H. Kérdő Katalin

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
H. Kérdő Katalin
Név (civil): 
Hlavácsné Kérdő Katalin
Születési hely: 
Budapest
Születési év: 
1950
Idegennyelv-ismeret: 
német
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, latin nyelv és irodalom szakos előadó
Középfokú tanulmányok: 
Fazekas Mihály Gyakorló Általános iskola és Gimnázium, Budapest, 1968.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat, magyar nyelv és irodalom, 1969–1971. 1.félév; ELTE BTK nappali tagozat, régészet-latin szak 1969–1974.
Diplomaszerzés éve: 
1974
Diplomamunka címe : 
A középkori falu képéhez (A diósgyőri vár középkori vasleletei)
Speciális kurzusok, tanfolyamok: 
ELTE BTK, Történelemtudományi Doktori Iskola 1999–2003. Abszolutórium 2003.
Szakmai tagságok
Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Magyar Régész Szövetség, alapító tag, 2006–, Fegyelmi Bizottság elnökhelyettes 2006–2008, Fegyelmi Bizottság elnöke 2008–2011.
ICOMOS (International Council of Monument and Sites) 2006–
Munkahelyek
Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, régész 1974–1984.; Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján, levéltáros 1984–1989.; Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, régész-főmuzeológus 1989–2010.; nyugdíjas 2010–
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Óbuda (Pest m.), Aquincumi legiotábor és canabae kutatása 1974–1989.; Óbuda (Pest m.), vízivárosi római tábor és vicusa 1991–2003.; Óbuda (Pest m.), Aquincumi római kori helytartói palota 1996., 1998.
Egyéb szakmai tevékenység: 
Kutatás:
OTKA kutatási program (OTKA szám: T032263): az Aquincumi Múzeum és az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetének közös geomorfológia projektjeben (a római kori természeti környezet rekonstrukciója) régészeti témafelelős 2000–2002.
OTKA kutatási program (OTKA sz. 72292): a Vízivárosi ásatások feldolgozása (Gabler Dénessel és Hárshegyi Piroskával közösen) 2007–2010.
Kiállítás:
Önálló:
„Az aquincumi helytartói palota” Budapesti Történeti Múzeum 1998. VI. 10 – IX. 30.
Résztvevőként:
„Out of Rome” Augusta Raurica/Aquincum. Élet a Római Birodalom két városában. (Das Leben in zwei römischen Provinzstädten) Budapesti Történeti Múzeum 1997. III. 25 – VI. 22., Römerstadt Augusta Raurica, Augst/Kaiseraust/Basel 1998. III. 28 – VIII. 30.
„Das römische Budapest” München 1990. XI. 8. – 1991. II. 10.
„Az év legszebb ásatási leletei” Aquincumi Múzeum, évente 1997–2003. között folyamatosan.
„Kincsek a város alatt” Budapest régészeti örökségének feltárása, 1989–2004. Budapesti Történeti Múzeum 2005. V. 27. – VIII. 20.
„Róma Aquincumban” az Aquincumi Múzeum állandó kiállítása 2007-től.
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
H. KÉRDŐ Katalin:
Magyarország Történeti Helységnévtára Nógrád Megye (1773–1808) I–II. Összeállította és szerkesztette: Hlavácsné Kérdő Katalin Budapest–Salgótarján 2002.
H. KÉRDŐ Katalin – SCHWEITZER Ferenc (szerk):
Aquincum. Ókori táj – ókori város. Budapest 2010. (Elmélet – Módszer – Gyakorlat 66)
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
H. KÉRDŐ Katalin:
Előzetes jelentés az aquincumi II–III. századi legiotábor déli, valamint a IV. századi erőd nyugati frontján végzett kutatásokról. BudRég 24 (1976) 71–77.
H. KÉRDŐ, Katalin – NÉMETH, Margit:
Zur Frage der Besatzung von Aquincum im 1. Jahrhundert. In: Studien zu Militärgrenzen Roms III. Akten des 13. Limeskongresses 1983 in Aalen. Stuttgart 1986, 384–388.
H. KÉRDŐ, Katalin:
Forschungen im nördlichen Teil der Retentura des Legionslagers des 2–3. Jh.s von Aquincum in den Jahren 1983–1984. In: H. Veeters und M. Kandler (Hrsg.): Akten des 14. Limeskongresses 1986 in Carnuntum. Wien 1990, 703–707.
H. KÉRDŐ Katalin – NÉMETH Margit:
Aquincum 1. századi megszállásának kérdéséhez. BudRég 30 (1993) 47–53.
H. KÉRDŐ, Katalin:
Zur Frage der Lokalisierung des Auxiliarkastells von Víziváros (Budapest). In: Roman Frontier Studies (1995 [1997]) 399–404. (Oxbow Monograph 91)
H. KÉRDŐ Katalin:
Kutatások az aquincumi 2.–3. századi legiotábor retenturájának északi részén 1983–84-ben. BudRég 31 (1997) 269–272.
