Kreiter Attila

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Kreiter Attila
Név (civil): 
Dr. Kreiter Attila
Születési hely: 
Szarvas
Születési év: 
1973
Idegennyelv-ismeret: 
angol
Cím: 
Magyar Nemzeti Múzeum – Nemzeti Örökségvédelmi Központ, 1113 Budapest, Daróci út 3.
Telefonszám: 
+36 1 4306 153
+36 1 4306 012 (fax)
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, történelem szakos középiskolai tanár
Középfokú tanulmányok: 
Vajda Péter Gimnázium, Szarvas, 1993.
Felsőfokú tanulmányok: 
Szegedi Tudomány Egyetem BTK, nappali tagozat, történelem tanári szak 1994–1999., régészet 1996–2001.
Diplomaszerzés éve: 
2001
Diplomamunka címe : 
Középső bronzkori leletek Százhalombatta-Földvárról
Speciális kurzusok, tanfolyamok: 
University of Southampton (UK) kurzusai: kerámia petrográfia (Ceramic Petrography), a kerámia társadalmi kontextusa (Ceramics in Context), kutatási projektek tervezése (Research Skills), Régészetelmélet (Archaeological Theory), pásztázó elektron mikroszkópia (Scanning Electron Microscopy) 2002–2006.
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
kandidátus/PhD
Fokozat megszerzésének éve: 
2006
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
Technological Choices and Material Meanings: Analyses of Early and Middle Bronze Age Ceramics from Hungary, University of Southampton (UK)
Szakmai tagságok
MTA Földtudományok Osztálya, Geokémiai és Ásvány-kőzettani Tudományos Bizottság, Archaeometriai Albizottsága 2008–
Munkahelyek
Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága, régész 2001;  Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága, régész 2006–2007.; Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat, régész 2007–2008.; Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat, feldolgozási osztályvezető 2008–2009.; Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat, laborvezető 2009–2010.; Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ, laborvezető 2010–
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Petrivente-Újkúti dűlő, neolitikus település (DVK, Sopot, Malo Korenovo) (Zala m.), 2001; 722 Zalakomár-Alsó-csalit, neolitikus település (DVK), bronzkori temető (Urnamezős), kelta település (La Tène C1a) (Zala m.), 2006.
Egyéb szakmai tevékenység: 
„Aszód-Papi földek késő neolitikus lelőhely: kapcsolat kelet és nyugat között” K 75677 sz. OTKA kutatás résztvevője (vezető: Dr. Kalicz Nándor)  2011–2012.; IRES (International Research Experience for Students) program résztvevője (vezető: Dr. Gyucha Attila) 2011–; „Neolitikus kultúrák kapcsolatrendszere kerámiavizsgálatokon keresztül” OTKA pályázat (NK68255) vezetője 2007–2010.; "Regional Variation in Bronze Age Ceramics from the Benta Valley, Hungary" projekt (vezető: Prof. Timothy K. Earle, Department of Anthropology, Northwestern University, Evanston, Illinois, USA) (National Science Foundation grant - BCS-0542121) résztvevője 2006–2009.; „Emergence Of European Communities” projekt (EU "Improving the Human Research Potential" programme) résztvevője 1998–2006.
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
KREITER, Attila:
Technological Choices and Material Meanings in Early and Middle Bronze Age Hungary: Understanding the Active Role of Material Culture through Ceramic Analysis. Oxford 2007. (BAR-IS 1604.) 
PETŐ Ákos – KREITER Attila (szerk.):
Mikroszkóppal a régészet szolgálatában. A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat Alkalmazott Természettudományos Laboratóriumában végzett természet- és környezettudományos vizsgálatok bemutatása (Archaeology under the microscope. Introduction to interdisciplinary research in the Laboratory of Applied Research of the Field Service for Cultural Heritage). (KÖSZ Tudományos-népszerűsítő füzetei 2.) Budapest 2010.
T. BÍRÓ Katalin – SZILÁGYI Veronika – KREITER Attila (eds):
Vessels: Iinside and Outside. Proceedings of the Conference EMAC ’07. 9th European Meeting on Ancient Ceramics. 24-27 October 2007, Hungarian National Museum, Budapest, Hungary. Budapest 2009.
