Kikindai András

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Kikindai András
Név (civil): 
Kikindai András
Születési hely: 
Budapest
Születési év: 
1973
Idegennyelv-ismeret: 
angol, német
Cím: 
Pest Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda, 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. II. em.
Telefonszám: 
+36 1 2245 260
+36 1 2245 242
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész
Középfokú tanulmányok: 
Móricz Zsigmond Gimnázium, Szentendre, 1993.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat, régészet (római provinciák régészete) 1996–2003.
Diplomaszerzés éve: 
2003
Diplomamunka címe : 
A mocsárosdűlői villa főépülete
Szakmai tagságok
Magyar Régész Szövetség 2005–2010.
Munkahelyek
Pécsi Püspökség, Pécs, közgyűjteményi referens 2003–2008.; DeBonum Kft., Budapest, fejlesztési és stratégiai vezető 2008–2011.; Pest Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda, Budapest, régészeti felügyelő 2011–
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Aquincum GraphiSoft park (Pest m.), római kori telep 2001.; Budajenő Hilltop lakópark (Pest m.), őskor, bronzkori telep 2002.; Dunakeszi, római őrtorony (Pest m.), római kori telep 2002.; Pécs-Szt. István tér gázcsővezeték fektetés (Baranya m.), középkori település 2003.; Pécs-Széchenyi tér, Szt. Bertalan harangtorony (Baranya m.), római kori, középkori település 2004.; Pécs-Dóm tér, Cella septichora feltárása (Baranya m.), római kor, középkori 2005–2006.; Pécsvárad-vár (Baranya megye), középkori település 2005.; Pécs- püspöki palota régészeti megfigyelése (Baranya m.) középkori település 2006.Pécs-püspöki palota levéltári tornya falkutatása (Baranya m.), középkor 2006.; Koromszó-kolostor (Baranya m.), középkor 2007.
Publikációk (Fontosabb)
Tanulmány, folyóiratcikk:
KIKINDAI András – HORVÁTH István:
Berényi Zsigmond püspök inszurrekciós serege 1742-ben. Pécsi Szemle 2005. tél 16–25.
KIKINDAI András:
Újabb adatok pécsi szent Bertalan templom építéstörténetéhez. In: Tanulmányok Pécs történetéből 18. Pécs 2006, 15–41.
KIKINDAI András:
Pécs, Dóm tér. RégKutM 2003 (2004) 272–273.
KIKINDAI András – FEDELES Tamás:
Római sírkamra vagy gótikus kápolna? Építmény a székesegyház déli homlokzata előtt. Pécsi Szemle 2006. nyár 14–21.
KIKINDAI András – HORVÁTH István:
Időkapszula a püspöki palota levéltári tornyában. Pécsi Szemle 2007. nyár 6–13.
KIKINDAI András:
Kereszténység a Dél-Dunántúlon a honfoglalás előtt. In: Sümegi József (szerk.): A Pécsi Egyházmegye ezer éve 1009–2009. Pécs 2008, 11–18.
KIKINDAI András – HORVÁTH István – SÜMEGI József:
Vallási élet a barokk korban. In: Sümegi József (szerk.): A Pécsi Egyházmegye ezer éve 1009–2009. Pécs 2008, 106–114.
KIKINDAI András:
A pécsi püspöki vár. Várak kastélyok, templomok 2007/3. 4–6.
KIKINDAI András:
Felirat-töredék a pécsi püspökvárból. In: Mikó Árpád (szerk.): Mátyás király öröksége. Késő reneszánsz művészet Magyarországon (16–17. század). Budapest 2008, 201–202.
KIKINDAI András:
A pécsi Székesegyház In: Duczon Árpád (szerk.): Európai örökségünk. A pécsi és a djakovói egyházmegye bemutatkozik. Pécs 2008, 8–21.
KIKINDAI András:
Ókeresztény sírkamrák. In: Duczon Árpád (szerk.): Európai örökségünk. A pécsi és a djakovói egyházmegye bemutatkozik. Pécs 2008, 22–33.
KIKINDAI András:
A pécsi püspöki palota. In: Duczon Árpád (szerk.): Európai örökségünk. A pécsi és a djakovói egyházmegye bemutatkozik. Pécs 2008, 34–45.
KIKINDAI András:
A pécsi püspöki pince. In: Duczon Árpád (szerk.): Európai örökségünk. A pécsi és a djakovói egyházmegye bemutatkozik. Pécs 2008, 46–47.
