Kovács Gyöngyi

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Kovács Gyöngyi
Név (civil): 
Kovács Gyöngyi
Cím: 
MTA BTK Régészeti Intézet, 1014 Budapest, Úri u. 49.
Telefonszám: 
+36 1 2246 700/267
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Tanulmányok
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat, régészet-török szak 1975–1981.
Diplomaszerzés éve: 
1981
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
egyetemi doktor
Fokozat megszerzésének éve: 
1984
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
ELTE BTK
Tudományos fokozat: 
kandidátus/PhD
Fokozat megszerzésének éve: 
1997
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
ELTE BTK
Munkahelyek
Damjanich János Múzeum, Szolnok, régész-muzeológus, 1980–1986.; MTA Régészeti Intézete, Budapest, tudományos munkatárs 1987–
 
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Törökszentmiklós, XVI–XVII. századi török palánkvár (Szolnok m.), 1982–1983.; Törökkoppány, XVI–XVII. századi török palánkvár (Szolnok m.), 1984.; Barcs, XVI–XVII. századi török palánkvár (Szolnok m.), 1989–1994., 2002–2003.; Nagykanizsa-Bajcsa, XVI. századi királyi végvár (Zala m.), (munkatárs: Vándor László) 1995–2001.; Csókakő, XIII–XVII. századi kővár (munkatárs: Hatházi Gábor) 1996–; Zsámbék-Törökkút,  2004.
Oktatói tevékenység: 
Törökország, Ankarai Egyetem, Hungarológiai Tanszék: ???, 1985.
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
HATHÁZI Gábor – KOVÁCS Gyöngyi:
A váli gótikus templomtorony. Adatok Vál 14–17. századi történetéhez (The Gothic Church Tower in Vál. Data to the 14th–17th century of Vál). Székesfehérvár 1996. (A Szent István Király Múzeum Közleményei B. sorozat 45)
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
KOVÁCS Gyöngyi:
Török kerámia Szolnokon (Turkish Pottery from Szolnok). Szolnok Megyei Múzeumi Adattár (1984) 30–31. Szolnok.
KOVÁCS Gyöngyi:
Török rézedények Szolnok megyéből (Vases de cuivre Turcs provenant du Comitat de Szolnok). ArchÉrt 111/1 (1984) 78–91.
KOVÁCS Gyöngyi:
Juh astragalos-játékkockák a szolnoki vár területéről (Astragali aus dem Gebiet der Burg von Szolnok). ArchÉrt 116 (1989) 103–110.
KOVÁCS Gyöngyi:
A Törökszentmiklós-Rózsa téri későközépkori vaseszközlelet (Die spätmittelalterlichen Eisengerätfunde von Törökszentmiklós). ArchÉrt 117/2 (1990) 241–251.
KOVÁCS, Gyöngyi:
16th–18th Century Hungarian Pottery Types. Antaeus 19–20 (1990–1991) 169–180, 351–361.
KOVÁCS Gyöngyi – RÓZSÁS Márton:
A barcsi török palánkvár (Türkische Plankenfestung in Barcs). SMMK 12 (1996) 163–182.
HATHÁZI, Gábor – KOVÁCS, Gyöngyi:
A Post-medieval Assemblage from Vál. ActaArchHung 49 (1997) 195–225.
KOVÁCS Gyöngyi:
A barcsi török palánkvár kerámialeletei (The Ceramic Finds from the Turkish Palisade Fort at Barcs). ComArchHung (1998) 155–180.
KOVÁCS Gyöngyi:
2001. Törökszentmiklós a török korban. A szentmiklósi török palánkvár. In: Selmeczi László – Szabó Antal (szerk.): Fejezetek Törökszentmiklós múltjából. Törökszentmiklós 2001, 169–221.
KOVÁCS, Gyöngyi:
Ceramic Finds from the Bajcsa Fort (1578–1600). ActaArchHung 52 (2001) 195–221.
VÁNDOR László – KOVÁCS Gyöngyi – PÁLFFY Géza:
A régészeti és az írott források összevetésének lehetőségeiről: a bajcsai vár (1578–1600) kutatásának újabb eredményei (Archäologische und Schriftliche Quellen im Verleich: Neuere Ergebnisse der Erforschung der Grenzburg Weitschawar (Bajcsavár) (1578–1600). ArchÉrt 125 (1998–2000 [2002]) 85–119.
KOVÁCS Gyöngyi:
A hódoltsági leletanyag kutatásának néhány lehetséges iránya. In: Gerelyes Ibolya – Kovács Gyöngyi (szerk.): A hódoltság régészeti kutatása. Budapest 2002, 245–254. (Opuscula Hungarica 3) Ugyanez angolul: KOVÁCS, Gyöngyi: Some Possible Directions for Research into Ottoman-era Archaeological Finds in Hungary. In: Gerelyes, Ibolya – Kovács, Gyöngyi (eds): Archaeology of the Ottoman Period in Hungary. Budapest 2003, 257–266. (Opuscula Hungarica 3)
VÁNDOR László – KOVÁCS Gyöngyi:
Bajcsavár régészeti kutatása. In: Kovács Gyöngyi (szerk.): Weitschawar / Bajcsa-Vár. Egy stájer erődítmény Magyarországon a 16. század második felében. Zalaegerszeg 2002, 47–62.
KOVÁCS Gyöngyi:
A bajcsai várásatás kerámia- és üvegleletei. In: Kovács Gyöngyi (szerk.): Weitschawar / Bajcsa-Vár. Egy stájer erődítmény Magyarországon a 16. század második felében. Zalaegerszeg 2002, 63–72.
KOVÁCS Gyöngyi – VÁNDOR László:
Asztali áru a bajcsai várból (1578–1600) (Tischware aus der Burg Bajcsavár (1578–1600). In: Kovács Gyöngyi (szerk.): „Quasi liber et pictura”. Tanulmányok Kubinyi András hetvenedik születésnapjára. Budapest 2004, 311–343.
KOVÁCS Gyöngyi:
Hódoltság kori leletegyüttes Baja belvárosából (An Ottoman period assemblage from Baja). ComArchHung (2006) 275–295.
KOVÁCS, Gyöngyi:
Ceramics from Carniola at Bajcsavár, a 16th century border castle in southwestern Hungary. ActaArchHung 60 (2009) 253–274.
KOVÁCS, Gyöngyi:
Ottoman Military Architecture in Hungary. In: Dávid, Géza – Gerelyes, Ibolya (eds): Thirteenth International Congress of Turkish Art, Budapest 2007. Budapest 2009, 375–392.
KOVÁCS Gyöngyi – RÓZSÁS Márton:
A barcsi török vár és környéke. Újabb kutatások (1999–2009) (The Ottoman-Turkish Castle at Barcs and its Surroundings. New Research (1999–2009). In: Benkő Elek – Kovács Gyöngyi (szerk.): A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon / Archaeology of the Middle Ages and Early Modern Period in Hungary I–II. Budapest 2010, II: 621–642.
KOVÁCS Gyöngyi:
A magyarországi oszmán-török régészet új eredményei: áttekintés a Dráva menti kutatások kapcsán (New findings in the Ottoman-Turkish Archaeology in Hungary: topics highlighted by research work along the river Drava. In: Benkő Elek – Kovács Gyöngyi (szerk.): A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon / Archaeology of the Middle Ages and Early Modern Period in Hungary I–II. Budapest 2010, II: 757–781.
KOVÁCS, Gyöngyi:
Turkish, Balkan, and Far Eastern Ceramics in Ottoman Hungary. In: Tahman, B. et al. (eds): Exhibition on Ottoman Art. 16th–17th-century Ottoman Art and Architecture in Hungary and in the Centre of the Empire. Istanbul 2010, 91–99.
GÁL, Erika – KOVÁCS, Gyöngyi:
A Walrus-tusk Belt Plaque from a Sixteenth–Seventeenth Century Ottoman-Turkish Castle along the Drava River (Barcs, Hungary). Antiquity – Report Gallery (July) (2011) http://antiquity.ac.uk/bulletin.html
KOVÁCS Gyöngyi – SÜMEGI Pál:
Palánkvárak, fák, erdők. Régészeti és környezettörténeti adatok a török kori palánkvárak faanyag-felhasználásához. In: Terei György – Kovács Gyöngyi – Domokos György – Miklós Zsuzsa – Mordovin Maxin (szerk.): Várak nyomában. Tanulmányok a 60 éves Feld István tiszteletére. Budapest 2011, 113–120.
 