 
Könyvfejezet:
SOAFER, Joanna – BECH, Jens-Henrik – BUDDEN, Sandy – CHOYKE, Alice – ERIKSEN, Berit Valentin –HORVÁTH, Tünde –KOVÁCS, Gabriella –KREITER, Attila – MÚHLENBOCK, Christian – STIKA, Hans-Peter:
Chapter 7. Technology and Craft. In: T. Earle and K. Kristiansen (eds.): Organizing Bronze Age societies: the Mediterranean, Central Europe, and Scandinavia compared. Cambridge University Press 2010, 185–217.
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
KREITER, Attila – SOAFER, Joanna– BUDDEN, Sandy:
Analysis of Early and Middle Bronze Age Storage Vessel Building Techniques from Hungary. Ősrégészeti Levelek/Prehistoric Newsletters 6 (2005) 85–91.
KREITER Attila:
Kerámia technológiai vizsgálatok a Halomsíros-kultúra Esztergályhorváti-alsóbárándpusztai településéről: hagyomány és identitás (Technological examination of Tumulus culture pottery from Esztergályhorváti-Alsóbárándpuszta: tradition and identity). ZaM 15 (2006) 149–170.
KREITER Attila:
Kerámia technológiai tradíció és az idő koncepciója a bronzkorban (Ceramic technological tradition and the concept of time in the Bronze Age). ŐL 8-9 (2007) 146–166.
KREITER, Attila:
A Celtic pottery kiln and ceramic technological study from Zalakomár-Alsó Csalit (S-W Hungary) (Kelta edényégető kemence és kerámia technológiai megfigyelések Zalakomár-Alsó Csalit lelőhelyről). ZaM 17 (2008) 131–148.
HAVANCSÁK Izabella – BAJNÓCZI Bernadett – SZAKMÁNY György – KREITER Attila – SZÖLLŐSI Szilvia– GÁTI Csilla:
A petrográfiai vizsgálatok jelentősége a kelta kerámiák grafitos soványítóanyagának proveniencia meghatározásában (Significance of petrographic investigations in the determination of provenance of graphitic temper in Celtic ceramics). Archeometriai Műhely/Archaeometry Workshop 4 (2009) 1–14.
HAVANCSÁK Izabella – BAJNÓCZI Bernadett – TÓTH Mária – KREITER Attila – SZÖLLŐSI Szilvia:
Kelta grafitos kerámia: elmélet és gyakorlat dunaszentgyörgyi kerámiák ásványtani, petrográfia és geokémiai vizsgálatának tükrében (Celtic graphitic pottery: theory and practice in the light of mineralogical, petrographic and geochemical study of ceramics from Dunaszentgyörgy /S-Hungary/). Archeometriai Műhely/Archaeometry Workshop1 (2009) 39–43.
KREITER, Attila – BAJNÓCZI, Bernadett – SIPOS, Péter – SZAKMÁNY, György – TÓTH, Mária:
Archaeometric examination of Early and Middle Bronze Age ceramics from Százhalombatta-Földvár, Hungary. Archeometriai Műhely/Archaeometry Workshop 2 (2007) 33–47.
KREITER Attila – SZAKMÁNY György:
Előzetes tanulmány Belvárdgyula-Szarkahegy (M60-as gyorsforgalmi út 98. sz. lelőhely) késő neolitikus (Lengyel kultúra) településről származó kerámiák petrográfiai vizsgálatáról (Preliminary study on the petrographical investigation of Late Neolithic pottery from Belvárdgyula-Szarkahegy). Archeometriai Műhely/Archaeometry Workshop 3 (2008) 65–74.
KREITER Attila – SZAKMÁNY György:
Előzetes tanulmány Szemely-Hegyes és Zengővárkony késő neolitikus (Lengyel kultúra) településről származó kerámiák petrográfiai vizsgálatáról (Preliminary report on the petrographic analysis of Late Neolithic ceramics from Szemely-Hegyes and Zengővárkony). Archeometriai Műhely/Archaeometry Workshop 2 (2008) 55–68.
