Facsády Annamária

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
R. Facsády Annamária
Facsády Annamária
Név (civil): 
Rödönyiné dr. Facsády Annamária
Születési hely: 
Budapest
Születési év: 
1951
Idegennyelv-ismeret: 
angol, francia
Cím: 
BTM, Aquincumi Múzeum, 1031 Budapest, Záhony u. 4.
Telefonszám: 
+36 20 9754 427
+36 1 2404 249
+36 1 4301 083
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, történelem szakos középiskolai tanár, numizmatikus
Középfokú tanulmányok: 
Móricz Zsigmond Gimnázium, Budapest, 1970.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat, régészet-történelem szak, 1970–1975.
Diplomaszerzés éve: 
1975
Diplomamunka címe : 
Pannoniai kincsleletek
Speciális kurzusok, tanfolyamok: 
ELTE BTK posztgraduális képzés, numizmatika 1992–1994. (Szakdolgozat: Római kori ékszerkeretbe foglalt érmek nomináliái és korszakonkénti megoszlása)
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
egyetemi doktor
Fokozat megszerzésének éve: 
1996
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
A római keretelt érem, ELTE BTK
Tudományos fokozat: 
kandidátus/PhD
Fokozat megszerzésének éve: 
2004
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
Az aquincumi ékszerek. Adatok a római testékszerek forma és anyag szerinti korszakolásához, ELTE BTK
Szakmai tagságok
Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat, tag 1976–, régészeti szaktitkár 2000–2008., régészeti alelnök 2008–
Numizmatikai Társulat 1994–
Kitüntetések, díjak
Szakmai díjak, elismerések: 
Móra Ferenc díj 2008.
Munkahelyek
Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeum, Budapest régész 1974–, igazgatóhelyettes 1994–, Ókortörténeti Osztály osztályvezető 2000–
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Budapest-Óbuda és Budaújlak területén folyamatosan.
Fontosabb feltárások:
Budapest III. Óbuda, Kr. u. II–III. századi legiotábor és canabae több részlete, IV. sz-i castrum déli falvonulata (Pest m.), (az óbudai team tagjaként) 1974–1979.; Budapest II. Bécsi út 25- Sajka u. 4., Lajos u. 26., római épületek és temető (Pest m.), 1993., 1998.; Budapest II. Lajos utca 4–6-Cserfa u.-Bécsi út 3–5., római beépítettség, temető (Pest m.), 1995.; Budapest II. Bécsi út 12.-Ürömi út 11. római ipartelep (Pest m.), 1996.; Budapest III. Dugovics Titusz tér 13–17., kora római vicus, II–III. századi canabae, késő római castrum belső épületei (Pest m.), 1994., 1998–2000.; Budapest III. Bécsi út-Farkastorki út, római temető (Pest m.), 1998–1999.; Budapest III. Bécsi út-Perényi utca, római temető (Pest m.), 1999.; Budapest III. Bécsi út-Váradi u. római temető (Pest m.), 1999.; Budapest II. Árpád fejedelem útja-Zsigmond tér, Óbuda Gate területe, kora római település maradványai (Pest m.), 2000.; Budapest III. Szépvölgyi út 41.-Montevideo utca, ún. helytartói villa környezete (Pest m.), 2001–2002.; Budapest II. Lajos u. 18–20.-Bécsi út 17–19–21., kora római településmaradványok (Pest m.), 2002.; Budapest III. Bécsi út 96/b. római temető (Pest m.), 2003–2004.; Budapest II. Ürömi u. 4–6., római temető és ipartelep részlete (Pest m.), 2004.; Budapest II. Lajos utca 28.-Sajka u.- Bécsi út-Szépvölgyi út, római temető (Pest m.), 2006.
 
Oktatói tevékenység: 
ELTE BTK, Régészeti Intézet: múzeumi gyakorlatok vezetése 2004-től évente
Egyéb szakmai tevékenység: 
Állandó kiállítás:
„Ősi népek, antik kultúrák”, BTM, Budavári Palota 2. emelet, 1998.
Időszaki kiállítás
„Aquileia – Aquincum”, BTM, 1995.
„Válogatás az 1995. év legszebb leleteiből”, Aquincumi Múzeum, 1996.
„Az 1996. év ásatási leletei”, Aquincumi Múzeum, 1997.
„Az 1997. év legszebb ásatási leletei”, Aquincumi Múzeum, 1998.
„Az 1998. év legszebb ásatási leletei”, Aquincumi Múzeum, 1999.
„Az 1999. év legszebb ásatási leletei”, Aquincumi Múzeum, 2000.
