Szatmári Imre

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Szatmári Imre
Név (civil): 
Dr. Szatmári Imre
Születési hely: 
Békés
Születési év: 
1960
Idegennyelv-ismeret: 
angol
Cím: 
Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága, 5600 Békéscsaba, Gyulai út 1.
Telefonszám: 
+36 66 323 377 (tel./fax)
Kutatási terület
Kutatott régészeti korszak: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, történész, néprajzos, kultúrantropológus
Középfokú tanulmányok: 
Szegedi Kis István Gimnázium, Békés, 1978.
Felsőfokú tanulmányok: 
JATE BTK nappali tagozat, régészet-történelem 1979–1984.; KLTE BTK levelező tagozat, néprajz-kultúrantropológia 2001–2003.
Diplomaszerzés éve: 
1984
Diplomamunka címe : 
Csanádpalota régészeti topográfiája; Középkori falusi templomok régészeti kutatása Gyula határában. Implom József ásatásainak hitelesítése; Békés megye szakrális építményeinek és temetőinek régészeti néprajza
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
egyetemi doktor
Fokozat megszerzésének éve: 
1991
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
Középkori templomok, JATE BTK
Tudományos fokozat: 
kandidátus/PhD
Fokozat megszerzésének éve: 
2003
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
Régészeti néprajz, KLTE BTK
Szakmai tagságok
Magyar Régész Szövetség, alapító tag 2006–
Megyei Múzeumok Igazgatóságainak Szövetsége, alapító tag 2003–
Munkahelyek
 Munkácsy Mihály Múzeum, Békéscsaba, régész 1985–1991., osztályvezető 1991–1996., megyei múzeumigazgató helyettes 1996–2001., megyei múzeumigazgató 2001–
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Több mint 20 középkori falusi templom és temető (Békés m.), Békéscsaba késő középkori ház (Békés m.), 1985–1997.; Telekgerendás, rézkori kurgán (Békés m.), 1986.
Egyéb szakmai tevékenység: 
OTKA Régészeti Zsűrijének tagja 1996–2000., 2010–
MTA Régészeti Bizottságának tagja 1999−2008.
Országos régészeti szakfelügyelő 2000−2004., vezető régészeti szakfelügyelő 2005−2008., területi szakfelügyelő 2009−;
Az Archaeologiai Értesítő Szerkesztő Bizottságának tagja 2001–
Az Ásatási Bizottság tagja 2002−
A Schönvisner István és Forster Gyula-díj és -emlékérem kuratóriumának tagja 2007−
A Megyei Múzeumok Igazgatóságainak Szövetsége Felügyelő Bizottsága tagja, alelnöke, elnökségi tagja 2003−2011.
A Dél-Alföldi Regionális Tanács (DARFT) Közkincs Bizottsága tagja 2005−
Az ICOM MNB elnökségi tagja 2006−
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
SZATMÁRI Imre – JANKOVICH B. Dénes – MEDGYESI Pál – NIKOLIN Edit – TORMA István:
Magyarország régészeti topográfiája 10. Békés megye régészeti topográfiája IV/3. Békés és Békéscsaba környéke I–II. Szerk.: Jankovich B. Dénes. Budapest, 1998.
SZATMÁRI Imre – GRIN Igor (szerk.):
Száz év műtárgyai a Munkácsy Mihály Múzeumban 1899–1999. / Treasures of one hundred years in the Munkácsy Mihály Museum 1899–1999. Békéscsaba, 1999.
SZATMÁRI Imre (szerk.):
Élet az Alföldön az államalapítás korában. / Life in the Great Plain in the age of the state's establishment. / Leben auf der Tiefebene in der Epoche der Staatsgründung. / Viaţa pe cîmpie în perioada formării statului. / Život na dolnej zemi v dobe založenia štátu. Békéscsaba, 2000.
SZATMÁRI Imre (szerk.):
Kincsek az országból. Sorozatszerk.: Trogmayer Ottó. Virágos Mezőkön. Békés megye.
Szeged, 2003.
SZATMÁRI Imre (szerk.):
Makkay János: Vésztő-Mágor. Ásatás a szülőföldön. Békéscsaba, 2004.
SZATMÁRI Imre – KUCSERA Lajos (szerk.):
Levelek Békésből. Békéscsaba, 2004.
SZATMÁRI Imre:
Békés megye középkori templomai. Békéscsaba, 2005
SZATMÁRI Imre (szerk.):
Legendás Békés. (Legendary Békés). Békéscsaba, 2005.
