Skriba Péter

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Skriba Péter
Név (civil): 
Skriba Péter
Születési hely: 
Pozsony
Születési év: 
1977
Idegennyelv-ismeret: 
angol, német, szlovák
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
rajz- és történelem szakos tanár, régésztechnikus, régész
Középfokú tanulmányok: 
Magyar Tannyelvű Gimnázium, Somorja (Szlovákia), 1996.
Felsőfokú tanulmányok: 
Berzsenyi Dániel Főiskola nappali tagozat, rajz - történelem, régésztechnikus szakirány; ELTE BTK nappali tagozat, régész (népvándorlás- és középkor); ELTE BTK Régészettudományi Intézet, PhD ösztöndíjas 2008– 2011.
Diplomaszerzés éve: 
2006
Diplomamunka címe : 
Az Árpád-kori Gamás. Régészeti kutatások Balatonlelle határában
Munkahelyek
Savaria Múzeum, Szombathely, régész 2006– 2007.; Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat, területi felügyelő (Nyugat-dunántúli régió), ásatásvezető régész 2008; Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat ill. Magyar Nemzeti Múzeum, Nemzeti Örökségvédelmi Központ, Feldolgozási Osztály, Budapest, régész 2009–2011.
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Vát-Telekes-dűlő, késő rézkori, késő bronzkori, késő avar kori, Árpád-kori telep (az ásatásvezető munkatársaként) (Vas m.), 2006–2007.; Szeleste-Szentkút, neolit (DVK) és bronzkori telep (az ásatásvezető munkatársaként) (Vas m.), 2007; Egyházashetye-Malomszeg, kora vaskori, késő római - kora népvándorláskori, Árpád-kori telep (Vas m.), 2007; Mernye-Nagy-árok, késő rézkori telep, római kori sír, középső bronzkor, dunántúli mészbetétes kerámia kultúrája ?, kora Árpád-kori temető (Somogy m.), 2008; Szombathely-Zanat-Papp földek, bronzkori és római kori telep (Vas m.), 2008; Szombathely-Zanat-Kozár-Borzó partja, késő rézkori telep, késő bronzkori - kora vaskori telep és temető, késő vaskori ?, (Vas m.), 2008; Szombathely-Zanat-Trátai-dűlő, késő rézkori temető, késő vaskori és Árpád-kori telep (Vas m.), 2008.
Oktatói tevékenység: 
PhD ösztöndíjasként, ELTE BTK Régészettudományi Intézet: leletfeldolgozás, anyagismeret (langobard és avar kori kerámiaművesség)
Publikációk (Fontosabb)
Tanulmány, folyóiratcikk:
NAGY Ágnes – GALLINA Zsolt – MOLNÁR István – SKRIBA Péter:
Késő Árpád-kori, nagyméretű, földbe mélyített építmények Ordacsehi-Bugaszegen (Große, gegrabene Bauten in Ordacsehi – Bugaszeg aus der späten Arpadenzeit. Big size dug-outs in Ordacsehi-Bugaszeg from the late Arpadian age). In: Cseri Miklós – Tárnoki Judit (szerk.): Népi építészet a Kárpát-medencében a honfoglalástól a 18. századig (A 2001. október 9-10-én Szolnokon megrendezett konferencia anyaga). Szentendre–Szolnok 2001, 187–220.
SKRIBA Péter – SÓFALVI András:
Langobard település Balatonlelle határában (Eine Langobardensiedlung in der Gemarkung von Balatonlelle). ArchÉrt 129 (2004) 121–163.
SKRIBA Péter:
Langobard települések a Balaton partján (Az M7-es autópálya megelőző régészeti feltárásai 2002-2004-ben: Balatonlelle és Balatonkeresztúr). In: „Hadak útján…” XV. (Tatabányai Múzeum Tudományos Füzetek 8.) Tatabánya 2006, 55–93.
SÓFALVI András – NAGY Borbála – SKRIBA Péter:
Balatonlelle-Országúti dűlő és Balatonlelle-Felső-Gamász. In: Belényesi Károly – Honti Szilvia – Kiss Viktória (szerk.): Gördülő idő. Régészeti feltárások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán Zamárdi és Ordacsehi között (Rolling Time. Excavations on the M7 Motorway in County Somogy between Zamárdi and Ordacsehi). Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága – MTA Régészeti Intézete 2007, 151–162.
SKRIBA, Péter:
Neue Ergebnisse zu langobardenzeitlichen Siedlungen in Pannonien. In: von Freeden, Uta –Vida, Tivadar: Ausgrabung des langobardenzeitlichen Gräberfeldes von Szólád, Komitat Somogy, Ungarn. Vorbericht und Überblick über langobardenzeitliche Besiedlung am Plattensee. Mit einem Exkurs von Péter Skriba. Germania 85/2 (2007) 377–383.
SKRIBA Péter:
Árpád-kori veremházak Zanat határában. Örökség 13/6 (2009) 18–19.
SKRIBA Péter:
9. századi település a Hosszú-víz völgyében (Vát-Telekes-dűlő, Vas megye) (Eine Siedlung des 9. Jahrhunderts im Tal des Hosszu-viz (Vát-Telekes-dűlő, Kom. Vas). ArchÉrt 135 (2010) 209–244.
SKRIBA Péter:
Egy Árpád-kori köznépi temető sírjai. In: Skriba P. – Nagy B. – Reményi L. – László O. – Kreiter A. – Tóth M. – Tugya B. – Szilágyi-Gábor I.: Késő rézkori település, középső bronzkori hamvasztásos sír és Árpád-kori temetőrészlet Mernye határában. Kvassay Judit (szerk.): Évkönyv és jelentés a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 2008. évi feltárásairól (2008 Field Service for Cultural Heritage Yearbook and Review of Archeological Investigations). Budapest 2010, 249–342.
Utolsó módosítás
2011.10.18. (folyamatban)