Veres János

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Veres János
Név (civil): 
Veres János
Születési hely: 
Miskolc
Születési év: 
1980
Idegennyelv-ismeret: 
angol
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész
Középfokú tanulmányok: 
Andrássy Gyula Műszaki Szakközépiskola, Miskolc, 1996.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat, régészet 1999–2005.
Diplomaszerzés éve: 
2005
Diplomamunka címe : 
Adatok Északkelet-Magyarország szkíta korához – Kisgyőr-Bubtetői közöletlen leletanyag ill. az egykori Hejőkeresztúri Múzeum anyaga alapján
Szakmai tagságok
Ősrégészeti Társaság 2000–2011.
Munkahelyek
Herman Ottó Múzeum, régésztechnikus 2000–2009.
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
MOL nagyberuházás Dél-Borsodban, neolitikumtól középkorig 2005–2006.; Bükkábrány bányabővítés, miocén, neolitikum, szarmata 2007–2008.; Hejőpapi, neolitikum, La Tène, szarmata 2008.
Publikációk (Fontosabb)
Tanulmány, folyóiratcikk:
VERES János:
Kora vaskori település Polgár határában. ŐL 4 (2002).
VERES János:
Adatok Északkelet-Magyarország szkíta korához: Kisgyőr-Bubtető szkíta kori temető közöletlen anyagának feldolgozása (Függelék B. Hellebrandt M. – Veres J.: Borsod-Abaúj-Zemplén megye szkíta kori lelőhely katasztere). HOMÉ 46 (2007) 39–85.
VERES János:
Nyolcmillió éves mocsárcipruserdő: A bükkábrányi lelet. História 29/7 (2007) 8–9, 11–12.
VERES János:
Földtörténeti kalandozásaim a bükkábrányi mocsárciprusok között. Természet világa: természettudományi közlöny 138/9 (2007) 418–420.
VERES János:
A bükkábrányi 8 millió éves mocsárciprus erdő. Miskolc 2007.
SELJÁN Éva – VERES János:
Újabb lelőhelyek az Alföldi Vonaldíszes Kerámia kultúrájának korai időszakából Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Előzetes jelentés (New Early Alföld Linear Pottery sites in County Borsod-Abaúj-Zemplén). HOMÉ 47 (2008) 5–28.
VERES János:
Régészeti adatok egy Hernád-völgyi szkíta kori településobjektum elemzése kapcsán. HOMÉ 47 (2008) 53-88.
VERES János:
The depiction of a carnyx-player from the Carpathian basin. – A study of two Celtic bronze statuettes from Eastern-Hungary. RGZM 39 (2009/2) 231–249.
 
Utolsó módosítás
2009.09.25.