SZATMÁRI Imre – NAGYNÉ VARGA Éva (szerk.):
Sz. Kürti Katalin: Munkácsy Mihály élete és kultusza. / La vie et le culte de Mihály Munkácsy. / The life and cult of Mihály Munkácsy. Békéscsaba, 2004. Békéscsaba 2006.
SZATMÁRI Imre – MARTYIN Emília (szerk.):
Ritoók Ágnes – Szenográdi Péter: Gyermekemet az országért – A tatárjárás (1241−1242). Kiállításvezető a Magyar Nemzeti Múzeum és a Megyei Múzeumok Igazgatóságainak Szövetsége közös, interaktív régészeti kiállításához. Békéscsaba, 2007.
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
SZATMÁRI Imre:
Késő középkori kályhacsempék Nagymágocsról (Spätmittelalterliche Ofenkacheln aus Nagymágocs). Acta Antiqua et Archaeologica Supplementum V. Szeged 1985, 55–77.
SZATMÁRI Imre:
Késő középkori kályhacsempék Békéscsabán (Spätmittelalterliche Hausdetails und Ofenkacheln in Békéscsaba). In: Lőrinczy Gábor (szerk.): A kőkortól a középkorig. Tanulmányok Trogmayer Ottó 60. születésnapjára. Szeged 1994, 495–517.
SZATMÁRI Imre:
Gyula középkori ferences temploma és kolostora (Die mittelalterliche Kirche der Franziskaner und ihr Kloster in Gyula. The Medieval Franciscan Church and Monastery of Gyula). In: Haris Andrea (szerk.): Koldulórendi építészet a középkori Magyarországon. Budapest 1994, 409–435.
SZATMÁRI Imre:
Bizánci típusú ereklyetartó mellkeresztek Békés és Csongrád megyében (Die Pektorales byzantinischen Typs als Reliquienschreine im Komitat Békés und Csongrád). A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – StudArch 1 (1995) 219–264.
SZATMÁRI Imre:
Árpád-kori templomok Kamuton (Árpádenzeitliche Kirchen in Kamut). Archeologiai Értesítő 121–122 (1994–1995) 37–56.
SZATMÁRI Imre:Árpád-kori templom Gyula és Szabadkígyós határvonalán (Árpádenzeitliche Kirche an der Grenze der Ortschaften Gyula und Szabadkígyós). A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – StudArch 2 (1996) 353–380.
SZATMÁRI Imre:
Középkori falusi templomok régészeti kutatása Gyula határában (Implom József ásatásainak hitelesítése). In: Szatmári Imre – Gerelyes Ibolya – Jankovich B. Dénes (szerk.): Tanulmányok a gyulai vár és uradalma történetéhez. Gyula 1996, 9–87.
SZATMÁRI Imre:
Honfoglalás kori lovas sírok Décsén (Reitergrabstätten aus der Zeit der Landnahme in Décse). In: Wolf Mária és Révész László (szerk.): A magyar honfoglalás korának régészeti emlékei. Miskolc 1996, 162–186.
SZATMÁRI Imre:
A középkori Szénásegyház nyomában. Nagyszénás. In: Czeglédi Mihály (szerk.): Fejezetek a község történetéből 4. Nagyszénás 1996, 7–97.
SZATMÁRI Imre:
Középkori templom feltárása Telekgerendás határában (Die Freilegung des mittelalterlichen Kirchengebäudes in der Gemarkung Telekgerendás). A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 16 (1996) 209–255.
SZATMÁRI Imre:
Árpád-kori templom Sarkadkeresztúron (Arpadenzeitliche Kirche in Sarkadkeresztúr). A MFMÉ – StudArch 3 (1997) 345–379.
SZATMÁRI Imre:
Késő középkori kályhacsempék a sarkadi várból (Spätmittelalterliche Ofenkacheln aus der Burg von Sarkad). MFMÉ – StudArch 3 (1997) 415–441.
SZATMÁRI Imre:
A medgyesegyházi Árpád-kori corpus (Das arpadenzeitliche Corpus von Medgyesegyháza). MFMÉ – StudArch 4 (1998) 253–263.
SZATMÁRI Imre – Pascu G. HUREZAN:
Az aradi múzeum késő középkori kályhacsempe- és kályhaszemgyűjteménye (Die spätmittelalterliche Ofen- und Topfkachelsammlung des Museums von Arad). MFMÉ – StudArch 4 (1998) 275–296.
SZATMÁRI Imre – KOVÁCS Gábor:
Békés megye múzeumai. In: Czoma László (szerk.): Ritkaságok, becses óságok. Magyarország megyéinek és fővárosának muzeális kincsei a keszthelyi Festetics-kastélyban, 1999–2000. Keszthely 1999, 19–21.; ugyanez német nyelven: Die Museen des Komitats Békés. In: Czoma László (hrsg.): Raritäten, kostbare Altertümer. Museale Schätze der ungarischen Komitate und der Hauptstadt im Festetics–Schloß in Keszthely, 1999–2000. Keszthely 1999, 22–25.