KREITER Attila:
A Baden kultúra kerámiáinak makroszkópos és petrográfiai vizsgálata (Macroscopic and petrographic analysis of the pottery of the Baden culture). In: Kvassay J. (szerk.): Település- és temetőfeltárás Dunaszentgyörgy határában. A 6 sz. főút 121+650 – 124+800 km szakasza között, a rehabilitációs munkálatokat megelőző régészeti feltárások (2007) eredményei. VIA. Kulturális Örökségvédelmi Kismonográfiák 1. (Monographia Minor in Cultural Heritage 1) Budapest 2009, 41–59.
KREITER Attila – BAJNÓCZI Bernadett – HAVANCSÁK Izabella – SZAKMÁNY György – TÓTH Mária:
Kelta kerámiák makroszkópos és petrográfiai vizsgálata (Macroscopic and petrographic analysis of Celtic ceramics). In: Kvassay J. (szerk.): Település- és temetőfeltárás Dunaszentgyörgy határában. A 6 sz. főút 121+650 – 124+800 km szakasza között, a rehabilitációs munkálatokat megelőző régészeti feltárások (2007) eredményei. J. VIA. Kulturális Örökségvédelmi Kismonográfiák 1. (Monographia Minor in Cultural Heritage 1) Budapest 2009, 157–199.
KREITER Attila:
Késő bronzkori kerámiák makroszkópos és petrográfiai vizsgálata (Macroscopic and petrographic analysis of the Late Bronze Age pottery). In: Kvassay J. (szerk.): Település- és temetőfeltárás Dunaszentgyörgy határában. A 6 sz. főút 121+650 – 124+800 km szakasza között, a rehabilitációs munkálatokat megelőző régészeti feltárások (2007) eredményei. VIA. Kulturális Örökségvédelmi Kismonográfiák 1. (Monographia Minor in Cultural Heritage 1) Budapest 2009, 88–114.
KREITER, Attila – SZAKMÁNY, György – KÁZMÉR, Miklós:
Ceramic technology and social process in Late Neolithic Hungary. In: Patrick Quinn (ed.): Interpreting silent artefacts: petrographic approaches to archaeological ceramics. Oxford 2009, 101–119.
SZÖLLŐSI Szilvia– BAJNÓCZI Bernadett – HAVANCSÁK Izabella – KREITER Attila – SZAKMÁNY György – TÓTH Mária:
Archeometriai vizsgálatok szerepe a kelta grafitos kerámiák régészeti interpretációjában (The role of archaeometrical investigations in the archaeological interpretations of Celtic graphitic pottery). In: Ilon Gábor (szerk.): Őskoros Kutatók VI. Összejövetelének konferenciakötete. Nyersanyagok és kereskedelem. Kőszeg 2009, 385–400.
KREITER, Attila:
Crafting difference: Early Neolithic (Körös culture) ceramic traditions in north-east Hungary. In: Kozłowski, Janusz K. – Raczky, Pál (eds): Neolithization of the Carpathian Basin: northernmost distribution of the Starčevo/Körös culture. Kraków– Budapest 2010, 177–193.
KREITER Attila:
Kerámiavizsgálat. In: Pető Ákos – Kreiter Attila (szerk.): A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat Alkalmazott Természettudományos Laboratóriumában végzett természet- és környezettudományos vizsgálatok bemutatása (Archaeology under the microscope. Introduction to interdisciplinary research in the Laboratory of Applied Research of the Field Service for Cultural Heritage). (KÖSZ Tudományos-népszerűsítő füzetei 2.) Budapest 2010, 66–77.
KREITER Attila – TÓTH Mária:
A dunántúli mészbetétes kultúra kerámiáinak petrográfiai vizsgálata, és az inkrusztáció összetételének meghatározása röntgen por diffrakciós vizsgálattal Mernye-Nagy-ároktól északra lelőhelyről (Petrographic analysis of ceramics of the Transdanubian Encrusted Pottery culture and the determination of the composition of encrustation by X-ray powder diffraction from the site of Mernye-Nagy-árok). In: Kvassay Judit (szerk.): Évkönyv és jelentés a KÖSZ 2008. évi feltárásairól (Field Service for Cultural Heritage 2008 Yearbook and review of archaeological investigations). Budapest 2010, 299–319.
Utolsó módosítás
2011.09.25.