Csiky Gergely

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Csiky Gergely
Név (civil): 
Csiky Gergely
Születési hely: 
Keszthely
Születési év: 
1979
Idegennyelv-ismeret: 
angol, francia, német, török
Cím: 
MTA BTK Régészeti Intézet, 1014 Budapest, Úri u. 49.
Telefonszám: 
+36 1 2246 700/143
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, történész, török filológus
Középfokú tanulmányok: 
Vajda János Gimnázium, Keszthely, 1997.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat, régészet 1997–2002., történelem 1997–2003., török 1999–2003.; ELTE Régészettudományi Intézet, PhD ösztöndíjas 2003–2006.
Diplomaszerzés éve: 
2002
Diplomamunka címe : 
A Kassai-medence az avar korban
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
kandidátus/PhD
Fokozat megszerzésének éve: 
2010
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
Az avar kori szúró- és vágófegyverek. Osztályozás – tipológia – kronológia – technológia, ELTE BTK
Szakmai tagságok
Magyar Régész Szövetség, alapító tag 2006–
Munkahelyek
MTA Régészeti Intézet, Budapest, tudományos segédmunkatárs 2008–
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Oktatói tevékenység: 
ELTE Régészettudományi Intézet:
Honfoglalás kori fegyvertörténet – szeminárium 2003–2004.
Nomád hadviselés. Bevezetés a hun- és avar kori had- és fegyvertörténetbe – előadás 2004–2005.
Nomád államalakulatok – történeti áttekintés – szeminárium 2004–2005.
A steppei hadművészet írott forrásai – szeminárium 2004–2005.
Hun hadművészet – előadás 2005–2006.
A türkök régészete – előadás 2006–2007.
A Fekete-tenger északi partvidékének régészete a 6-7. században – előadás 2007–2008.
A Pontus-vidék a kora középkorban – előadás 2011–2012.
Egyéb szakmai tevékenység: 
A mongóliai Gol Mod ázsiai hun temetőjének feltárásán való részvétel 2005–2007.
Publikációk (Fontosabb)
Tanulmány, folyóiratcikk:
CSIKY Gergely:
Timur Lenk hadserege a Tuzūkāt-i Tīmūrī című forrás tükrében. Orientalista Nap (2004) 12–20.
CSIKY Gergely:
A zsebesi avar temető fegyveres rétege. Tatabányai Múzeum Tudományos Füzetek 8 (2006) 111–124.
CSIKY Gergely:
Kitalált szlávok? A korai szlávok régészeti és történeti problémái. Hozzászólások Florin Curta könyvéhez és fogadtatásához: Florin Curta: The Making of the Slavs. History and Archaeology of the Lower Danube Region, c. 500–700. In: Nemzetépítés és régészet. Korall. Társadalomtörténeti Folyóirat 24–25/7. június (2006) 251–264.
CSIKY, Gergely:
Pанне-аварские копья. In: Труды Международной научно-практической конференции "Центральная Азия и Казахстан: истоки тюрксом цивилизации" 25–26 мая, 2006 год. Тараз 2006. 2. том. 158–163.
CSIKY, Gergely:
The Tuzūkāt-i Tīmūrī as a Source for Military History. Acta Orientalia Academia Scientiarum Hung. 59/4 (2006) 439–491.
CSIKY Gergely:
A Tuzukát-i Timúrí. Régi kérdések – új válaszok. In: Dobrovits Mihály (szerk.): A küzdelemnek vége, s még sincs vége. IV. Nemzetközi Vámbéry Konferencia. Dunaszerdahely 2007, 9–21.
CSIKY, Gergely:
L’architecture funéraire xiongnu. In: Mongolie, les Xiongnu de l’Arkhangai. – Khunnugiyn uyeiyn oršuulgiyn bayguulamj. MAFM Oulan-Bator 2007, 57–64.
CSIKY Gergely:
A kora avar kori lándzsák tipológiája. ArchÉrt 132 (2007) 305–323.
CSIKY, Gergely:
Die Grabarchitektur und Bestattungssitten der asiatischen Hunnen. (Burial Architecture and Funerary Practices of the Asian Huns (xiongnu). In: Hunnen zwischen Asien und Europa – Tagungsband. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 50 (2008) 55–64.
CSIKY Gergely:
Muhammad Salih és Banna’i: Muhammad Šibani hódításainak krónikásai (Muhammad Salih and Banna’i. The Chroniclers of the Conquests of Muhammad Shibani). Orientalista Nap (2007) 20–26.
CSIKY Gergely:
A közép-ázsiai törzsrendszer és törzsi arisztokrácia a Tuzukát-i Timuriban. (Central Asian Tribal Organization and Tribal Aristocracy reflected by the Tuzukat-i Timui) In: Dobrovits Aladár (szerk.): A becsvágy igézetében. V. Nemzetközi Vámbéry Konferencia. Dunaszerdahely 2008, 55–67.
BARTOSIEWICZ László – CSIKY Gergely – GYARMATI János: 
Emberiességi szempontok és a hagyományos állatvágás két példája. Animal wellfare, etológia és tartástechnológia IV/3 (2008) 130–149. http://epa.oszk.hu/02000/02067/00012/pdf/EPA02067_AWETH_20080403.pdf
CSIKY Gergely:
Evgenij Ivanovič Susenkov: Russko-mongol’skaja vojna (1237–1241 gg.). Izdatel’stvo Tomskogo Universiteta 2006. HK 121/3–4 (2008) 747–756.
CSIKY, Gergely:
Сабли аварского периода в Карпатской котловине: Вопросы типохронологии. в кн.: Культуры евразийских степей второй половины I тысячелетия н.Э. Вопросы межетнических контактов и межкультурного взаимодействия. Самара 2010, 207–216.
CSIKY, Gergely:
Armament and Society in the Mirror of the Avar Archaeology. The Transdanubia-Phenomenon Revisited. Studia Universitas Cibiniensis, Series Historica, Suppl. No.1. (2011) 9–34.
Bánffy Eszter – Gyucha Attila – Csiky Gergely:
Legislative Report: Fundamental Modifications to Archaeological Heritage Protection Regulations in Hungary: A Brief Report. International Journal of Cultural Property 18 (2011) 425–428.
Utolsó módosítás
2012.02.15.