Medgyesi Pál

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Medgyesi Pál
Név (civil): 
Medgyesi Pál
Születési hely: 
Gyula
Születési év: 
1956
Idegennyelv-ismeret: 
német, orosz
Cím: 
Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága, 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 7.
Telefonszám: 
+36 30 4611 825
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, történész
Középfokú tanulmányok: 
Ady Endre Gimnázium, Sarkad, 1982.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE-BTK nappali tagozat, régészet-történelem 1976–1982.
Diplomaszerzés éve: 
1982
Diplomamunka címe : 
Somogy, Vas és Zala megye 10-11. századi sírleletei
Munkahelyek
 Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága, régész, muzeológus 1982–
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Örménykút 56. lelőhely, 8-9. századi település (közös ásatás a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézetével) (Békés m.), 1981–1983.; Bélmegyer-Csömöki domb, késő avar kori temető (Békés m.), 1985–1990.; Sarkadkeresztúr-Capháti legelő, Barna-tanya, 10-11. századi temető (Békés m.), 1989–1991.; Sarkad-Peckesi-domb, középső bronzkori tell, honfoglalás kori temető (Békés m.), 1991–1992.; Újkígyós-Skoperda-tanya, 10-11. századi temető részlete (Békés m.), 1993–1994.; Medgyesegyháza-Kétegyházi út, honfoglalás kori temető részlete (Békés m.), 1997; Gyula 582. lelőhely, neolit kori település részlete (Békés m.), 1995; Gyula 137. lelőhely, őskori település részlete (Békés m.), 1996; Gyulavári 4. lelőhely, vaskori telep, szarmata kori temető, szarmata kori telep, Árpád-kori telep részlete (Békés m.), 1996; Gyula 601. lelőhely, őskori telep részlete (Békés m.), 1997; Gyula 487. lelőhely, őskori telep részlete (Békés m.), 1998; Gyula 113. lelőhely, rézkori és bronzkori telep részlete (Békés m.), 1998; Csárdaszállás 21. lelőhely, késő avar kori fülkesírok (Békés m.), 1998; Gyula 114. lelőhely, rézkori telep részlete (Békés m.), 1998–1999.; Gyula 113. lelőhely, rézkori és bronzkori telep részlete (Békés m.), 1998; Gyula 582. lelőhely, avar kori temető részlete (Békés m.), 2001–2002.; Békéscsaba-Nagykert lelőhely, őskori település részlete (Békés m.), 2003; Békéscsaba 227-es lelőhely, őskori és középkori falurészlet (Békés m.), 2004; Békéscsaba-Telek-ér partja (Békéscsaba 78. lh.), Árpád-kori falu részlete (Békés m.), 2004; Békéscsaba-Megyeri faluhely, szarmata és Árpád-kori falurészlet és temető (Békés m.), 2004; Békéscsaba- Kereki, Kékegyi-tanya (Békéscsaba 117. lh.), Szarmata kori falu (Békés m.), 2005–2009.; Békéscsaba-Alvégi legelő, Csatornapart (Békéscsaba 516. lh.) lelőhelyen, szarmata kori falurészlet (Békés m.), 2007–2008.
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
JANKOVITS B. Dénes – MEDGYESI Pál – NIKOLIN Edit – SZATMÁRI Imre – TORMA István:
Magyarország Régészeti Topográfiája 10. Békés Megye Régészeti Topográfiája. IV./3. 1–2. kötet. Békés és Békéscsaba környéke. Jankovich B. Dénes (szerk.): A népvándorlás kora. Budapest 1998.
MEDGYESI Pál:
A Békés megyében ismert avar kori lelőhelyek feldolgozása az „Archäeologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa” című kötet számára, I-II. Szentpéteri, József (szerk.): Varia Archaeologica Hungarica XIII/1-2. Budapest 2002.
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
MEDGYESI Pál:
Szarmata kori település Doboz-Homokgödöri táblán. In: Réthy Zsigmond (szerk.): Dobozi Tanulmányok. BMMK 14 (1989) 85–114.
MEDGYESI Pál:
Késő avar kori temető Bélmegyer-Csömöki dombon. Előzetes jelentés (Spätawarenzeitliches Gräberfeld auf Hügel Bélmegyer-Csömök. Vorbericht). MFMÉ 1984-85/2 (1991) 241–257.
