Bálint Csanád

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Bálint Csanád
Név (civil): 
Bálint Csanád
Születési hely: 
Kassa ([Košice] Szlovákia)
Születési év: 
1943
Idegennyelv-ismeret: 
angol, francia, német, orosz
Cím: 
MTA BTK Régészeti Intézet, 1250 Budapest, Úri u. 49.
Telefonszám: 
+36 1 3564 567
+36 1 2246 700/522
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, történelem szakos középiskolai tanár
Középfokú tanulmányok: 
Radnóti Miklós Gimnázium, Szeged, 1961.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat, történelem-régészet 1961–1966.  
Diplomaszerzés éve: 
1966
Diplomamunka címe : 
Honfoglalás kori lovastemetkezések
Speciális kurzusok, tanfolyamok: 
Centre d'Études Supérieurs de Civilisation Médiévale (Poitiers, Franciaország) ösztöndíjas 1966–1967.
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
egyetemi doktor
Fokozat megszerzésének éve: 
1969
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
Honfoglalás kori lovastemetkezések, ELTE BTK
Tudományos fokozat: 
kandidátus/PhD
Fokozat megszerzésének éve: 
1976
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
Dél-Magyarország honfoglaláskora, MTA
Tudományos fokozat: 
tudományok doktora/akadémiai doktor
Fokozat megszerzésének éve: 
1992
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
MTA
Tudományos fokozat: 
MTA levelező tagja
Fokozat megszerzésének éve: 
2002
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
Analógiák a nagyszentmiklósi kincsen „kívül” és „belül”
Tudományos fokozat: 
MTA rendes tagja
Fokozat megszerzésének éve: 
2010
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
„Mi az Avar?”, MTA
Szakmai tagságok
Ld. egyéb szakmai tevékenység!
Kitüntetések, díjak
Szakmai díjak, elismerések: 
Akadémiai Díj 1990.
Kuzsinszky Bálint-emlékérem 1991.
Rómer Flóris-emlékérem 2004.
Munkahelyek
Móra Ferenc Múzeum, Szeged, segédmuzeológus, majd muzeológus 1967–1971.; ELTE Régészeti Tanszék, Budapest, aspiráns 1971–1974.; MTA Régészeti Intézete, Budapest, tudományos munkatárs, tudományos főmunkatárs 1974–1994., igazgató 1994–
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Mindszent-Koszorúsdűlő (Csongrád m.), 1968.; Újkígyós-Tangazdaság homokbányája (Békés m.), (munkatárs: Juhász Irén) 1968.; Szabadkígyós-Pál ligeti tábla (Békés m.), (munkatárs: Juhász Irén) 1968.; (Szatymaz) Jánosszállás-Katonapart (Csongrád m.), 1969–1970.; Eperjes-Takács tábla (Csongrád m.), 1969.; Eperjes-Ifjú Gárda TSZ központja (Csongrád m.), 1969–1970.; Tápé-Szőlőföldek (Csongrád m.), 1969.; Gádoros-Bocskai u. 44. (Békés m.), (munkatárs: Bakay Kornél) 1970.; Eperjes-Csikós tábla (Csongrád m.), 1970, 1977–1978.; Esztergom-Kistói földek (Komárom-Esztergom m.), 1980.; Örménykút-54. sz. lelőhely (munkatárs: Jankovich-Bésán Dénes) (Békés m.), 1981–1984.
Egyéb szakmai tevékenység: 
Jelentősebb megbízatások, tagságok:
Felsőoktatási Tudományos Tanács tag, 1996–1997.
Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat tagja, alelnöke 1996–2009.
Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi szakkollégiumában miniszteri képviselő, 1998–2001.
Korona Bizottság tagja, 1999– (megszűnéséről nem volt értesítés)
Magyar Akkreditációs Bizottság plénumának és különböző bizottságainak elnöke, ill. tagja, 2001–2007.
Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program programtanács, ill. Intéző Tanács tagja, 2001–2005.
Arany János Közalapítvány a Tudományért díjbizottságának tagja, 1998–2004.
Talentis Program díjbizottságának tagja, 2003–2009.
OTKA Társadalomtudományi Kollégium elnöke, 2008– 
Pro Archaeologia Hungariae alapítvány elnöke, 1996– 
Avicenna Alapítvány kuratóriumának, 2001–2007.
Stiftung Eleonora Schamberger (München) kuratóriumának tagja, 2007– 
 