„Ünnepek és hétköznapok Aquincumban, a rómaikori Budapesten”, Muzeum Hlavního Města Prahy, Prága, 2000.
„Őskori napok – aquincumi pillanatok”, Aquincumi Múzeum 2000–2001.
„A 2000. év legszebb ásatási leletei”, Aquincumi Múzeum, 2001.
„Romains de Hongrie”, Lyon, 2001.–2002. május 31. (kiállítási koncepció készítése, tárgyválogatás Zsidi Paulával közösen)
„A 2001. év legszebb ásatási leletei”, Aquincumi Múzeum, 2002.
„Válogatás a 2002. év leleteiből”, Aquincumi Múzeum, 2003.
„Aquincum – a rómaiak Budapesten”, Kassa, 2003.
„Válogatás a 2003. év leleteiből”, Aquincumi Múzeum, 2004.
„Aquincum – a rómaiak Budapesten”, Pozsony, 2004.
„Kincsek a város alatt” Budapest régészeti örökségének feltárása, 1989–2004. Budapesti Történeti Múzeum 2005. (részrendezői feladatok: lakóparkok, történelmi városmagok – Óbuda, kincstár; a kiállítás összes tablószövegének lektorálása és átszerkesztése a kiállításra)
„Válogatás a 2005. év ásatási leleteiből”, Aquincumi Múzeum, Kétpilléres épület, 2006.
„Aquincum – Pannonia Inferior provincia fővárosa”, Aquincum – Györgyi Dénes épület, 2006.
„Erotika Aquincumban”, Aquincum, Dirké épület, 2007.
„Venus és Hygieia birodalma” – Szépségápolás a római korban, Aquincum, Dirké épület, 2008.
„Válogatás az aquincumi ékszerekből” – kamarakiállítás az „Aquincumi ékszerek/Jewellery in Aquincum” c. kötet könyvbemutatójához, Aquincumi Múzeum, Györgyi Dénes épület, 2010.
 
(Fontosabb) konferenciarészvétel:
La représentations des empereurs en terre cuite au Musée d’Aquincum: 3. Internationales Kolloquium über das Provinzialrömische Kunstschaffen, Bonn, 1993.;
Représentation de parures sur les stèles funéraires du Musée d’Aquincum: 4. Internationales Kolloquium über das Provinzialrömische Kunstschaffen, Celje 1995. május;
Une nouvelle représentation de lupa Capitolina à Aquincum: 5. Internationales Kolloquium über das Provinzialrömische Kunstschaffen, Maastricht, 1997. május 29–június 1.;
Les bijoux d’or d’Aquincum: XV. Nemzetközi Bronzkongresszus, Aquileia–Grado, 2001. május;
Bracelets d’Aquincum: „Schmuck und Tracht der Antike im laufe der Zeit“ szimpozium, Trnava, 2003. november;
The relationship between alloy content and form of bronze rings in Aquincum/Pannonia Inferior (poszter): 2nd International Conference Archaeometallurgy in Europe, Aquileia, 2007.;
Les femmes sur les stèles funéraires d’Aquincum”: Xe Colloque international sur l'art provincial romain, Arles, 2007. május;
Possibility of Social Exploitation of the excavations: exhibitions and publications, Vindobona –Aquincum: Problems of Urban Archaeology in Vienna and Budapest, workshop Budapest, 2008. november;
Statuettes et reliefs de Venus à Aquincum/Budapest: XI. Colloquio Internacional Arte Romano Provincial, Mérida, 2009. május;
Les types des stèles familiales d’Aquincum: XIIth International Colloquium on Roman Provincial Art, Pula, 2011. május.
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
R. FACSÁDY Annamária:
Aquincumi ékszerek / Jewellery in Aquincum. Budapest, 2009.
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
R. FACSÁDY Annamária:
Venus torzó Óbudáról, BudRég 27 (1991) 95–98.
R. FACSÁDY Annamária:
Aquincumi lepénysütő minták éremkép előzményei. In: A numizmatika és a társtudományok Szeged 1994, 65–68.
R. FACSÁDY, Annamária:
Trésors de Pannonie du 2e siècle. In: Akten der 10. Tagung über antike Bronzen Stuttgart 1994, 141–146.
R. FACSÁDY Annamária:
Kutatások az aquincumi katonai territorium déli részén: Budaújlak (Budapest II. ker.) a római korban (Research on the southern part of the Aquincum military territorium: Budaújlak in the Roman Period). Aquincumi Füzetek 2 (1996) 14–21.
R. FACSÁDY, Annamária:
Kaiserdarstellungen aus Terracotta im Museum von Aquincum. In: Akten des 3. internationalen Kolloquiums über Probleme des provinzialrömischen Kunstschaffens Köln–Bonn 1996, 21–25.
