombon (Spätrömische Gräber auf dem Mözs-Kakasdomb). BÁMÉ 8–9 (1977–1978 [1979]) 23–85.
GAÁL Attila:
Későközépkori leletek Tolna megyéből I. (Spätmittelalterleiche Funde aus dem Komitat Tolna). BÁMÉ 8–9 (1977–1978 [1979] 109–131.
GAÁL Attila:
A Dombóvár-Békatói XVI–XVII. századi temető (The 16th–17th century cemetery of Dombóvár-Békató). BÁMÉ 10–11 (1982) 133–224.
GAÁL Attila – MÓCSY András:
Római sírkő Bátaszékről (Römischer Grabstein aus Bátaszék). BÁMÉ 10–11 (1982) 407–411.
GAÁL Attila:
Az ólommegmunkálás eszközei az újpalánki (Tolna megye) török palánkvár régészeti anyagában (Tools of plumb processing in the archaeological material of the Turkish palisade fortress Újpalánk). In: Gömöri János (szerk.): Iparrégészeti kutatások Magyarországon VII. 28–30 (Égetőkemencék régészeti és interdiszciplináris kutatása, Sopron 1980) Veszprém 1981, 143–148.
GAÁL Attila:
Császárkori vasdepot Dombóvár határából (Kaiserzeitliches Eisendepot aus der Gemarkung von Dombóvár). ComArchHung (1982) 73–91.
GAÁL Attila:
A Szekszárdi Múzeum hódoltságkori rézedényei (Copper Vessels in the Szekszárd Museum from the Turkish Occupation Period). ComArchHung (1983) 163–184.
GAÁL Attila:
A Szekszárdi Múzeum hódoltságkori rézedényei II. (Copper Vessels in the Szekszárd Museum from the Turkish Occupation Period II.). ComArchHung (1991) 191–206.
GAÁL Attila:
Az 1686 őszi felszabadító hadjárat grafikai lapjainak Tolna megyei vonatkozásai. BÁMÉ 12 (1984) 123–155.
GAÁL Attila:
Római vaseszközök és rézedények a Duna medréből Dunaföldvár-Alsórévről (Römische Eisenwerkzeuge und kupferne Gefässe aus dem Bett der Donau). WMMÉ 19 (1996) 191–218.
GAÁL Attila – LŐRINCZ Barnabás:
Maximinus Thrax mérföldköve Alsónyék határából (Tolna megye) (Ein neuer Meilenstein des Kaisers Maximinus Thrax aus der Gemarkung von Alsónyék (Kom. Tolna)). WMMÉ 20 (1998) 7–18.
GAÁL Attila:
IV–V. századi kerámiaedények a Duna-meder bölcskei (Tolna m.) szakaszáról (Keramikgefäße aus dem IV–V. Jahrhundert aus dem Flußbett der Donau bei Bölcske (Komitat Tolna)). WMMÉ 20 (1998) 19–48.
GAÁL Attila – BERTA József:
XV–XVI. századi éremlelet a Tolna megyei Várdomb határából (Ein Münzfund aus dem XV–XVI. Jahrhundert aus der Umgebung von Várdomb im Komitat Tolna). WMMÉ 20 (1998) 173–213.
Attila GAÁL:
Posamenteriefibel mit Fußspirale, Bronzebecken und Bronzehelm aus dem Donauabschnitt im Komitat Tolna. ComArchHung (2001) 41–50.
GAÁL Attila:
A dombóvár-békatói 16–17. századi temető. In: Gerelyes Ibolya – Kovács Gyöngyi (szerk.): A hódoltság régészeti kutatása. A Magyar Nemzeti Múzeumban 2000. május 24–26. között megtartott konferencia előadásai. Budapest 2002, 209–218. (Opuscula Hungarica 3.)
Attila GAÁL:
The Sixteenth–Seventeenth century Cemetery at Dombóvár-Békató. In: Ibolya Gerelyes – Gyöngyi Kovács (Eds.): Archaeology of the Ottoman Period in Hungary. Papers of the conference held at the Hungarian National Museum. Budapest, 24–26 May 2000. Budapest 2003, 105–108., 221–230. (Opuscula Hungarica 3.)

GAÁL Attila:
Vezérkorongos fibula, bronzezüst és bronzsisak a Duna Tolna megyei szakaszáról (Posamenteriefibel mit Fußspirale, Bronzebecken und Bronzehelm). WMMÉ 24 (2002) 99–109.

GAÁL Attila:
Vízi régészet. In: Visy Zsolt (főszerk.): Magyar régészet az ezredfordulón. Budapest 2003, 22–25.
Attila GAÁL:
Die Forschungsgeschichte der Schiffslände von Bölcske. In: Ádám Szabó – Endre Tóth (Hrsg.): Bölcske. Römische Inschriften und Funde. Budapest 2003, 11–32. (Libelli Archaeologici Ser. Nov. 2.)
GAÁL Attila:
Hódoltsági cseréppipák a Wosinsky Mór Múzeum gyűjteményében. WMMÉ 26 (2004) 259–296.
GAÁL Attila:
Kínai porcelánok és utánzataik, valamint üveg karperecek a Jeni-palánki török palánkvárból. WMMÉ 27 (2005) 205–258.
GAÁL Attila:
Wosinsky Mór, Tolna Vármegye Múzeumának megálmodója és létrehozója. In: Gaál Attila (szerk.): Wosinsky Mór „…a jeles pap, a kitűnő férfiú, a nagy tudós…” 1854–1907. Szekszárd 2005, 7–38.
GAÁL Attila:
Wosinsky Mór emlékezete. In: Gaál Attila (szerk.): Wosinsky Mór „…a jeles pap, a kitűnő férfiú, a nagy tudós…” 1854–1907. Szekszárd 2005, 213–230.
GAÁL Attila:
Falusi pénzhamisító műhelyek emlékanyaga a Tolna megyei Tevel és Bonyhádvarasd határából. WMMÉ 28 (2006) 105–132.
GAÁL Attila:
Kerámia leletek a Szekszárd-palánki török palánkvár (Jeni-Palanka) területéről és feltárásából (Freigelegte Keramikfunde vom Gebiet der türkischen Plankenburg Szekszárd-Palánk (Jeni-Palanka)). WMMÉ 32 (2010) 401–452.
Utolsó módosítás
2011.10.19.