MEDGYESI Pál:
Néhány megjegyzés a közép és késő avar kor időrendjéhez (Einige Bemerkungen zur Chronologie der Mittleren- und Spätawarenzeit). JAMÉ 30-32 (1987-89 [1992]) 253–267.
MEDGYESI Pál:
Római és népvándorlás kor. In: Jankovich B. Dénes (szerk.): Békéscsaba története I. Békéscsaba 1991, 88–138.
MEDGYESI Pál:
10-11. századi temető Sarkadkeresztúr határában. Előzetes jelentés (Ein Gräberfeld aus dem 10.-11. Jahrhundert in der Gemarkung Sarkadkeresztúr. Vorläuferiger Bericht). HOMÉ 30-31/2 (1993) 487–513.
MEDGYESI Pál:
Kora avar kori sírlelet /?/ és 10-11. századi köznépi temető részlete Gyulavarsánd-Laposhalmon (Awarenzeitlicher Grabfund und Teile eines ungarischen Gräberfeldes aus dem 10.-11. Jahrhundert von Gyulavarsánd–Laposhalom). Altum Castrum IV. Visegrád 1995, 98–118.
MEDGYESI Pál:
Késő avar kori kemence Kevermes-Bakófenékről (Ein spätawarenzeitlicher Brennofen in Kevermes-Bakófenék). SMK 11 (1995) 145–164.
VADAY, H. A. – MEDGYESI, P.:
Rectangular vessels in the Sarmatian Barbaricum in the Carpathian Basin. ComArchHung (1993) 63–89.
MEDGYESI Pál:
Az Elek-téglagyári 10-11. századi temetőrészlet (Der Gräberfeldteil Elek-Téglagyár aus dem 10.-11. Jahrhundert). Savaria - A Vas Megyei Múzeumok Értesítője 22/3 (1992-1995 [1996]) 197–206.
MEDGYESI Pál:
Néhány Békés megyei avar kori és 10-11. századi lelet (Funde aus der Awarenzeit und aus dem X-XI. Jahrhundert im Komitat Békés). BMMK 16 (1996) 129–156.
MEDGYESI Pál:
Népvándorlás és honfoglalás kor. In: Grin Igor – Szatmári Imre (szerk.): Száz év műtárgyai a Munkácsy Mihály Múzeumban 1899-1999. Békéscsaba 1999.
MEDGYESI Pál:
X-XI. századi temetőrészlet az eleki téglagyár területén. In.: Havassy Péter (szerk.): Tanulmányok Elek történetéhez. I. Eleki évszázadok 1. Elek 2000, 41–56.
MEDGYESI Pál:
Késő avar kori bronztárgy Békéscsaba határából (Ein spätawarischer Gegenstand aus bronze gefunden in der Gemarkung von Békéscsaba). WMMÉ 23 (2001) 251–259.
LISKA András – MEDGYESI Pál:
Népvándorlás kor és honfoglalás kor. In: Erdman Gyula – Havassy Péter (szerk.): Békés megye képes krónikája. Békéscsaba 2001, 31–62.
MEDGYESI Pál:
Az Újkígyós–Skoperda-tanyánál feltárt 10-11. századi temetőrészlet. (Friedhofsteil aus dem 10.-11. Jahrhundert, der bei dem Skoperda-Bauernhof in Újkígyós freigelegt wurde). BMMK 23 (2002) 145–219.
LISKA András– MEDGYESI Pál:
Honfoglalás kori temető részlete Medgyesegyháza–Kétegyházi út, Homokgödör lelőhelyen (Ein Gräberfeldsdetail auf dem Fundort Medgyesegyháza–Kétegyházi út, Homokgödör). MFMÉ – StudArch 8 (2002) 409–447.
MEDGYESI Pál–PINTYE Gábor:
A Békéscsaba–Felvégi legelő lelőhelyről származó késő szarmata kori csontfésű és kapcsolatai (Aus dem Fundort Felvégi-Weide /Weide am oberen Ende/ stammender Beinkamm aus der spätsarmatischen Zeit und die Zusammenhänge). BMMK 28 (2006) 61–98.
MEDGYESI Pál:
Szarmata kori csontfésű Biharugra-Nyugati határszél lelőhelyről. BMMK 34 (2011) 77-92.
Utolsó módosítás
2011.11.11.