R. FACSÁDY Annamária:
Ipari emlékek az aquincumi katonaváros délnyugati részén (Industrial monuments in the southwestern section of the Military town). Aquincumi füzetek 3 (1997) 14–17.
R. FACSÁDY, Annamária:
Représentations de parures sur les stèles funéraires du Musée d'Aquincum. In: Akten des 4. internationalen Kolloquiums über Probleme des provinzialrömischen Kunstschaffens Celje 1995. Situla 36 (1997) 103–106.
R. FACSÁDY Annamária:
Újabb temetőrészlet feltárása Budaújlak déli részén (New excavations at the cemetery in the southern section of Budaújlak). Aquincumi füzetek 5 (1999) 20–25.
R. FACSÁDY Annamária:
Feltárás az aquincumi katonaváros délkeleti régiójában II. (Excavations in the southeastern area of the Aquincum Military Town II.). Aquincumi füzetek 5 (1999) 65–76.
R. FACSÁDY Annamária:
A numizmatika jelentősége a római ékszerkutatásban (The significance of numismatics in the study of Roman jewelry). In: Németh Péter – Ulrich Attila (szerk.): Numizmatika és társtudományok III. Nyíregyháza 1999, 117–126.
R. FACSÁDY, Annamária:
Roman mounted coins. ActaArchHung 51 (1999–2000) 269–325.
R. FACSÁDY, Annamária:
Trésors de bijouterie trouvés en Pannonie. Acta Arch. Lovaniensia, Monographiae 12 (2001) 57–69.
R. FACSÁDY, Annamária:
Une stèle funéraire récemment trouvée à Aquincum. BudRég 34 (2001) 105–108.
R. FACSÁDY, Annamária:
Une nouvelle représentation de „Lupa Capitolina” à Aquincum. In: Die Maastrichter Akten des 5. Internationalen Kolloquiums über das provinzialrömische Kunstschaffen. Maastricht 2001, 131–137.
R. FACSÁDY, Annamária:
Roman Gold Jewellery in the Laczkó Dezső Museum. Balácai Közlemények 6 (2001) 221–229.
R. FACSÁDY, Annamária:
Les formes et les techniques de fabrication des bijoux d’or d’Aquincum. In: A. Giumlia-Mair (ed.): I Bronzi Antichi: Produzione e technologia. Monragnac 2002, 517–124. (Monographies instrumentum 21)
R. FACSÁDY, Annamária:
Herennius Etruscus basis in Budaújlak – Pannonica Provincialia et archaeologia. Budapest 2003, 243 – 248. (Libelli archaeologici ser. nov. 1)
R. FACSÁDY, Annamária:
Bracelets d’Aquincum. ANODOS. Studies of the Ancient Wolrd 3/2003 (2004) 39–49.
R. FACSÁDY, Annamária:
Earrings on stone monuments from Pannonia. In: Christiane Franek – Susanne Lamm – Tina Neuhauser – Barbara Porod – Katja Zöhrer (eds.): Thiasos Festschrift für Erwin Pochmarski zum 65. Geburtstag. Wien 2008, 229–242.
R. FACSÁDY Annamária:
A nők ábrázolásának ikonográfiája az aquincumi sírköveken (The Iconography of female Depictions). BudRég 41 (2007 [2008]) 21–43.
R. FACSÁDY, Annamária:
La représentation de la femme sur les stèles funéraires romaines du musée d’Aquincum (Budapest). In: Vassiliki Gaggadis-Robin – Antoine Hermary – Michel Redde – Claude Sintes (éds.) : Les ateliers de sculpture régionaux : techniques, styles et iconographie. Actes du Xe colloque international sur l’art provincial romain 2007. Aix-en-Provence 2009, 683–691.
R. FACSÁDY, Annamária – VEREBES, Anett:
Analysis of Roman Bronze Finger Rings from Aquincum. Materials and Manufacturing Processes 24:9 (2009) 993 – 998.
R. FACSÁDY, Annamária:
Possibility of Social Exploitation of the excavations: exhibitions and publications. In: Zsidi Paula – Láng Orsolya – Szu Annamária (eds.): Vindobona-Aquincum: Probleme und Lösungen in der Stadtarchäologie / Problémák és megoldások a városi régészetben. Budapest 2009, 123–128. (Aquincum nostrum 2)
R. FACSÁDY, Annamária:
Glass Distaff from Aquincum: Symbol or Tool? In: ANODOS Studies of the Ancient World, In Honour of Werner Jobst 8/2008 (2010) 165–173.
Utolsó módosítás
2012.01.25.