Csengeri Piroska

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Csengeri Piroska
Név (civil): 
Csengeri Piroska
Születési hely: 
Szarvas
Születési év: 
1974
Idegennyelv-ismeret: 
angol
Cím: 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság, 3529 Miskolc, Görgey u. 28.
Telefonszám: 
+36 46 560 170
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész
Középfokú tanulmányok: 
JATE Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziuma, Szeged, 1993.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK, nappali tagozat, régészet (őskor-népvándorlás kor), 1994–2000.; ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola Régészeti Doktori Program, 2002–2005. (abszolutórium: 2007.)
Diplomaszerzés éve: 
2001
Diplomamunka címe : 
A bükki kultúra települése Felsővadász-Várdombon
Szakmai tagságok
Ősrégészeti Társaság 2001–
Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 2002–
European Association of Archaeologists 2007.
Munkahelyek
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság, Miskolc régész-muzeológus 2001–
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Mezőkövesd-Meleg-oldal (déli elkerülő út) (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), középső neolit telep 2002.; Mezőkövesd-Nagy-fertő (déli elkerülő út) (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), középső neolit és késő rézkori telep 2002.; Novajidrány-Elkerülő út (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), középső neolit telep 2002.; Garadna-Elkerülő út 1–3. lelőhely (Borsod-Abaúj-Zemplén m.): 1. lelőhely császárkori germán (vandál) telep, 2. lelőhely középső neolit telepek és temetkezések, 3. lelőhely késő bronzkori telep (1. lelőhelyen Pusztai Tamással, 3. lelőhelyen Veres Jánossal), 2003.; Hernádvécse-Nagy-rét 3. sz. főút 1–3. lelőhelyek (Borsod-Abaúj-Zemplén m.): 1. lelőhely késő bronzkori és császárkori germán telep, 2. lelőhely késő bronzkori telep és urnatemető, 3. lelőhely szkíta telep 2004.; Sajószentpéter-Vasúti őrház 26-os főút, 2. lelőhely (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), középső neolit telepek és temetkezések, késő bronzkori telep, germán telep 2008.; Miskolc-Aldi 2 (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), középső neolit, császárkori germán és Árpád-kori telep 2009.; Szentistvánbaksa-Anyagnyerő (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), középső neolit telep 2011.
 
Oktatói tevékenység: 
Miskolci Egyetem BTK, Őstörténeti és Régészeti Tanszék : „Magyarország újkőkora és rézkora” előadás és szeminárium 2008.
Egyéb szakmai tevékenység: 
Kutatási programban való részvétel:
„Az aggteleki Baradla-barlang régészeti felmérése” az Aggteleki Nemzeti Park, a Magyar Nemzeti Múzeum és a Herman Ottó Múzeum közös kutatási programja 2001–2003.
„Magyarországi újkőkori kerámiák archeometriai vizsgálata és a közvetlen környezetükben található potenciális nyersanyaglelőhelyekkel való összehasonlításuk” MÖB-DAAD2, projektvezető: Magyar Nemzeti Múzeum és Tübingen Universität (link: www.ace.hu) 2005–2006.
„Újkőkori kerámiák távolsági kereskedelme” MÖB-DAAD3, projektvezető: Magyar Nemzeti Múzeum és Tübingen Universität (link: www.ace.hu) 2009–2010
 
