Bede Ádám

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Bede Ádám
Név (civil): 
Bede Ádám
Születési hely: 
Szentes
Születési év: 
1980
Idegennyelv-ismeret: 
angol
Cím: 
Móra Ferenc Múzeum, Csongrád Megyei Önkormányzat Megyei Múzeuma, 6720 Szeged, Roosevelt tér 1–3.
E-mail: 
Telefonszám: 
+36 62 549 040
Kutatási terület
Kutatott régészeti korszak: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, magyar szakos középiskolai tanár
Középfokú tanulmányok: 
Horváth Mihály Gimnázium, Szentes, 1999.
Felsőfokú tanulmányok: 
SzTE BTK nappali tagozat, magyar szak 2000–2006.; SzTE BTK nappali tagozat, régészet szak 2001–2006.; SzTE TTIK, Földtudományok Doktori Iskola, 2008–2011. (abszolutórium: 2011).
Diplomaszerzés éve: 
2006
Diplomamunka címe : 
Északkelet-Csongrád megye (Szentes, Nagytőke, Fábiánsebestyén, Eperjes, Árpádhalom, Nagymágocs, Derekegyház, Szegvár és Mindszent) halmai
Szakmai tagságok
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1994–
Táj és Ember Népfőiskola 2006–
Munkahelyek
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Szarvas, kutató 2007–2010.; Móra Ferenc Múzeum, Csongrád Megyei Önkormányzat Megyei Múzeuma, Szeged, régésztechnikus 2010–2011., megbízott régész 2011–
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Szentes (Csongrád megye), szarmata telep és temető 2006.; Közép-Tiszántúl (Csongrád és Békés megye), halomkataszterezés 2007–2010.; M43 autópálya (Csongrád megye), ásatás-előkészítés, terepi ellenőrzés, 2010–2012.
Egyéb szakmai tevékenység: 
Csongrád megyei helynévgyűjtések, helynévvizsgálatok;
Szentes Városért Közalapítvány, Szentes, kutatói ösztöndíj, 2008.
Belvedere Meridionale Alapítvány, Szeged, kutatói ösztöndíj, 2010.
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
BEDE Ádám:
Szentes halmai (Mounds of Szentes). Szentes 2008. (Szentesi Műhely Füzetek 10.)
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
BEDE Ádám – SZARKA József:
Egy középkori határjárás nyomában. A Fábiánsebestyénhez tartozó Rekettyés rét 1523-as határjárása. Múzeumi kutatások Csongrád megyében 2002. (2003) 51–72.
BEDE Ádám:
A Csongrád megyei helynévgyűjtések eddigi eredményei (Achievements of place-name collections in Csongrád county). In: Bölcskei Andrea – N. Császi Ildikó (szerk.): Név és valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Budapest 2008, 74–85., 653. (A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének Kiadványai 1.)
BEDE Ádám:
Halmok Nagymágocs és Árpádhalom határában. In: Mód László – Tóthné Rostás Ágnes (szerk.): Írások Nagymágocs múltjáról. Nagymágocs 2009, 19–43.
BEDE Ádám:
Csalog József alföldi halomkutatásai (József Csalog’s investigations of the mounds in the Great Hungarian Plain). In: Bende Lívia – Lőrinczy Gábor (szerk.): Medinától Etéig. Tisztelgő írások Csalog József születésének 100. évfordulóján. Szentes 2009, 149–155.
NAGY Géza Balázs – BEDE Ádám:
Újabb adatok Csongrád középkori történetéhez és helyrajzához. In: Sebestyén István (szerk.): Tanulmányok a csongrádi Feketevárról. Csongrád 2009, 51–79.
BEDE Ádám:
Beszámoló a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Csongrád megyei halmainak 2007. évi felméréséről (Account of mound survey in 2007 in the parts of Csongrád county belonging to the Körös-Maros National Park Directorate). Crisicum 5 (2009) 7–27.
BEDE Ádám:
Beszámoló a Csanádi-hát halmainak felméréséről (Account of mound survey in East Csanád [Békés County, Hungary]). Crisicum 6 (2010) 7–31.
BEDE Ádám:
Vázlat három mindszenti halomról. In: Molnár Csaba – Molnár Zsolt – Varga Anna (szerk.): „Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt.”. Válogatás az első tizenhárom MÉTA-túrafüzetből 2003–2009. Vácrátót 2010, 255–258.
BEDE Ádám:
Beszámoló a Békés megyei Kis-Sárrét halmainak felméréséről. RégKutM 2010 (2011) s.a.
Utolsó módosítás
2011.11.08.