Papp Adrienn

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Papp Adrienn
Név (civil): 
Papp Adrienn
Születési hely: 
Jászberény
Születési év: 
1977
Idegennyelv-ismeret: 
angol, török
Cím: 
Budapesti Történeti Múzeum, 1014 Budapest, Szent György tér 2.
Kutatási terület
Kutatott régészeti korszak: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
történész, régész, turkológus
Középfokú tanulmányok: 
Varga Katalin Gimnázium, Szolnok, 1995.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat, történelem 1995–2002., török 1995–2000., régészet (középkor) 1997–2002., ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola, régészet program 2006–2009.
Diplomaszerzés éve: 
2003
Diplomamunka címe : 
A középkori Mohács és környéke régészeti településtörténete
Munkahelyek
Budapesti Történeti Múzeum, régész, muzeológus 2004– (2010– felelős Óbuda és Felhévíz, a budai várban a karmelita kolostor környékének és az MTA épület területének középkori és török kori régészeti munkáiért)
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Budapest, Rudas fürdő, török kori fürdő, 2004–2005., 2009; Budapest, Rác fürdő, török kori fürdő és település, 2005–2007., 2008; Budapest, Császár fürdő, török kori fürdő és középkori temető, 2007–2008.; Budapest, Lukács fürdő, török kori lőpormalom, 2007; Budapest-Tabán, törökkori és középkori település, 2008; Budapest, II. ker. Bem tér 3. - Feketesas utca 4., közép- és török kori település, 2008.
Egyéb szakmai tevékenység: 
Kiállításrendezés: BTM „Szélfútta kert”, 2007
Kiállítás átalakítása a BTM-re: Erdély ezeréves püspöksége, 2010
Részvétel kiállítás rendezésben: Hunyadi Mátyás, a király, 2008; BTM állandó kiállítása, nyílik: 2011
 
Ösztöndíjak Isztambulban: 1998.,  2006. , 2008
                                                          
Publikációk (Fontosabb)
Tanulmány, folyóiratcikk:
PAPP, Adrienn:
Architecture in Turkish Occupied Hungary. In: Baha Tanman – Belgin Demiras-Arli – Hatice Adigüzel – Tufan Sagnak (szerk.): Exhibition on Ottoman Art. 16-17th century Art and Architecture in Hungary and in the Centre of the Empire. Istanbul 2010, 59–67.
PAPP Adrienn:
A pesti belvárosi templom mihrábfülkéje az újabb kutatások tükrében. Műemlékvédelem 54/6 (2010) 406–412.
PAPP Adrienn:
Oszmán-török fürdők Budán – A Rudas és Rác fürdő régészeti kutatása (2004–2006). In: Benkő Elek – Kovács Gyöngyi (szerk.): A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon. Budapest 2010, 207–220.
LÁSZAY Judit – PAPP Adrienn:
A budai török fürdők építészete az újabb kutatások tükrében I. Építéstechnika – építészeti elemek (The architecture of the Turkish baths in Buda in light of the most recent research I. Architectural techniques and elements). BudRég 42-43 (2010) 121–149.
PAPP Adrienn:
A törökkori Tabán kialakulása – az újabb régészeti adatok tükrében. Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv 4 (2009) 95–114.
LÁSZAY Judit – PAPP Adrienn:
A budai török fürdők kutatása az évezred elején. Műemlékvédelem 53/5 (2009) 290–316.
ALTUN, Ara –PAPP, Adrienn:
The Murad I Bath in Iznik. In: Dávid, Géza – Gerelyes, Ibolya (szerk.): 13th International Congress of Turkish Art. Budapest 2009, 71–81.
PAPP Adrienn:
A török fürdők fajtái és beosztásuk. In: Deák Zoltán (szerk.): Pannon enciklopédia. A magyar építészet története. Budapest 2009, 263.
BESZÉDES József – PAPP Adrienn – ZÁDOR Judit:
Római kori védmű és török fürdő a pesti belvárosban (A Roman defense structure and a Turkish bath in the city center of Pest). Aquincumi Füzetek 14 (2008) 165–171.
LÁSZAY Judit – PAPP Adrienn:
Kutatások a budafelhévízi fürdőkben (Researches conducted at the baths in the Felhévíz urban district of Buda). RégKutM 2007, 63–84.
MARÁZ Borbála – PAPP Adrienn:
Régészeti kutatások a Rác fürdő és a tabáni késő La Tène kori fazekastelep területén (Archaeological researches conducted within the Rác bath and the area of the late La Tène pottery makers’ colony in the Tabán urban district). RégKutM 2005, 109–124.
LÁSZAY Judit – PAPP Adrienn:
A régészeti és épületkutatások eredményei a Rudas fürdőben 2004-2005 (Results of the archaeological and architectural researches conducted at Rudas bath). In: Radnai Mária (szerk.): Rudas – gyógyfürdő. Budapest 2006, 61–83.
MARÁZ Borbála – PAPP Adrienn:
Régészeti kutatások a Rác fürdő területén (Archaeological investigation in the area of the Rác bath) Aquincumi Füzetek 12.
PAPP, Adrienn:
Depictions of Pomegranates and Sárospatak Wall-Tiles in the 16th and 17th Centuries. In: Gerelyes Ibolya (szerk.): Turkish Flowers, Studies on Ottoman Art in Hungary. Budapest 2005, 45–50.
PAPP Adrienn:
A Rudas fürdő. In: Zsidi Paula (szerk.): Kincsek a város alatt: Budapest régészeti örökségének feltárása, 1989–2004: kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban: 2005. május 27 – augusztus 20. Budapest 2005, 71.
LÁSZAY Judit – PAPP Adrienn:
Régészeti feltárás és falkutatás a Rudas fürdőben (Archaeological and wall research at Rudas bath). In: RégKutM 2004, 73–90.
BENCZE Zoltán – PAPP Adrienn:
Török kerámia egy Dísz téri sziklagödör feltárásából. BudRég 38 (2004) 25–49.
Utolsó módosítás
2011.10.20.