Botár István

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Botár István
Név (civil): 
Botár István
Születési hely: 
Csíkszereda (Románia)
Születési év: 
1976
Idegennyelv-ismeret: 
angol, német, román
Cím: 
Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda 530132, Vár tér 2.
Telefonszám: 
+40 266 311 727
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész
Középfokú tanulmányok: 
Márton Áron Gimnázium, Csíkszereda, 1994.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat, régészet szak (népvándorláskor és középkor) 1996–2001.
Diplomaszerzés éve: 
2001
Diplomamunka címe : 
A Csíki-medence Árpád-kori emlékei
Munkahelyek
Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda gyűjteménykezelő 2001–2005., régész-muzeológus 2005–
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Csíksomlyó (Hargita megye, Románia), plébániatemplom 2002–2005.; Csíkszenttamás (Hargita megye, Románia), Csonkatorony 2002–2003.; Csíkmenaság (Hargita megye, Románia), plébániatemplom 2007.; Kotormány (Hargita megye, Románia), belterület középkori telep 2007–2008.; Csíkkozmás (Hargita megye, Románia), Becz kúria 2009–; Csíkszentkirály (Hargita megye, Románia), belterület középkori-kora újkori település 2009–
Egyéb szakmai tevékenység: 
Dendrokronológiai kutatások Erdélyben 2005–
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
Kövek, falak, templomok. Régészeti kutatások Csík középkori templomaiban 2002–2007 között. Csíkszereda 2009.
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
BOTÁR István:
Árpád-kori kerámialeletek a Csíki Székely Múzeum gyűjteményében. ACTA 1 (2000) 247–272.
BOTÁR István:
Csík korai templomairól. Székelyföld 5/11 (2001) 119–149.
BOTÁR István:
Népvándorláskori vasművesség nyomai Csíkszentsimonban I. ACTA (2002) 165–174.
BOTÁR István –TÓTH Boglárka:
A csíkszenttamási Csonkatorony 2002. évi régészeti kutatása. A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2004/I, 271–303.
BOTÁR István:
A csíkszenttamási Csonkatorony 2003. évi régészeti kutatása. A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2005/I [2006], 37–54.
BOTÁR István – GRYNAEUS András – TÓTH Boglárka:
2006 „Középkori” templomtornyok a Csíki-medencében. A székelyföldi dendrokronológiai kutatások első eredményei. Dolgozatok Az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából új sorozat. (a továbbiakban: Erdélyi Dolgozatok) 1 (11) (2006) 129–136.
BOTÁR István – RÁCZ Miklós – TÓTH Boglárka:
A csíkszentkirályi plébániatemplom kutatása (2002). Erdélyi Dolgozatok 2 (12) (2007) 133–142.
BOTÁR, István:
Cercetări arheologice la biserica romano-catolică din Misentea. In: Szőcs Péter (ed.): Arhitectura religioasă medievală din Transilvania IV. Baia Mare 2007, 115–130.
BOTÁR István:
Csík Árpád-kori településtörténetének kérdései a helynevek és a régészeti adatok fényében. In: Hoffman István – Tóth Valéria (szerk.): Helynévtörténeti tanulmányok 3. Debrecen 2008, 71–94.
BOTÁR István:
2008 A csíksomlyói Szent Péter és Pál plébániatemplom régészeti kutatása (2002–2005). In: A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2007–2008/Humán és természettudományok 137–174.
BOTÁR István:
A csíkmenasági templom 2007. évi régészeti kutatása. In: N. Kis Tímea (szerk.): Colligite fragmenta! Örökségvédelem Erdélyben. ElTE–Budapest 2009. ??
BOTÁR István:
Csík a X–XIV. században. In: Hermann Gusztáv Mihály – P. Buzogány Árpád (szerk.): Csíki olvasókönyv. Csíkszereda 2009, 31–51.
BOTÁR István:
Csíkszépvíz havasi kápolnái A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2010, 19–30.
Utolsó módosítás
2012.02.14.