Rácz Zsófia

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Rácz Zsófia
Név (civil): 
dr. Rácz Zsófia
Születési hely: 
Budapest
Születési év: 
1974
Idegennyelv-ismeret: 
angol, német
Cím: 
ELTE BTK Régészettudományi Intézet, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B
Telefonszám: 
+36 1 4116 554
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész
Középfokú tanulmányok: 
Eötvös József Gimnázium, Budapest, 1993.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat, régészet (római provinciák régészete - népvándorlás kor) 1993–1998., művészettörténet 1996–1998.; ELTE BTK Régészettudományi Intézet,  PhD ösztöndíjas 1998–2001.
Diplomaszerzés éve: 
1998
Diplomamunka címe : 
A Madaras-téglavetői avar temető
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
kandidátus/PhD
Fokozat megszerzésének éve: 
2005
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
Az avar kori ötvössírok, ELTE BTK
Szakmai tagságok
Magyar Bizantinológiai Társaság 2009–
Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 2011–
Magyar Régész Szövetség, alapító tag 2006–
Munkahelyek
ELTE BTK Régészettudományi Intézet, Budapest, tudományos munkatárs 2001–2004., tanársegéd 2004–2009., egyetemi adjunktus 2009–
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Dunakömlőd, avar temető (ásatásvezető: Beszédes József) (Tolna m.), 1999; Üllő, M0-5. lelőhely, szarmata település (ásatásvezető: Szabó Ádám) (Pest m.), 2002; Hajdúböszörmény-Három-halmi-iskola, M35-13. és 14. lelőhely, szarmata és Árpád-kori település (Hajdú-Bihar m.), 2003; Hajdúnánás-Fürj-halom-dűlő, M3-40. lelőhely, szarmata temető és település, gepida temető, avar temető és település, Árpád-kori település (Hajdú-Bihar m.), 2004; Tiszabura-Bónishát, 5. lelőhely, a Vásárhelyi-terv keretében, avar temető (ásatásvezető: Váczi Gábor) (Jász-Nagykun-Szolnok m.), 2009.
Oktatói tevékenység: 
ELTE BTK Régészettudományi Intézete, népvándorlás koros főkollégiumok (BA és MA), szakszemináriumok, anyagismeretek, szaktárgyi segédtudományok 1998–
Erasmus oktatói mobilitás, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu/ Nagyszeben 2008. május
Publikációk (Fontosabb)
Tanulmány, folyóiratcikk:
RÁCZ Zsófia:
A Madaras-téglavetői avar temető. Kőhegyi Mihály ásatása 1959–62 (Das awarische Gräberfeld von Madaras-Téglavető. Ausgrabungen von Mihály Kőhegyi 1959–62). MFMÉ – StudArch 5 (1999) 347–395.
RÁCZ, Zsófia:
Kunágota. Die byzantinische Gürtelgarnitur. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 17 (2000) 488–489.
STADLER, Peter – FRIESINGER, Herwig – KUTSCHERA, Walter – LAUERMANN, Ernst – RÁCZ, Zsófia – TEJRAL, Jaroslav – WILD, Eva-Maria – ZEMAN, Tomáš:
Kann man die Zuordnung zu den verschiedenen (ethnischen) Gruppen der Völkerwanderungszeit mittels naturwissenschaftlicher Datierungsmethoden verbessern? In: Hunnen zwischen Asien und Europa. Aktuelle Forschungen zur Archäologie und Kultur der Hunnen. Hg. vom Historischen Museum der Pfalz. Speyer 2008.
RÁCZ Zsófia:
Avar kori ötvös- és kovácsszerszámok (Smith and goldsmith tools from the Avar period). In: Nagy Zoltán – Szulovszky János (szerk.): A vasművesség évezredei a Kárpát-medencében (Thousands of Years of Ironcrafts in the Carpathian Basin). Szombathely 2009, 67–96.
RÁCZ Zsófia – SZENTHE Gergely:
Avar temető Hajdúnánás határában (Awarisches Gräberfeld in der Gemarkung von Hajdúnánás). CommArchHung (2009 [2010]) 309–335.
ÓDOR János Gábor – RÁCZ Zsófia:
Szerszámmellékletes temetkezés a Szekszárd-tószegi-dűlői avar temetőből (Ein Grab mit Werkzeugbeigaben aus dem awarenzeitlichen Gräberfeld von Szekszárd-Tószegi-dűlő). MFMÉ – StudArch 12 (2011) 245–255.
RÁCZ Zsófia:
Madárfibulák a gepida korból (Vogelfibeln aus gepidischer Zeit). ArchÉrt 136 (2011) 165–179.
 
Kézirat:
RÁCZ Zsófia:
Az avar kori ötvössírok. Doktori disszertáció. Budapest ELTE, 2004.
Egyéb
Külföldi ösztöndíjak:
ÖAD, Universität Wien, 1999 március
DAAD, Ludwig-Maximilian-Universität München, 2000 október – 2001 augusztus
Utolsó módosítás
2011.12.12.