Pusztai Tamás

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Pusztai Tamás
Név (civil): 
Dr. Pusztai Tamás PhD
Születési hely: 
Salgótarján
Születési év: 
1969
Cím: 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Herman Ottó Múzeum, 3529 Miskolc, Görgey út 28.
E-mail: 
Telefonszám: 
+36 46 560 170/143
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, történész
Középfokú tanulmányok: 
Bolyai János Gimnázium, Salgótarján, 1988.
Felsőfokú tanulmányok: 
JATE BTK nappali tagozat, történelem-régészet 1989–1994.
Diplomaszerzés éve: 
1994
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
kandidátus/PhD
Fokozat megszerzésének éve: 
2002
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
ELTE BTK
Szakmai tagságok
Magyar Régész Szövetség, alapító tag 2006–
KÖH Ásatási Bizottság
Munkahelyek
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság, Herman Ottó Múzeum, Miskolc, régész 1995–, igazgatóhelyettes és a Régészeti Osztály vezetője 20012009., megyei múzeumigazgató 2011 
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Mohi, középkori mezőváros (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), 19952007.; a telkibányai Szent Katalin ispotály régészeti feltárása és bemutatása (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), 19971998.; Kelemér-Mohosvár régészeti kutatása (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), 19992006.; Irota, középkori templom régészeti kutatása (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), 2002; Miskolc, Tapolca, bencés apátság régészeti kutatása (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), 2004, 2006; Gönc, pálos kolostor templomának régészeti feltárása (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), 20042005.; Miskolc, Rákóczi u. 13. régészeti kutatása (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), 2004; Miskolc-Béke mozi területének régészeti feltárásai (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), 2005; Nyékládháza, a középkori Egyházasnyék templomának feltárása (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), 2008; Miskolc, Rákóczi u. 11. régészeti kutatása (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), 2008.
A történeti Borsod-megye elpusztult középkori településeinek régészeti topográfiája, 2000
Egyéb szakmai tevékenység: 
Pályázatok és kutatási programok:
OTKA (Fiatal kutatók részére) Mohi középkori mezőváros 199596. évi régészeti kutatásainak feldolgozására
NKA-pályázat a keleméri Mohosvár régészeti kutatására
NKA-pályázat
Borsod-Abaúj-Zemplén megye régészeti lelőhely nyilvántartásának elkészítésére
Publikációk (Fontosabb)
Tanulmány, folyóiratcikk:
CSENGERI Piroska – PUSZTAI Tamás:
Császárkori germán település a Hernád völgyében. Előzetes jelentés a garadna-elkerülő út, 1. lelőhelyen végzett feltárásról (Germanic /Vandal/ Settelment of the roman period from the Hernád valley /Northeastern Hungary/. Preliminary report on the excavation at Garadna-elkerülő út, site No. 1). HOMÉ 48 (2009) 89–106.
PUSZTAI Tamás:
A keleméri Mohosvár régészeti kutatása (2000-2006) (Archaeological research into Mohos Fortress). In: Boldogh Sándor – G. Farkas Tünde (szerk.): A kelemér Mohos-tava. Kutatás, kezelés, védelem (The Mohos peat bogs in Kelemér. Research, Conservation, management). Jósvafő 2008, 259–285.
PUSZTAI Tamás:
A gönci pálos kolostor 2004-2005. évi kutatása. In: Sarbak Gábor (szerk.): Decus Solitudinis Pálos Évszázadok. Művelődéstörténeti Műhely Rendtörténeti Konferenciák 4/1 (2007) 515–536.
PUSZTAI Tamás:
A keleméri Mohosvár - Egy 13-14. században használt vár kutatásának lehetőségei. Castrum 5/1 (2007) 39–65.
PUSZTAI, Tamás:
Umveltliche und arcäologische Forschungen in Kelemér-Mohosvár (Mohosburg-Ungarn).  2007 (Burgen und Shlosser 3.)
PUSZTAI Tamás:
A gönci Szűz Mária pálos kolostor 2004-2005. évi régészeti kutatása (Die archäologische Erforschung des Liebfrauenklosters zu Gönc in den Jahren 2004/2005). HOMÉ 45 (2006) 139–157.
