Mordovin Maxim

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Mordovin Maxim
Név (civil): 
Dr. Mordovin Maxim
Születési hely: 
Volgográd
Születési év: 
1979
Idegennyelv-ismeret: 
angol, orosz, szlovák, ukrán
Cím: 
ELTE BTK Régészettudományi Intézet, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B
Telefonszám: 
+36 1 4116 500/2918
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, történész
Középfokú tanulmányok: 
Teleki Blanka Gimnázium, Budapest, 1998.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat, régészet (középkor) – történelem 1999–2004.; Central European University, Masters of Arts in Medieval Studies 2005;  ELTE BTK Régészettudományi Intézet  PhD program 2004–2007.
Diplomaszerzés éve: 
2004
Diplomamunka címe : 
Zalavár-Récéskút
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
kandidátus/PhD
Fokozat megszerzésének éve: 
2010
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
A vártartomány-szervezet kialakulása a kelet-közép-európai államokban. 10–12. századi központi várak a Cseh, Lengyel és Magyar Királyságban, ELTE BTK
Szakmai tagságok
Castrum Bene Egyesület, 1999–
Munkahelyek
ELTE BTK Régészettudományi Intézet, Magyar Középkori és Kora újkori Régészeti Tanszék, Budapest, egyetemi tanársegéd 2007–
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Szécsény-Belváros rehabilitáció I. ütem (ásatásvezető, munkatárs: Tomka Gábor) (Nógrád m.), 2005; Szécsény-Gyalogkapu (Nógrád m.), 2010; Drégelypalánk-belterület (ásatásvezető, munkatárs: Zandler Krisztián) (Nógrád m.), 2011; Hont, ispánsági vár (ásatásvezető, munkatárs: Zandler Krisztián) (Nógrád m.), 2011; Pápa, Fő tér (ásatásvezető, munkatárs: Kolláth Ágnes) (Nógrád m.), 2011.
Oktatói tevékenység: 
ELTE BTK Régészettudományi Intézete, 2007–:
Késő középkori világi és egyházi építészet, késő középkori és kora újkori írott források és anyagi kultúra, Árpád-kori várépítészet.
Középkori régészeti proszeminárium 1-2.
Középkori régészeti anyagismeret 1-3. (Középkori kőfaragványok. A dokumentáció és feldolgozás módszertana; A Magyar Nemzeti Múzeum középkori kiállításának anyaga; Kora újkori anyagismeret: vastárgyak és mezővárosi kerámia)
Középkori oklevélolvasás és kora újkori forrásgyakorlat
Szaktárgyi segédtudományok (Erdélyi erődtemplomok; Erdély kora újkori építészete)
Egyéb szakmai tevékenység: 
Tudományos projektek:
Az esztergomi Vármúzeum új középkori kőtárának szervezése 2003–2004
Közös Magyar-Ukrán régészeti együttműködés: i. sz. 2-3. századi későszkíta temető leletmentése Zavetnoje falu határában (Krími AK, Ukrajna). Az ukrán oldal vezetői: Dr. Valentina Mordvinceva és Dr. Jurij Zajcev (Szimferopoli Múzeum) 2004
Közös Kazah-Magyar régészeti együttműködés megszervezése és a magyar részről való munkálatok irányítása 2007–
Publikációk (Fontosabb)
Tanulmány, folyóiratcikk:
MORDOVIN Maxim – HALÁSZ Ágoston:
Adatok a visegrádi ferences kolostor építéstörténetéhez. ComArchHung (2006) 231–250.
MORDOVIN Maxim:
14. századi építkezések Esztergomban, In: Buzás Gergely – Tolnai Gergely (szerk.): Az Esztergomi Vármúzeum kőtárának katalógusa. Esztergom 2004, 163-170.
MORDOVIN Maxim:
The Building History of Zalavár-Récéskút Church. Annual of Medieval Studies at CEU 12 (2006) 9–32.
MORDOVIN Maxim:
A normann-elmélet Oroszországban a kezdetektől napjainkig” (The Norman-Theory in Russia from the beginning until the recent events). Korall 24-25 (2006) 118–162.
MORDOVIN Maxim:
Késő középkori udvarház Zalavár-Récéskúton. Castrum 5 (2007/1) 65–76.
MORDOVIN Maxim:
A mezőörményesi udvarház. Adatok egy elfeledett fejedelmi építkezéshez. In: Feld István – Somorjay Selysette (szerk.): Kastélyok évszázadai – évszázadok kastélyai. Tanulmányok a 80-éves Koppány Tibor tiszteletére. Budapest 2008, 145–162.
MORDOVIN Maxim:
Mezőörményesi udvarbírák XVII. századi levelezése. XVII. századi örményesi építkezésekre vonatkozó közöletlen források. Lymbus 2008, 93-162.
MORDOVIN Maxim:
Petki István, II. Rákóczi György főudvarmestere. In: Kármán Gábor – Szabó András Péter (szerk.): Tanulmányok II. Rákóczi György 1657. évi lengyelországi hadjáratának 350. évfordulójára. Budapest 2009, 373–422.
MORDOVIN Maxim:
Kazah-magyar régészeti kutatások a Zsetiszu vidékén. ArchÉrt 134 (2009) 197–215.
MORDOVIN Maxim:
Раскопки тюркского городища Толеби "Хиам" в 2008 году. Мәдени мұра (2009/1) 97–99.
MORDOVIN Maxim:
Egy 17. századi üveg-leletegyüttes Szécsényből. In: Guba Szilvia – Tankó Károly (szerk.): „Régről kell kezdenünk…” Studia Archaeologica in honorem Pauli Patay. Régészeti tanulmányok Nógrád megyéből Patay Pál tiszteletére. Szécsény 2010, 271–293.
MORDOVIN Maxim:
Szécsény városának kora újkori palánkerődítése (A szécsényi Pintér-háznál feltárt maradványok alapján). In: Terei György – Kovács Gyöngyi (szerk.): Várak nyomában. Tanulmányok a 60 éves Feld István tiszteletére. Budapest 2011, 149–159.
Utolsó módosítás
2011.11.17.