Zatykó Csilla

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Zatykó Csilla
Név (civil): 
Zatykó Csilla
Születési hely: 
Budapest
Születési év: 
1967
Idegennyelv-ismeret: 
angol
Cím: 
MTA BTK Régészeti Intézet, 1014 Budapest, Úri u. 49.
Telefonszám: 
+36 1 2246 700 /264
+36 1 2246 719 (fax)
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, történész
Középfokú tanulmányok: 
Budai Nagy Antal Gimnázium, Budapest, 1985.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat, régészet (népvándorlás- és középkor) - történelem 1987–1993.; Central European University, Medieval Studies Department, MA képzés 1994–1995.
Diplomaszerzés éve: 
1993
Diplomamunka címe : 
Csepely falu középkori topográfiájának rekonstrukciója
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
kandidátus/PhD
Fokozat megszerzésének éve: 
2002
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
Középkori faluszerkezet-rekonstrukció a Dél-Dunántúlon, ELTE BTK
Szakmai tagságok
ANTAEUS szerkesztőbizottság 2003–
Magyar Régész Szövetség, alapító tag 2006–
Régészeti és Művészettörténeti Társaság 2008–
European Association of Archaeologists 2009–
Munkahelyek
MTA Régészeti Intézet, Budapest, ösztöndíjas 1993–1997., tudományos munkatárs 1997–2002., tudományos főmunkatárs 2002–
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Terepbejárás: Sarkadi járás, Magyarország Régészeti Topográfiája (Békés m.), 1993 –1997.; Nagyszakácsi, régészeti topográfia (Somogy m.), 1996 –2000.; Berzence, régészeti topográfia (Somogy m.), 2007 –
Egyéb szakmai tevékenység: 
2011–2014 Bolyai János Kutatási Ösztöndíj: Halastavak a középkori Magyarországon
2009–2011 NFM, OTKA pályázat: Argonauta Program (témavezető: Tóth János Attila)

2008–2012 OTKA pályázat: Településrégészeti és környezettörténeti kutatások a Dél-Dunántúlon (14-17. század) (témavezető: Kovács Gyöngyi)

2004–2007 OTKA pályázat: Ménfőcsanak-83. út sok-korszakos lelőhelyének feldolgozása (témavezető: Kiss Viktória)
2002–2005 NKFP pályázat: Magyarország környezettörténete (témavezető: Sümegi Pál)

1996–2000 OTKA pályázat, témavezető: Különböző típusú falvak középkori szerkezete
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
ZATYKÓ, Csilla – JUHÁSZ, Imola – SÜMEGI Pál (eds):
Environmental Archaeology in Transdanubia. Varia Archaeologica Hungarica XX. Budapest 2007.
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
ZATYKÓ, Csilla:
Traditions in Hungarian Settlement Studies. Bulletin of International Medieval Research 2-3 (1996-1997) [1997] 36-44.
ZATYKÓ Csilla:
15. századi falukép Somogy megyéből (Image of a 15th century village from county Somogy). Történelmi Szemle 39 (1997/3-4) 473-485.
ZATYKÓ, Csilla:
Morphological Study on a 15th Century Village, Csepely. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 49 (1997) 167-193.
ZATYKÓ, Csilla:
Medieval Villages and Their Landscape: Methods of Reconstruction. In: Laszlovszky, József – Szabó, Péter (eds): People and Nature in Historical Perspective. Budapest 2003, 343-375.
ZATYKÓ, Csilla:
Reconstruction of the Settlement Structure of the Medieval Nagyszakácsi (Somogy county). Antaeus 27 (2004) 367-431.
ZATYKÓ Csilla:
Adatok egy 1460-as birtokmegosztó oklevélhez. In: F. Romhányi Beatrix – Grynaeus András – Magyar Károly – Végh András (szerk.): „Es tu scholaris“ Ünnepi tanulmányok Kubinyi András 75. születésnapjára. Monumenta Historica Budapestiensia XIII. Budapest 2004, 125-131.
ZATYKÓ, Csilla:
Data to the medieval environmental history of Bátorliget marshland and its surroundings. In: Sümegi, Pál – Gulyás, Sándor (eds): The Geohistory of Bátorliget Marshland. An Example for the Reconstruction of Late Quaternary Environmental Changes and Past Human Impact from the Northeastern Part of the Carpathian Basin. Budapest 2004, 272-277.
ZATYKÓ, Csilla:
The medieval environment and settlement history of the Nagybárkány area. In: Gál, Erika – Juhász, Imola - Sümegi, Pál (eds): Environmental Archaeology in North-Eastern Hungary. Varia Archaeologica Hungarica XIX. Budapest 2005, 405-409.
ZATYKÓ, Csilla:
Notes on the medieval history of Sirok and Tarnabod. In: Gál, Erika – Juhász, Imola - Sümegi, Pál (eds): Environmental Archaeology of North-Eastern Hungary. Varia Archaeologica Hungarica XIX. Budapest 2005, 401-403.
ZATYKÓ, Csilla:
Medieval settlement history of the Baláta Lake and its environs. In: Zatykó, Csilla – Juhász, Imola - Sümegi, Pál (eds): Environmental Archaeology of Transdanubia. Varia Archaeologica Hungarica XX. Budapest 2007, 257-264.
ZATYKÓ, Csilla:
The medieval environment of the lake Baláta area in the light of geology an documentary sources. In: Szabó, Péter – Hédl, Radim (eds): Human Nature. Studies in Historical Ecology and Environmental History. Brno 2008, 124-129.
SÜMEGI, Pál – JAKAB, Gusztáv – MAJKUT, Péter – TÖRŐCSIK, Tünde – ZATYKÓ, Csilla:
Middle Age paleoecological and paleoclimatological reconstruction in the Carpathian Basin. Időjárás. Quarterly Journal of the Hungarian Meteorological Service 113 (2009/4) 265-298.
ZATYKÓ, Csilla – SÜMEGI Pál:
Palaeoenvironment and documentary sources: tracing environmental changes in marginal landscapes in Hungary. In: Klapste, Jan – Sommer, Petr (eds): Medieval Rural Settlement in Marginal Landscapes. Ruralia VII. Turnhout - Brepols 2009, 393-401.
ZATYKÓ Csilla:
Természeti táj – emberformálta táj: a középkori környezet rekonstrukciójának lehetőségei (Natural landscape – Man-made landscape: Possibilities for reconstructing the medieval environment). In: Benkő Elek – Kovács Gyöngyi (szerk.): Középkori és újkori régészetünk legújabb eredményei I-II. Budapest 2010, 839-852.
ZATYKÓ, Csilla:
Aspects of fishing in medieval Hungary. In: Klapste, Jan – Sommer, Petr (eds): Processing, Storage, Distribution of Food. Food in the Medieval Rural Environment. Ruralia IX. Turnhout - Brepols 2011, 399-408.
 
Elektronikus publikáció:
ZATYKÓ Csilla:
Integrált kutatások: a tájrégészet. In: Gróf Péter – Horváth Ferenc – Kulcsár Valéria – F. Romhányi Beatrix – Tari Edit – T. Biró Katalin (szerk.): Régészeti Kézikönyv. CD ROM. Budapest 2011, 388-402.
 
Ld. továbbá: http://www.archeo.mta.hu/ Munkatársak, elérhetőségek
 
Utolsó módosítás
2011.11.30.