Jelentősebb MTA-megbízatások, tagságok:
Tudományos Minősítő Bizottság, ill. MTA Doktori Tanács szakbizottsági tagja, 1982–1996., közgyűlési doktor képviselő, 1996–2001.
Akadémiai Kutatóhelyek Vezetőinek Tanácsa társelnöke, 1997–2002.
Filozófiai és Történettudományi Osztály tanácskozó, 1994–2001., levelező tagja, 2001-2010., elnökhelyettese, 2002–2008., rendes tagja, 2010–
Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának tagja 2002–2008.
Vagyongazdálkodási Bizottságának tagja 2002–
Régészeti Bizottságának tagja 1988–2005, majd elnöke 2006–2011.
Elnöki Reformbizottság tagja 2007.
Bolyai Ösztöndíj kuratóriumi tagja és több ad hoc bizottság tagja.
 
Tagja volt az Európai Közösség IX. Igazgatósága által irányított „Archives of European Archaeology” bizottságának (1998–2000), két alkalommal az ERIH régészeti paneljének (2004–2005, 2008–2009)
 
Nemzetközi konferenciák rendezése:
Tengelic – "A Kárpát-medence kora középkori régészete" 1989.
Róma – "Irán, Bizánc és a steppe VI–VII. sz-i kapcsolatai" 1993.
Magyar Tudományos Akadémia – "A magyar államalapítás millenniumi évfordulója" 2000.
Róma – "A kora középkori Kárpát-medence itáliai és bizánci kapcsolatai" 2009.
Budapest – Central European University-vel közösen, Bíborbanszületett Konstantin császár évfordulója alkalmából 2009.
Budapest – Mainz-i múzeummal közösen, a honfoglalás kori régészet kérdéseiről 2009.
Róma – Itália és Bizánc kapcsolataival 3 éven át foglalkozó konferencia-sorozatot elindítása 2011.
MTA BTK Régészeti Intézete – kerekasztal konferenciák szervezése a Kárpát-medence régészetének aktuális kérdéseiről.
 
Kiállításrendezés:
„Hunok, avarok, magyarok” Móra Ferenc Múzeum, Szeged 1970–1984.
„Közép-Európa 1000 körül” az Európa Tanács nemzetközi vándorkiállításának egyik főrendezője 2000–2002.
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
BÁLINT, Csanád:
Die Archäologie der Steppe. Völkerschaften zwischen Volga und Donau in 6.–10. Jahrhundert. Wien–Köln 1989.
BÁLINT, Csanád:
Südungarn im 10. Jahrhundert. Budapest 1991. (Studia Archaeologica 11.)
BÁLINT, Csanád:
Die spätawarenzeitliche Siedlung von Eperjes, Kom. Csongrád. Budapest 1991. (Varia Archaeologica Hungarica 4.)
BÁLINT Csanád:
A koraavarok, Kelet és Bizánc. Szeged 1994. (Magyar Őstörténeti Könyvtár 7.)
BÁLINT Csanád:
A nagyszentmiklósi kincs. Régészeti tanulmányok. Budapest 2004. (Varia Archaeologica Hungarica 16a.)
BÁLINT, Csanád:
Der Schatz von Nagyszentmiklós: archäologische Studien zur frühmittelalterlichen Metallgefäßkunst des Orients, Byzanz' und der Steppe (Anhang: Pál Sümegi) Budapest 2010. (Varia Archaeologica Hungarica 16b.)
 