KIKINDAI András:
A pécsi Belvárosi templom. In: Duczon Árpád (szerk.): Európai örökségünk. A pécsi és a djakovói egyházmegye bemutatkozik. Pécs 2008, 48–55.
KIKINDAI András:
A pécsi Pálos templom. In: Duczon Árpád (szerk.): Európai örökségünk. A pécsi és a djakovói egyházmegye bemutatkozik. Pécs 2008, 62–67.
KIKINDAI András:
A pécsi Havihegyi kápolna. In: Duczon Árpád (szerk.): Európai örökségünk. A pécsi és a djakovói egyházmegye bemutatkozik. Pécs 2008, 66–71.
KIKINDAI András:
Mecseknádasd. In: Duczon Árpád (szerk.): Európai örökségünk. A pécsi és a djakovói egyházmegye bemutatkozik. Pécs 2008, 122–125.
KIKINDAI András:
Árpád-kori templomok. Cserkút, Kővágótöttös, Kővágószőlős. In: Duczon Árpád (szerk.): Európai örökségünk. A pécsi és a djakovói egyházmegye bemutatkozik. Pécs 2008, 126–131.
KIKINDAI András:
A pécsi püspöki palota rekonstrukciója. In: Buzás Gergely – Orosz Krisztina – Vasáros Zsolt (szerk.): Reneszánsz Látványtár. Virtuális utazás a múltba. Budapest 2009, 310–332.
KIKINDAI András:
Aedes Sacmarianae. Szent Kereszt oltár. Szent Bertalan plébániatemplom. Szent András kápolna. Püspöki palota. Pécsi vár. Káptalani levéltár épülete. Dómmonostor. Ferences kolostor és templom. Domonkosrendi kolostor és templom. Barbakán. (szócikkek) In: Romváry Ferenc (szerk.): Pécs Lexikon. I–II. kötet. Pécs 2010.
 
Szerkesztés:
KIKINDAI András – HORVÁTH István:
Emlékkötet Zichy Gyula tiszteletére. Zichy Gyula pécsi püspökké történő kinevezésének 100. évfordulója alkalmából rendezett konferencia válogatott előadásai (Pécs, 2005. október 24.), Egyháztörténeti Tanulmányok II. Budapest–Pécs 2007.
Egyéb
Térképészeti munkák:
KIKINDAI András:
Fünfkirchen/Pécs. Innerhalb der Stadtbefestigungen mit Einträgen für das 14. bis 20. Jahrhundert. In: Harald Roth – Konrad Gündisch: Fünfkirchen/Pécs. Geschichte einer Europäischen Kulturhaupstadt. Wien 2010. Első előzék
KIKINDAI András:
Kronstadt. Innere Stadt – Első előzék; Die historischen Stadtteile – Hátsó előzék; Burzenland – Hátsó előzék; In: Harald Roth: Kronstadt in Siebenbürgen. Eine kleine Stadtgeschichte. Wien, 2010.
KIKINDAI András:
A pécsi egyházmegye a 11–13. században – Első előzék; Pécs városszerkezete és egyházi topográfiája a 16. század elején – 182.; Tolnai főesperesség – 251.; Regölyi főesperesség – 252.; Baranyai főesperesség. - 254.; Székesegyházi (vátyi) főesperesség – 255.; Aszúági főesperesség – 257.; Pozsegai főesperesség – 258.; Valkói főesperesség – 259.; Marchiai főesperesség – 260.; Szerzetesi intézmények – 328–329.; Püspöki birtokok – 425.; A székeskáptalan birtokai – 429.; Az egyházmegye regionális kegyhelyei, ereklyéi – 507.; A bátai kegyhely vonzáskörzete – 512.; Az egyházmegye lokális kegyhelyei – 533.; A pécsi egyházmegye a 14–16. században – hátsó előzék. In: Fedeles Tamás–Sarbak Gábor–Sümegi József (szerk.): A Pécsi Egyházmegye története I. A középkor évszázadai (1009–1543). Pécs 2009.
KIKINDAI András:
Pannónia a 4. században – 18.; Magyarország egyházszervezete 1030 körül – 25.; Magyarország a 11. század második felében – 32. In: Sümegi József (szerk.): A Pécsi Egyházmegye ezer éve 1009–2009. Pécs 2008.
Utolsó módosítás
2011.11.27. (folyamatban)