K. Németh András

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
K. Németh András
Név (civil): 
K. Németh András
Születési hely: 
Szekszárd
Születési év: 
1976
Idegennyelv-ismeret: 
angol, francia
Cím: 
Simontornyai Vármúzeum, 7081 Simontornya, Vár tér 10.
E-mail: 
Telefonszám: 
+36 74 486 354
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, történelem szakos előadó
Középfokú tanulmányok: 
Baár-Madas Református Gimnázium, Budapest, 1994.
Felsőfokú tanulmányok: 
Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Intézet, nappali tagozat, történelem szak, 1994–1995.; KGRE BTK nappali tagozat, történelem szak, 1995–1999. (diploma: 2001.); ELTE BTK nappali tagozat, régészet szak (középkor 1996–2001.; népvándorláskor szakág 1996–1999.), 1996–2001.
Diplomaszerzés éve: 
2001
Diplomamunka címe : 
A Sió–Kapos–Koppány-köz és a Koppány-mente középkori települései
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
kandidátus/PhD
Fokozat megszerzésének éve: 
2006
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
A középkori Tolna megye templomai, ELTE BTK
Szakmai tagságok
Magyar Régész Szövetség, rendes tag, 2007–
Munkahelyek
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Pécsi Regionális Irodája, Pécs, munkatárs 2001. márc.–júl.; Városi Múzeum, Paks, régész-muzeológus 2002–2010.; Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Simontornyai Vármúzeum, múzeumvezető régész-muzeológus 2010–
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Regöly-Somoly (Tolna m.), középkori templom (konzulens: Ódor János Gábor), 1999.; Tamási-Alsócseréngát (Tolna m.), középkori templom (konzulens: Ódor János Gábor), 2000.; Paks-Gyapa, Templomdomb (Tolna m.), késő középkori templom és templom körüli temető 2003–2005.; Tolna-Mözs, Sági-rétek (M6-To032/A. lh.) (Tolna m.), késő bronzkori telep 2006.; Tolna-Mözs, Szarvas-dűlő (M6-To027. lh.) (Tolna m.), neolit telep, rézkori telep, török kori telep 2007.; Paks-Lidl (Tolna m.), hun kori telep és temető 2008.; Paks-Erzsébet Szálló (Tolna m.), bronzkori telep, török kori telep, újkori telep 2008.;
Terepbejárások a középkori Tolna megye területén: középkori templomok 1997–2011.
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
K. NÉMETH András:
„…a régészetbe hébe-hóba belekontárkodom…” Szelle Zsigmond és a paksi „Szelle-muzeum”. Paks 2006. (Paksi Múzeumi Füzetek 4.)
K. NÉMETH András:
A középkori Tolna megye templomai. Pécs 2011.
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
K. NÉMETH András:
A somolyi templomrom (Die Ruinen der Kirche von Somoly). WMMÉ 22 (2000) 155–176.
K. NÉMETH András:
Kammerer Ernő életéről, munkásságáról és hagyatéka régészeti vonatkozásairól (Die Skizze vom Leben in Nachlass von Ernő Kammerer in archäologischer Hinsicht.). WMMÉ 24 (2002) 275–303.
K. NÉMETH András:
A középkori Henye falu temploma (Tamási–Alsócseréngát) (Die Kirche des mittelalterlichen Dorfes Henye [Tamási–Alsócseréngát]). ArchÉrt 127 (2002) 149–160.
K. NÉMETH András:
Középkori védőszentek a pécsi püspökség regölyi és tolnai főesperességében. In: Font Márta – Vargha Dezső (szerk.): A Koller József-emlékkonferencia (Pécs, 2002. október 24–25.) válogatott előadásai. Pécs 2003, 133–156. (Tanulmányok Pécs történetéből 13.)
K. NÉMETH András:
„Mostan helyét az eke hasítja és a szél fojdogálja”. Középkori templomok Paks környékén (Szemelvények egy készülő megyei összefoglalóból) („Nun wird ihre Stelle von der Pflugschar gefurcht und vom Winde verwehrt” Mittelalterliche Kirchen in der Umgebung von Paks (Muster einer entstehenden Komitats-Synopsis). Paksi Múzeumi Füzetek 3 (2003) 4–62.
K. NÉMETH András:
Csontosövek a középkori Magyarországon (Bone-mounted belts from the medieval Hungary). In: Ritoók Ágnes – Simonyi Erika (szerk.): „A halál árnyékának völgyében járok…” A középkori templom körüli temetők kutatása. Budapest 2005, 275–288. (Opuscula Hungarica 6)
K. NÉMETH András:
Ami a megyemonográfiából kimaradt. Wosinsky Mór régészeti kérdőíveinek kiadatlan, középkoros vonatkozásai. In: Gaál Attila (szerk.): Wosinsky Mór „…a jeles pap, a kitűnő férfiú, a nagy tudós…” 1854–1907. Szekszárd 2005, 131–144.
K. NÉMETH András:
Két gótikus, emberalakos gyertyatartó Tolna megyéből (Zwei gotische Kerzenhalter in Menschengestalt aus dem Kom. Tolna). ArchÉrt 130 (2005) 205–215.
K. NÉMETH András – ÓDOR János Gábor:
Tolna megye vitatott fekvésű középkori kolostorainak azonosítása. Apor és Től, Földvár és Iván (Identifikation der mittelalterlichen Kloster mit nicht geklärten Lage im Komitat Tolnau. Apor und Töl, Földvár und Iván). WMMÉ 27 (2005) 31–157.
FEDELES Tamás – K. NÉMETH András:
A tolnai és a regölyi főesperesség. Régészeti és prozopográfiai adatok Tolna megye középkori egyházigazgatásának történetéhez. Századok 140/2 (2006) 397–433.
K. NÉMETH András – SZEBERÉNYI Gábor – FEDELES Tamás:
Az Egyházmegye templomos helyeinek adattára. In: Fedeles Tamás–Sarbak Gábor–Sümegi József (szerk.): A középkor évszázadai (1009–1543). Rövidítések, adattárak, mutató. Pécs 2009, XCVII–CCXLIV. (A pécsi egyházmegye története 1.)
K. NÉMETH András:
A középkori Magyarország egyházi topográfiai kutatása. Kutatástörténeti áttekintés. (Topographical research concerning the church in medieval Hungary. A review of the research) In: Benkő Elek – Kovács Gyöngyi (szerk.): A középkor és kora újkor régészete Magyarországon. Budapest 2010, 271–287.
K. NÉMETH András – SZABÓ Máté:
A légifotózás újabb eredményei a Tolna megyei középkori templomkutatásban (Luftbildarchäologische Forschung von neueren Kirchen in dem mittelalterlichen Komitat Tolna). WMMÉ 32 (2010) 357–370.
Utolsó módosítás
2011.11.25.