Szerkesztések:
Gerelyes Ibolya – Kovács Gyöngyi (szerk.): A hódoltság régészeti kutatása. Budapest 2002. (Opuscula Hungarica 3) Ugyanez angolul: Gerelyes, Ibolya – Kovács, Gyöngyi (eds): Archaeology of the Ottoman Period in Hungary. Budapest 2003.
Kovács Gyöngyi (szerk.): Weitschawar / Bajcsa-Vár. Egy stájer erődítmény Magyarországon a 16. század második felében. Zalaegerszeg 2002.
Kovács Gyöngyi (szerk.): “Quasi liber et pictura”. Tanulmányok Kubinyi András hetvenedik születésnapjára. Budapest 2004.
Kovács Gyöngyi – Miklós Zsuzsa (szerk.): “Gondolják, látják az várnak nagy voltát…”. Tanulmányok a 80 éves Nováki Gyula tiszteletére (Burgenkundliche Studien zum 80. Geburtstag von Gyula Nováki). Budapest 2006.
Benkő Elek – Kovács Gyöngyi (szerk.): A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon / Archaeology of the Middle Ages and Early Modern Period in Hungary I–II. Budapest 2010
Terei György – Kovács Gyöngyi – Domokos György – Miklós Zsuzsa – Mordovin Maxin (szerk.): Várak nyomában. Tanulmányok a 60 éves Feld István tiszteletére. Budapest 2011.
Ld. továbbá: http://www.archeo.mta.hu/ Munkatársak, elérhetőségek
Utolsó módosítás
2012.04.03.