Könyvfejezet:
BÁLINT Csanád:
A magyar őstörténet régészetének keleti kapcsolatai és előzményei (III–IX. sz.); A Kárpát-medence VI–IX. századi régészeti-néptörténeti kérdései; A honfoglaláskor régészete; A magyar őstörténet és honfoglaláskor pénztörténeti vonatkozásai.. In: Hajdú Péter – Kristó Gyula – Róna-Tas András (szerk.): Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba. Budapest 1976, 1986, 84–106., 107–120., 121–163., 263–289.
BÁLINT, Csanád:
Kontakte zwischen Iran, Byzanz und der Steppe. Das Grab von Üč Tepe (Sowj. Azerbajdžan) und der beschlagverzierte Gürtel im 6. und 7. Jahrhundert. in: Falco Daim (Hrsg.): Awarenforschungen I, Archaeologia Austriaca, Beiheft, Wien 1992, 309–496.
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
BÁLINT Csanád:
A gádorosi honfoglalás kori nyereg (The Conquest Period saddle of Gádoros). ArchÉrt 101 (1974) 17–44.
BÁLINT Csanád:
A szaltovo-majaki kultúra avar és magyar kapcsolatairól (On the Avar and Hungarian relations of the Saltovo-Mayak culture). ArchÉrt 112 (1975) 52–63.
BÁLINT, Csanád:
Vestiges archéologiques de l'époque tardive des Sassanides et leurs relations avec les peuples des steppes. ActaArchHung 30 (1978) 173–212.
BÁLINT, Csanád:
Les selles hongroises du Xe siècle et leurs rapports orienteaux (Permanent International Altaistic Conference 1973). Türk Kültürü Araştirma Enstitüsu 51, I, A7 (Ankara 1979) 1–49.
BÁLINT, Csanád:
Les tombes à ensevelissement de cheval chez les Hongrois aux IXe–Xe siècles. In: Archivum Eurasiae Medii Aevi 2. Wiesbaden 1982, 5–36.
BÁLINT, Csanád:
Az európai dirhemforgalom néhány kérdése. Századok 1982/1, 3–32.
BÁLINT Csanád:
Nochmals über die Identifizierung des Grabes von Kuvrat. ActaOrHung 42 (1988) 377-389.
BÁLINT, Csanád:
Some ethnospecial features in central and eastern European archaeology during the early Middle Ages: the case of Avars and Hungarians. In: Shennan, S. (ed.): Archaeological Approaches to Cultural Identity . London–Boston–Sydney–Wellington 1989, 185–194.
BÁLINT, Csanád:
Probleme der archäologischen Forschung zur awarischen Landnahme. Sigmaringen 1993, 195–273. (Vorträge und Forschungen 41.)
BÁLINT, Csanád:
Zwischen Orient und Europa. Die ”Steppenfixierung” in der Frühmittelalterarchäologie. In: Henning, J. (Hrsg.): Zwischen Byzanz und Abendland. Pliska, der östliche Balkanraum und Europa im Spiegel der Frühmittelalterarchäologie. Frankfurt am Main 1999, 13-16.
BÁLINT, Csanád:
Byzantinisches zur Herkunftsfrage des vielteiligen Gürtels. In: Bálint, Csanád (Hrsg.): Kontakte Zwischen Iran, Byzanz und der Steppe im 6.–7. Jahrhundert. Budapest–Napoli–Roma 2000, 99–163. (VAH 10.)
BÁLINT Csanád:
Some Avar and Balkan Connections of the Vrap Treasure. In: Little, Ch. – Kidd, D. (eds): From Attila to Charlemagne. Arts of the Early Medieval Period; The Highlights of the Pierpont Morgan Collection in The Metropolitan Museum of Art. New York 2000, 180-187.
BÁLINT, Csanád:
Avar Goldsmiths’ Work from the perspective of Cultural History. In: Entwistle, C. – Adams, N. (ed.): ’Intelligible Beauty’ Recent Research on Byzantine Jewellery. London 2010, 146–160. (Research Publication 178.)
BÁLINT Csanád:
A középavar kor kezdete és Kuber bevándorlása. ArchÉrt 129 (2003) 35-65.
BÁLINT, Csanád:
Der Reichtum der Awaren. „Fürstengräber” – Prunkgräber – Schatzfunde. In: C. von Carnap-Bornheim – Krausse, D. – Wesse, A. (Hrsg.): Herrschaft – Tod – Bestattung. Bonn 2006, 147-159. (Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 139.)
BÁLINT, Csanád:
On „Orient-preference” in archaeological research on the Avars, proto-Bulgarians and conquering Hungarians. In: Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium. Berlin – New York 2007, 545-562. (Millennium-Studies 5/1.)
BÁLINT Csanád:
A történeti genetika és az eredetkérdés(ek). A közös kutatás szükségessége és lehetőségei. Magyar Tudomány 2008. 1170-1187.
BÁLINT Csanád:
A contribution to research on ethnicity: a view from and on the east. In: Pohl, W. – Mehofer, M. (Hrsg.): : Archaeology of Identity – Archäologie der Identität. Wien 2010, 145-182. (Forschungen zur Geschichte des Mittelalters 17.)
 
Folyóirat-, sorozatszerkesztés:
Varia Archaeologica Hungarica
Archaeologiai Értesítő 1987–1995.
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 1998–
Enzyklopädie zur Frühgeschichte Europas c. NDK-lengyel vállalkozás, majd annak német és magyar változata 1981–1992
Germania (Frankfurt/Main)
Godišnjak (Zagreb)

Ld. továbbá: http://www.archeo.mta.hu/ Munkatársak, elérhetőségek

Utolsó módosítás
2012.04.18.