Publikációk (Fontosabb)
Tanulmány, folyóiratcikk:
CSENGERI Piroska:
Adatok a bükki kultúra kerámiaművességének ismeretéhez. A felsővadász-várdombi település leletanyaga (Data to the pottery of the Bükk Culture. Archaeological finds from the settlement at Felsővadász-Várdomb). HOMÉ 40 (2001) 73–105.
CSENGERI Piroska:
A bükki kultúra temetkezése Mezőzomboron (A burial of the Bükk culture from Mezőzombor). Ősrégészeti Levelek – Prehistoric Newsletter 3 (2001) 12–16.
CSENGERI Piroska:
Arcábrázolások a bükki kultúra sajószentpéteri településéről (Face depictions of the Bükk culture from Sajószentpéter). Ősrégészeti Levelek – Prehistoric Newsletter 4 (2002) 11–15.
CSENGERI Piroska:
Az alföldi vonaldíszes kerámia kultúrája legkorábbi időszakának települése a Hernád völgyében. Előzetes jelentés a Novajidrányt elkerülő út mentén végzett 2002. évi leletmentésről (The settlement of the earliest phase of the Alföld Linear Pottery culture in the Hernád valley. Preliminary report from a rescue excavation along the trunk road No. 3 at Novajidrány in 2002). HOMÉ 42 (2003), 41–67.
CSENGERI Piroska:
A bükki kultúra települése Sajószentpéter, Kövecsesen (Előzetes kutatási jelentés). Settlement of the Bükk culture at Sajószentpéter, Kövecses (Preliminary report). In: Kisfaludi Júlia (szerk.): Régészeti kutatások Magyarországon 2001 – Archaeological Investigations in Hungary 2001. (2003) 31–46.
CSENGERI Piroska:
Adatok a Cserehát őskori településtörténetéhez (Data to the Prehistoric Settlements of the Cserehát). In: Nagy Emese Gyöngyvér – Dani János –Hajdú Zsigmond (szerk.): MΩMOΣ II. Őskoros Kutatók II. Összejövetelének (Debrecen, 2000. november 6–8.) konferenciakötete, Debrecen 2004, 45–59.
CSENGERI Piroska:
Spondylus mellékletes középső neolitikus temetkezések Mezőzomborról és Mezőkövesdről (Middle Neolithic burials with Spondylus shell ornaments from Mezőzombor (Tiszadob group) and Mezőkövesd (Szakálhát culture)). In: Ilon Gábor (szerk.): MΩMOΣ III. Őskoros Kutatók III. Összejövetelének (Szombathely – Bozsok, 2002. október 7–9.) konferenciakötete. Halottkultusz és temetkezés, Szombathely 2004, 65–90.
CSENGERI, Piroska:
The Neolithic and the Copper Age in the Sajó-Bódva Interfluve. In: Gál Erika – Juhász Imola – Sümegi Pál (szerk.): Environmental Archaeology in North-eastern Hungary (Varia Archaeologica Hungarica 19) Budapest 2005, 223–235.
CSENGERI Piroska – PUSZTAI Tamás:
Császárkori germán település a Hernád völgyében. Előzetes jelentés a Garadna-Elkerülő út, 1. lelőhelyen végzett feltárásról (Germanic (Vandal) settlement of the Roman Period from the Hernád valley (Northeastern Hungary). Preliminary report on the excavation at Garadna-elkerülő út, site No. 1). HOMÉ 47 (2008) 89–106.
SZILÁGYI Vera – T. BIRÓ Katalin – CSENGERI Piroska – S. KOÓS Judit – SZAKMÁNY György – TÓTH Mária – TAUBALD, Heinrich:
Előzetes eredmények a bükki kultúra finomkerámiájának nyersanyag azonosítási és technológiai vizsgálatából. Archeometriai Műhely 5/3 (2008) 27–40.
CSENGERI Piroska:
A szakálháti kultúra települései Mezőkövesd-Nagy-fertőn és Mezőkövesd-Meleg-oldalban. Előzetes jelentés (Settlements of the Szakálhát culture at Mezőkövesd-Nagy-fertő and Mezőkövesd-Meleg-oldal in North-eastern Hungary – preliminary report). HOMÉ 49 (2010) 7–33.
CSENGERI Piroska:
A bükki kultúra kutatásának új eredményei Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. In: P. Fischl Klára – Lengyel György (szerk.): Archaeometria és régészet. Tanulmányok a Régészet és segédtudományok és a Kognitív régészet és archaeometria az őskőkortól című konferenciákról, Miskolc 2010, 55–77.
SIKLÓSI, Zsuzsanna – CSENGERI, Piroska:
Reconsideration of Spondylus usage in the Middle and Late Neolithic of the Carpathian Basin. In: Fotis Ifantidis – Marianna Nikolaidou (eds.): Spondylus in Prehistory. New Data and Approaches. Contributions to the Archaeology of Shell Technologies. Oxford 2011, 47–62. (BAR-IS 2216.) 
SZILÁGYI, Vera – Heinrich TAUBALD – T. BIRÓ, Katalin – S. KOÓS, Judit – CSENGERI, Piroska – TÓTH, Mária – SZAKMÁNY, György :
Archaeometrical data on the fineware of the Middle Neolithic Bükk culture – preliminary results. In: Isabella Turbanti-Memmi (ed.): Proceedings of the 37th International Symposium on Archaeometry 12th – 16th May 2008, Siena, Italy, Berlin–Heidelberg 2011, 159–167.
 
Utolsó módosítás
2011.10.21.