Lassányi Gábor

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Lassányi Gábor
Név (civil): 
Lassányi Gábor László
Születési hely: 
Budapest
Születési év: 
1976
Idegennyelv-ismeret: 
angol, francia
Cím: 
BTM Aquincumi Múzeum, 1031 Budapest, Záhony utca 4.
Telefonszám: 
+36 1 4301 081
+36 1 4301 083
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, egyiptológus
Középfokú tanulmányok: 
Arany János Általános Iskola és Gimnázium, Budapest, 1995.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat, régészet szak (római provinciák régészete, középkor régészete – 1,5 év) 1995–2000., ELTE BTK nappali tagozat, egyiptológia 1995–2001.
Diplomaszerzés éve: 
2000
Diplomamunka címe : 
Egyiptomi kultuszemlékek Pannonia Inferiorban
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
kandidátus/PhD
Fokozat megszerzésének éve: 
2009
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
Az antik világ határán. A Keleti-sivatag a kései ókorban, ELTE BTK
Szakmai tagságok
Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 2005–
Magyar Régész Szövetség 2011–
Munkahelyek
BTM Aquincumi Múzeum, Budapest, régésztechnikus 1998–2000.; ELTE Egyiptológia Tanszék „Keleti-sivatag Project”, Egyiptom, régész (projektvezető-helyettes) 1998–2004.; BTM Aquincumi Múzeum, Budapest, régész 2000–2002.; MTA Régészeti Intézet, Budapest „M7-es autópálya projekt”, régész 2002.; BTM Aquincumi Múzeum, Budapest, régész 2003–
Magyar Merowe-gát Régészeti Projekt (Szudán), régész (projektvezető) 2006–2007.
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Bir Minayh (Egyiptom) késő antik település és temető 1998–2004.; Budapest, III. ker., Kunigunda útja 39. (Pest m.), római kori temető 2001.; Balatonlelle-Kenderföldek (Somogy m.), kelta és római kori település 2002.; Sikait (Egyiptom), római kori bányatelep 2002–2003.; Budapest, III. ker., Záhony utca (Pest m.), római kori épületmaradványok 2003.; Budapest Keled utca (Aranyhegyi-patak) (Pest m.), római kori temető 2004–2005.; Budapest, III. ker., Gázgyár (Pest m.), bronzkori temető, római kori temető 2004–2010.; a Nílus 4. kataraktájának vidéke (Szudán), terepbejárás, őskori, kora középkori lelőhelyek feltárása 2006–2007.; Budapest, III. ker., Huszti út (Pest m.), római kori épület, temető 2009.
Oktatói tevékenység: 
ELTE BTK Egyiptológia Tanszék: Egyiptom a római korban, Núbia története és régészete 2002–2003.
Egyéb szakmai tevékenység: 
ELTE Egyiptológia Tanszék „Keleti-sivatag Project” (Egyiptom) projektvezető-helyettes 1998–2004.
Magyar Merowe-gát Régészeti Projekt (Szudán), projektvezető 2006–2007.
Publikációk (Fontosabb)
Tanulmány, folyóiratcikk:
LASSÁNYI Gábor – SZILAS Gábor:
Szondázó jellegű feltárások a Budapest III. ker. Pusztakúti út mentén (Test excavations along Budapest III, Pusztakúti Road). Aquincumi Füzetek 7 (2001) 96–102.
LUFT, Ulrich – ALMÁSY, Adrienn – FARKAS, Márton Attila – FURKA, Ildikó – HORVÁTH, Zoltán – LASSÁNYI, Gábor:
Preliminary report on the fieldwork at Bir Minih, Arabian Desert. Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts Abteilung Kairo 58 (2002) 373–439.
LASSÁNYI Gábor - Zsidi Paula:
Feltárások az aquincumi polgárváros délkeleti előterében (Excavations in the southeastern foreground of the Aquincum Civil Town). Aquincumi Füzetek 10 (2004) 72–81.
LASSÁNYI Gábor:
A múmifikálás szokása Pannoniában. In: Zsidi Paula (szerk.): Orvoslás Aquincumban. Budapest 2004, 24–26.
LASSÁNYI Gábor:
A helyi lakosság temetőjének részlete Aquincum polgárváros territóriumán (Native burials on the territory of Aquincum). BudRég 39 (2005) 111–123.
LASSÁNYI, Gábor:
The Blemmyes and the Frontier Defence in Egypt in Late Antiquity – Some archaeological notes. In: Proceedings of the XIXth International Congress of Roman Frontier Studies. Pécs 2005, 783–790.