PUSZTAI, Tamás:
The archaeological investigations of Kelemér-Mohosok the Middle Ages. In: Sümegi Pál (ed.): Environmental Archaeology in North-Eastern Hungary. Budapest 2005.
PUSZTAI Tamás:
A telkibányai Szent Katalin ispotály. In: Kovács Gyöngyi (szerk.): "Quasi liber et pictura" tanulmányok Kubinyi András hetvenedik születésnapjára. Budapest 2004, 429–437.
PUSZTAI Tamás:
Két középkori település szerkezeti rekonstrukciója térinformatikai eszközök segítségével (Strukturelle rekonstruktion zweier mittelalterlicher Siedlungen mit Hilfe der Rauminformatik). MFMÉ – StudArch 9 (2003) 407–417.
PUSZTAI, Tamás:
The Pottery of the Turkish Palisade at Bátaszék. In: Gerelyes Ibolya – Kovács Gyöngyi (eds): Archaeology of the Ottoman Period in Hungary. Papers of the Conference Held at the Hungarian National Museum, Budapest, 24–26 May 2000. Budapest 2003, 301–311.
PUSZTAI Tamás:
A bátaszéki török palánk kerámiája. In: Gerelyes Ibolya – Kovács Gyöngyi (szerk.): A Hódoltság régészeti kutatása. A Magyar Nemzeti Múzeumban 2000. május 24–26. között megtartott konferencia előadásai. Budapest 2002, 289–299.
PUSZTAI, Tamás:
Bericht über die Freilegungen des Hl.-Katalin-Spitals von Telkibánya in den Jahren 1997. RégFüz Ser. I. No. 51 (1998 [2001]) 167–172.
PUSZTAI Tamás:
A középkori Mohi mezőváros építészeti emlékei (Baudenkmäler des mittelalterlichen Marktfleckens, Mohi). In: Cseri Miklós – Tárnoki Judit (szerk.): Népi építészet a Kárpát-medencében a honfoglalástól a 18. századig. A 2001. október 910-én Szolnokon megrendezett konferencia anyaga. Szolnok–Szentendre 2001, 331–364.
PUSZTAI Tamás:
Előzetes jelentés a telkibányai Szent Katalin ispotály 1997-98. évi feltárásáról (Ein Vorbericht über die Freilegung des St. Katharinen Spitales in Telkibánya in den Jahren 1997-98). HOMÉ 39 (2000) 119–135.
PUSZTAI Tamás:
A középkori Mohi régészeti kutatása. In: Veres László – Viga Gyula (szerk.): Ónod monográfiája. Ónod 2000, 119–157.
PUSZTAI Tamás:
Kora újkori kerámia az egri ferences templom területéről I. (Frühneuzeitliche Keramik aus Eger, aus dem Gebiet der Franziskanerkirche I). HOMÉ 37 (1999) 471–489.
PUSZTAI Tamás:
Késő középkori épületek Muhiból - a periféria (Spätmittelalterliche Gebäude aus der zerstörten Marktflecke Muhi - die Peripherie). HOMÉ 35-36 (1997) 5–33.
PUSZTAI Tamás:
Muhi-templomdomb. Középkori falu, mezőváros és út a XI–XVII. századból (Muhi-templomdomb. Medieval village, market town and road from the 11th-17th century). In: Raczky Pál – Kovács Tibor – Anders Alexandra (szerk.): Utak a múltba (Paths into the past). Az M3-as autópálya régészeti leletmentései. Budapest 1997, 144–150.
PUSZTAI Tamás:
Muhi középkori mezőváros régészeti kutatásának topográfiai előkészítéséről (Über die topographische Vorbereitungen des mittelalterlichen Marktes Muhi). HOMÉ 33-34 (1996) 33–59.
PUSZTAI Tamás:
Késő középkori kerámia a szegedi várból (Spätmittelalterliche Keramik aus der Burg von Szeged). MFMÉ – StudArch 1 (1995) 291–295.
PUSZTAI Tamás:
Ollós temetkezés Zsámbékon a 17-18. század fordulójáról (Eine Bestattung mit Scherenbeigabe an der Wende des 17-18. Jahrhunderts von Zsámbék). In: Lőrinczy Gábor (szerk.): A kőkortól a középkorig. Tanulmányok Trogmayer Ottó 60. születésnapjára. Szeged 1994, 531–545.
Utolsó módosítás
2011.11.13.