SZATMÁRI Imre:
A sarkadi vár középkori leletei (Die mittelalterlichen Funde der Burg Sarkad). Communicationes Archaeologicae Hungariae (1999) 171–192.
SZATMÁRI Imre – Mircea BARBU – Pascu HUREZAN:
Márki Sándor és az aradi líceum régiséggyűjteménye (1882–1887) (Sándor Márki und die Antiquitätensammlung des Lyzeums von Arad (1882–1887). A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – StudArch 5 (1999) 489–582.
SZATMÁRI Imre:
A középkori Csorvás és temploma (Medieval Csorvás and its church). A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 20 (1999) 83–145.
SZATMÁRI Imre – Pascu HUREZAN:
Az aradi múzeum késő középkori kályhacsempe- és kályhaszemgyűjteménye II (Die spätmittelalterliche Ofen- und Topfkachelsammlung des Museums von Arad II). MFMÉ – StudArch 6 (2000) 429–468.
Imre SZATMÁRI:
Die topographische Erforschung von verwüsteten mittelalterlichen Siedlungen auf dem Grenzland im Komitat Békés (Die neuesten Ergebnisse). Archeologia Medievala 3 (2000) 37–58.
SZATMÁRI Imre:
Újabb ásatások Nagyszénáson. Árpád-kori település temploma és temetője a Dózsa-erdőben. Nagyszénás. In: Czeglédi Mihály (szerk.): Fejezetek a község történetéből 7. Nagyszénás 2000, 5–128.
SZATMÁRI Imre:
Árpád-kori korpuszok Békéscsaba-Fényesen (Arpadenzeitliche Corpora in Békéscsaba-Fényes). MFMÉ – StudArch 7 (2001) 365–377.
SZATMÁRI Imre:
Késő gótikus, ember alakú bronz gyertyatartó Sarkadról (Ein spätgothischer menschenförmiger Bronzeleuther von Sarkad). MFMÉ – StudArch 9 (2003) 387–398.
SZATMÁRI Imre:
A mezőberényi Árpád-kori kereszt (Das arpadenzeitliche Corpus fon Mezőberény). MFMÉ – StudArch 10 (2004) 501–524.
SZATMÁRI Imre:
Középkori templomok kutatása Békés megyében (Die Erforschung mittelalterlicher Kirchen im Kom. Békés). ArchÉrt 129 (2004) 195–213.
SZATMÁRI Imre:
Temetkezési szokások régészeti-néprajzi vonatkozásai a középkori Décse templom körüli temetőjében (Archaeological-ethnographic relevacies of the burial customs in the churchyard of the medieval Décse). In.: Ritoók Ágnes – Simonyi Erika (szerk.): „… a halál árnyékának völgyében járok” A középkori templom körüli temetők kutatása. (Opuscula Hungarica 6.) Budapest 2005, 115–124.
SZATMÁRI Imre:
A békéscsabai későromán kori arany melltű (Late Roman golden brooch from Békéscsaba). ArchÉrt 130 (2005) 195–203.
SZATMÁRI Imre:
Az Árpád-kori Peterd temploma és temetője (Die Kirche und der Friedhof vom arpadenzeitlichen Peterd). In: Fodor István − Szatmári Imre (szerk.): A fénylő középkor. Tanulmányok Kovalovszki Júlia tiszteletére. Budapest−Békéscsaba 2006, 55−86.
SZATMÁRI Imre:
A Munkácsy Mihály Múzeum története (1899−2009) (Istoria Muzeului Munkácsy Mihály, 1899−2009). In.: Ando György (szerk.): A Békésvármegyei Régészeti és Művelődéstörténelmi Társulat Évkönyve 2010. Békéscsaba−Gyula 2010, 10−53.
SZATMÁRI Imre:
Újabb adatok a sarkadi vár késő középkori kályhacsempéihez (Neue Erkenntnisse zu spätmittelalterlichen Ofenkacheln aus der Burg von Sarkad). MFMÉ – StudArch 12 (2011) 653–659.
 
Folyóirat- vagy sorozatszerkesztés:
A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 16 (1996), 20 (1999) (társszerkesztő: Grin Igor)
A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 22 (2001), 23 (2002), 24–25 (2003), 31 (2007)
A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 26 (2004), 28–34 (2005–2011) (társszerkesztő: Nagyné Varga Éva)
Utolsó módosítás
2011.12.14.