H. KÉRDŐ, Katalin:
Die Erforschung des claudischen Auxiliarkastells und seiner Umgebung in Budapest-Viziváros als typisches Beispiel der stadtarchäologischen Forschung. In: The Roman Town in a Modern City. Budapest 1998, 246–258. (Aquincum Nostrum 2/1)
H. KÉRDŐ, Katalin:
Registratur des Fundmaterials der neuen Freilegungen in der Víziváros. In: The Roman Town in a Modern City. Budapest 1998, 246–258. (Aquincum Nostrum 2/1)
H. KÉRDŐ, Katalin:
Die neuen Forschungen im Gebiet des Statthalterpalastes von Aquincum. In: Akten des 17. Limeskongresses 1997 Zalau. Roman Frontier Studies (1999) 651–662.
H. KÉRDŐ Katalin:
Az aquincumi helytartói palota falfestményei. (Állapotuk, a feldolgozás módszertani lehetőségei) In: László Borhy (szerk.): Római kori falfestészet Pannóniában. Nemzetközi Régészeti Konferencia Komárom, 1998. május 2. Acta Archaeologica Brigetionensia 1 (2000) 157–167.
H. KÉRDŐ, Katalin:
Beiträge zur Materialuntersuchung der Aquincumer Marmordenkmäler. BudRég 33 (1999 [2000]) 269–278.
H. KÉRDŐ, Katalin – PÓCZY, Klára – ZSIDI, Paula:
Eine fragliche Marmorstatue aus Aquincum. BudRég 34 (2001) 147–156.
H. KÉRDŐ Katalin:
Az aquincumi helytartói palota. In: Szlávik G. (szerk.): Aelius Aristeidés: Róma magasztalása. Ford. és kísérő tanulmányok. Második, javított és bővített kiadás. Budapest 2002, 269–280. (A Károli Gáspár Egyetem Bölcsészettudományi Kara Ókortörténeti Tanszékének Kiadványai 2)
H. KÉRDŐ, Katalin:
Das Alenlager und vicus der Víziváros. In: Paula Zsidi (Hrsg.): Forschunghen in Aquincum 1969–2002. Budapest 2003, 81–84. (Aquincum Nostrum 2/2)
H. KÉRDŐ, Katalin:
Der Statthalterpalast von Aquincum. In: Paula Zsidi (Hrsg.): Forschunghen in Aquincum 1969–2002. Budapest 2003, 112–119. (Aquincum Nostrum 2/2)
H. KÉRDŐ, Katalin:
Die Anfänge von Aquincum und Änderungen in der Siedlungsstruktur in Víziváros in den Jahrhunderten der Römerzeit. Archäologische Angaben zur Geschichte von Aquincum-Víziváros. In: Borhy, László – Zsidi, Paula (Hrsg.): Die norisch-pannonischen Städte und das römische Heer im Lichte der neuesten archäologischen Forschungen. II. Internationale Konferenz über norisch-pannonische Städte. Budapest 2005, 83–99. (Aquincum Nostrum 2/3)
H. KÉRDŐ, Katalin:
Der Statthalterpalast von Aquincum. In: Peter Scherrer (Hrsg.): DOMUS. Das Haus in den Städten der römischen Donauprovinzen. Akten des 3. Internetionalen Symposiums römische Städte in Noricum und Pannonien. Österreichisches Archäologisches Institut, Sonderschriften Band 44. Wien 2008, 285–306.
H. KÉRDŐ, Katalin:
Die Palastgruppe des Statthalters von Aquincum. In: Zsolt Visy (ed.): Investigation, Conversation and Maintenance of the Military Sites along the Ripa Pannonica. International Conference. Győr, november 2004. Specimina Nova 13 (2009) 79–91.
H. KÉRDŐ, Katalin:
Das Kastell von Aquincum-Víziváros und sein Vicus. In: Zsolt Visy (ed.): Investigation, Conversation and Maintenance of the Military Sites along the Ripa Pannonica. International Conference. Győr, november 2004. Specimina Nova 13 (2009) 93–110.
H. KÉRDŐ, Katalin:
Detail eines römischen Kellers aus dem vicus von Aquincum-Víziváros (Budapest) In: The XXI International Limes (Roman Frontier) Congress 2009 at Newcastle upon Tyne. August 16–26. 2009. sa.
H. KÉRDŐ Katalin:
Az Óbudai-sziget a római korban. In: H. Kérdő Katalin – Schweitzer Ferenc (szerk.): Aquincum. Ókori táj – ókori város. Budapest 2010, 106–119. ( Elmélet – Módszer – Gyakorlat 66)
H. KÉRDŐ Katalin:
A földrajzi tényezők szerepe Aquincum településtörténetében. Epilógus. In: H. Kérdő Katalin – Schweitzer Ferenc (Szerk.) Aquincum. Ókori táj – ókori város. Budapest 2010, 129–131., 133–134. (Elmélet – Módszer – Gyakorlat 66)
H. KÉRDŐ Katalin – TÓTH János Attila:
Római kori rakpart maradványai a Hajógyári-öbölben. Régészeti Értékeink. KÖH én.
Utolsó módosítás
2012.03.08.