LASSÁNYI Gábor:
Feltárások az Aranyhegyi-patak menti temetőben (Excavations in the cemetery on the Aranyhegyi Stream). Aquincumi Füzetek 11 (2005) 81–90.
LASSÁNYI Gábor – BECHTOLD Eszter:
Újabb feltárások az Aranyhegyi-patak menti temetőben (Recent excavations in the cemetery along the Aranyhegyi Stream). Aquincumi Füzetek 12 (2006) 73–78.
LASSÁNYI Gábor:
Római temető és gazdasági épületek feltárása a volt Gázgyár (ma Graphisoft Park) területén (Excavation of a Roman cemetery and out-buildings in the territory of the former Gas Factory (today known as Graphisoft Park). Aquincumi Füzetek 12 (2006) 30–36.
LASSÁNYI Gábor:
Előzetes jelentés az Aquincumi polgárváros keleti (gázgyári) temetőjének feltárásáról (Preliminary report of the excavation in the eastern cemetery (Gas Factory) of the Aquincum Civil Town). Aquincumi Füzetek 13 (2007) 102–115.
LASSÁNYI Gábor:
A szavannák fáraói. Núbia a meroitikus korban. Ókor 2008/1–2, 85–93.
LASSÁNYI, Gábor:
Preliminary report on the 2007 season of the Hungarian – Sudanese Archaeological Project (HSAP) at 4th cataract of the Nile. Cahiers de Recherches de l'Institut de Papyrologie et d'Égyptologie de Lille (CRIPEL) 27 (2008)
LASSÁNYI Gábor:
Előzetes jelentés az Aquincumi polgárváros keleti (gázgyári) temetőjében 2007-ben végzett feltárásokról (Preliminary report of the excavation in the eastern cemetery (Gas Factory) of the Aquincum Civil Town). Aquincumi Füzetek 14 (2008) 64–70.
BARTA Andrea – LASSÁNYI Gábor:
Sötét fohászok: Gondolatok a római átokszövegekről egy új aquincumi ólomtábla kapcsán. Ókor 2009/3–4, 63–69.
GABLER, Dénes – HÁRSHEGYI, Piroska – LASSÁNYI, Gábor – VÁMOS, Péter:
Eastern Mediterranean import and its influence on local pottery in Aquincum. ActaArchHung 60 (2009) 51–72.
ANDERKÓ Krisztián – LASSÁNYI Gábor:
Római kori temetőrészlet feltárása Óbuda-Kaszásdűlőn. Aquincumi Füzetek 16 (2010) 53–57.
BESZÉDES József – LASSÁNYI Gábor:
Római kori faragott sírépítményelemek a Rupp-hegy lábánál. Aquincumi füzetek 16 (2010) 119–128.
LASSÁNYI Gábor – ANDERKÓ Krisztián:
Római kori telepjelenségek feltárása Óbuda-Kaszásdűlőn. Aquincumi füzetek 16 (2010) 58–67.
LASSÁNYI Gábor:
Feltárások az egykori Óbudai Gázgyár területén. Aquincumi füzetek 16 (2010) 25–38.
LASSÁNYI, Gábor:
Tumulus Burials and the Nomadic Population of the Eastern Desert in Late Antiquity. In: Godlewski, W.  –  Łajtar, A. (eds.): Between the Cataracts, Part Two: Session Papers, Proceedings of the 11th Conference of Nubian Studies, Warsaw University, 27 August – 2 September 2006. Warsaw, 2010.
LASSÁNYI, Gábor:
Test excavation at the site. In: Luft, Ulrich (ed.): Bi’r Minayh: Report on the Survey 1998–2004. Budapest 2010, 255–259.
LASSÁNYI, Gábor:
Burials. In:  Luft, Ulrich (ed.): Bi’r Minayh: Report on the Survey 1998–2004. Budapest 2010, 264–270.
LASSÁNYI, Gábor:
Pottery + Catalogue. In: Luft, Ulrich (ed.): Bi’r Minayh: Report on the Survey 1998–2004. Budapest 2010, 271–290.
LASSÁNYI Gábor:
Kora bronzkori és római kori temetőrészlet feltárása a volt Óbudai Gázgyár déli részén. Aquincumi füzetek 17 (2011) 36–51.
LASSÁNYI, Gábor – VÁMOS, Péter:
Two North African Red Slip jugs from Aquincum. ActaArchHung 62 (2011) 147-161. 
Utolsó módosítás
2011.11.26.