Mérai Dóra

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Mérai Dóra
Név (civil): 
Mérai Dóra
Születési hely: 
Budapest
Születési év: 
1977
Idegennyelv-ismeret: 
angol, olasz
Cím: 
CEU Department of Medieval Studies, 1051 Budapest, Nádor u. 9.
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, művészettörténész, MA in Medieval Studies
Középfokú tanulmányok: 
Katona József Gimnázium, Kecskemét, 1995.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat, művészettörténet 1996–2003., régészet (középkor) 2001–2006.; Central European University, Department of Medieval Studies, MA Program in Medieval Studies 2006–2007., PhD Program in Medieval Studies, PhD ösztöndíjas 2007–
Diplomaszerzés éve: 
2006
Diplomamunka címe : 
A nagykároly-bobáldi kora újkori templom és temető
Szakmai tagságok
Magyar Régész Szövetség 2007–, elnökségi tag 2011–
Munkahelyek
Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, régésztechnikus 2001–2006., régész 2006–2008.; Váci Értéktár, művészettörténész, igazgató 2008–2009.
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Az M0 autópálya Pest megyei szakaszának megelőző feltárása során: Üllő 5. lelőhely, szarmata telep és temető (egyetemi hallgatóként majd régész munkatársként, ásatásvezető: Tari Edit, Kulcsár Valéria) (Pest m.), 2001–2006., Ecser 7. lelőhely, szarmata telep és temető (régész munkatárs majd ásatásvezető, Kulcsár Valériával) (Pest m.), 2004–2006., valamint további őskori, szarmata és középkori lelőhelyek; Pomáz-Nagykovácsi-puszta, ciszterci gazdasági központ (régész munkatársként, ásatásvezető: Laszlovszky József) (Pest m.), 2011–
Oktatói tevékenység: 
CEU Department of Medieval Studies, MA Program, Medieval Heritage of Budapest (Budapest középkori öröksége) 2011–
Egyéb szakmai tevékenység: 
A székelyföldi kulturális örökség inventarizációja a Teleki László Alapítvány és az Entz Géza Alapítvány által szervezett program keretében: egyházi tulajdonban lévő ingóságok és épített örökség felmérése 1999–2002.; Gyulafehérvár környéki középkori református templomok állagmegóvását célzó munka az Ágoston Sándor Alapítvány szervezésében 2004–2006.; a Magyar Régész Szövetség képviselője a “Discovering the Archaeologists of Europe” című nemzetközi Leonardo-projektben 2008–2009.
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
MÉRAI, Dóra:
“The True and Exact Dresses and Fashion” Archaeological Clothing Remains and their Social Contexts in Sixteenth- and Seventeenth-century Hungary. Oxford 2010. (Archaeolingua Central European Series 3, BAR-IS 2078, Archaeolingua Central European Series 5) 
TARI Edit – ÉRDI Benedek – KULCSÁR Valéria – MÉRAI Dóra – PATAY Róbert – RÁCZ Tibor:
Régészeti kutatások másfél millió négyzetméteren. Szentendre 2006.
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
MÉRAI Dóra:
Apafi György síremléke. Credo 11/1–2 (2005) 3–26.
SZŐCS Péter – MÉRAI Dóra – ENG, Jacqueline T.:
A nagykároly-bobáldi temető és templom 2001. évi régészeti kutatása. In: Ritoók Ágnes – Simonyi Erika (szerk.): „... a halál árnyékának völgyében járok” A középkori templom körüli temetők kutatása. A Magyar Nemzeti Múzeumban, 2003. május 13–16. között megtartott konferencia előadásai. Budapest 2005, 315–324.
MÉRAI Dóra:
Bobáld, egy elpusztult szatmári falu a források tükrében. Satu Mare – Studii şi Comunicǎrii 22-24 (2005-2007) 23–44.
MÉRAI, Dóra:
Ethnic and Social Aspects of Clothing: the Archaeological Evidence in Early Modern Hungary. Annual of Medieval Studies at the CEU 14 (2008) 81–107.
MÉRAI Dóra:
Federico da Montefeltro urbinói herceg képmása. In: Farbaky Péter – Spekner Enikő – Szende Katalin – Végh András (szerk.): Hunyadi Mátyás a király. Hagyomány és megújulás a királyi udvarban. Kiállítási katalógus. Budapest Történeti Múzeum, 2008. március 19 – június 30. Budapest 2008, 212–213.
MÉRAI Dóra:
Domborműtöredék. In: Mikó Árpád – Verő Mária (szerk.): Mátyás király öröksége. Késő reneszánsz művészet Magyarországon (16-17. század). Kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában 2008. március 28 – 2008. július 27. Budapest 2008, 59–61.
BARTOSIEWICZ, László – MÉRAI, Dóra – CSIPPÁN, Péter:
Dig up – Dig in: Practice and Theory in Hungarian Archaeology. In: Lozny, Ludomir R. (ed.): Comparative Archaeologies. A Sociological View of the Science of the Past. New York 2011, 273–337.
KULCSÁR, Valéria – MÉRAI, Dóra:
Roman or Barbarian? Provincial Models in a Sarmatian Pottery Center on the Danube Frontier. In: Dobrzanska, Halina – De Sena, Eric C. (eds): The Roman Empire and Beyond: Archaeological and Historical Research on the Romans and Native Cultures in Central Europe. (BAR International Series S2236) Oxford 2011, 61–80.
ISTVÁNOVITS, Eszter – KULCSÁR, Valéria – MÉRAI, Dóra:
Roman Age Barbarian Pottery Workshops in the Great Hungarian Plain. In: Bemmann, Jan – Hegewisch, Morten – Schmauder, Michael (hrsg.): Drehscheibentöpferei im Barbaricum. Technologietransfer und Professionalisierung eines Handwerks am Rande des Römischen Imperiums. Akten der Internationalen Tagung in Bonn vom 11. bis 14. Juni 2009. (Bonner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie, Band 13.) Bonn 2011, 355–369.
MÉRAI, DÓRA:
Digging for Ethnicity – Perspectives in Archaeological Research. Annual of Medieval Studies at the CEU 17 (2011) 140–152.
Egyéb
Külföldi ösztöndíjak:
CEEPUS ösztöndíj, Jagiellonian University, Krakkó, Művészettörténet Tanszék, 2000.
CEU Doctoral Research Support Grant, University of Leicester (UK), Department of History of Art and Film, 2010.
DAAD-MÖB ösztöndíj a “Monastic Landscapes” kutatási program keretében, Georg-August-Universität Göttingen, Seminar für Mittlere und Neuere Geschichte, 2010.
Magyar Tudományos Akadémia – Isabel és Alfred Bader művészettörténeti és kutatási támogatás, Románia, 2011–2013.
Utolsó módosítás
2011.12.02.