Fábián Szilvia

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Fábián Szilvia
Név (civil): 
Fábián Szilvia
Születési hely: 
Orosháza
Születési év: 
1971
Idegennyelv-ismeret: 
angol, olasz
E-mail: 
Kutatási terület
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész
Középfokú tanulmányok: 
JATE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium, Szeged, 1989.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat, régészet (őskor - 2 év klasszika archaeológia) 1995–2002., kulturális antropológia 1998–2002.
Diplomaszerzés éve: 
2002
Diplomamunka címe : 
Szécsény-Ültetés-alsó középső neolitikus lelőhely régészeti kutatása
Speciális kurzusok, tanfolyamok: 
A Magyar Tudományos Akadémia Képzési és Tudásmenedzsment Igazgatósága által szervezett Tudománykommunikációs és kutatásmenedzsment képzés 2008.
Szakmai tagságok
Régészeti és Művészettörténeti Társulat 2003–
Ősrégészeti Társulat 2004–
Magyar Régész Szövetség 2006–
European Association of Archaeologists 2006–2007.
Munkahelyek
MTA Régészeti Intézet, tudományos segédmunkatárs 2003–2008.; Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat, régész, projekt-koordinációs osztályvezető-helyettes 2008–2010.
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Abony 36. lh. - Turjános-dűlő, protobolerázi, rézkori telep, (Pest m.), 2006–2008.; Sávoly-Bákos-domb-dűlő, neolit és rézkori telep (Somogy m.), 2004; Tikos-Homokgödrök, , neolit, rézkori, bronzkori, római kori telep (Somogy m.), 2004; Balatonkeresztúr-Réti-dűlő, rézkori, bronzkori, vaskori, népvándorláskori, középkori telep (Somogy m.), 2003–2004.; Balatonszárszó-Kis-erdei-dűlő, neolit és rézkori telep (Somogy m.), 2002.
 
Oktatói tevékenység: 
ELTE BTK Régészettudományi Intézet, anyagismeret óra (rézkor: Protoboleráz, Baden kultúra) 2011 (egy alkalom)
JPTE Régészet Tanszék, anyagismeret óra (rézkor: Protoboleráz, Baden kultúra) 2011 (egy alkalom)
 
Egyéb szakmai tevékenység: 
Leletanyag-feldolgozás: Balatonkeresztúr, Réti-dűlő; Sávoly, Bakos-domb; Abony, Turjányos-dűlő
 
Publikációk (Fontosabb)
Tanulmány, folyóiratcikk:
FÁBIÁN Szilvia:
Rézkori pecsétlő Balatonkeresztúr-Réti-dűlőről. ŐL 5 (2003 [2004]) 38–40.
FÁBIÁN Szilvia.:
Balatonkeresztúr-Réti dűlő. RégKutM 2003 (2004) 157–158.
FÁBIÁN Szilvia:
Előzetes jelentés Balatonkeresztúr-Réti-dűlő 2003 évi feltárásáról. In: Honti Sz. – Belényesy K. – Fábián Sz. – Gallina Zs. – Hajdú Á. D. – Hansel B. – Horváth T. – Kiss V. – Koós I. – Marton T. – Németh P. G. – Oross K. – Osztás A. – Polgár P. – P. Szeőke J. – Serlegi G. – Siklósi Zs. – Sófalvi A. – Virágos G.: A tervezett M7-es autópálya Somogy megyei szakaszának megelőző régészeti feltárása (2002-2003) Előzetes jelentés III. (Preliminary Report III. The preceding archaeological excavations (2002-2003) of the M7 highway in Somogy county). SMK 16 (2004) 10–15.
OROSS Krisztián – MARTON Tibor – FÁBIÁN Szilvia:
Balatonszárszó-Kis-erdei-dűlő neolit településének temetkezései. In: Ilon G. (szerk.): ΜΩΜΟΣ III. Őskoros Kutatók III. Összejövetelének konferenciakötete. Halottkultusz és temetkezés. Szombathely–Bozsok, 2002. október 7–9. Szombathely 2004, 283–292.
BÁCSMEGI, Gábor – FÁBIÁN, Szilvia:
The Neolithic of Nagybárkány and its environs. In: Gál, E. – Juhász, I. – Sümegi, P. (eds): Environmental archaeology in North-Eastern Hungary. (Varia Archaeologica Hungarica 19.) Budapest 2005, 237–241.
FÁBIÁN Szilvia:
Balatonkeresztúr-Réti-dűlő lelőhely 2004-es feltárásáról. RégKutM 2004 (2005) 172–173.
FÁBIÁN Szilvia:
Arcos edénytöredékek a Zselizi kultúra lelőhelyéről, Szécsény-Ültetésről. ArchÉrt 130 (2005) 5–20.
SERLEGI Gábor – FÁBIÁN Szilvia:
Abony, Turjányos-dűlő 1. agyagbánya. RégKutM 2006 (2007) 149.
FÁBIÁN Szilvia:
Őskori tömegsír Balatonkeresztúr-Réti-dűlő lelőhelyről. (A Prehistoric Mass Grave at Balatonkeresztúr-Réti-dűlő). SMK 17/A (2006 [2007]) 79–88.
FÁBIÁN Szilvia:
Balatonkeresztúr-Réti-dűlő (M7/S-35 lelőhely). In: Honti Sz. – Fábián Sz. – Gallina Zs. – Hajdú Á. D. – Hornok P. – Koós I. – Mersdorf Zs. – Molnár I. – Németh P. G. – Polgár P. – P. Szeőke J. – Serlegi G. – Siklósi Zs. – Sipos C. – Somogyi K.: Régészeti kutatások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán és a 67-es úton (2004-2005) Előzetes jelentés IV. (Archaeological research on the Somogy county of the M7 highway and Route No. 67. (2004-2005) Preliminary report IV). SMK 17/A (2006 [2007]) 26–29.
FÁBIÁN Szilvia:
Sávoly-Bakos-dombi-dűlő (M7/S-51 lelőhely). In: Honti Sz. – Fábián Sz. – Gallina Zs. – Hajdú Á. D. – Hornok P. – Koós I. – Mersdorf Zs. – Molnár I. – Németh P. G. – Polgár P. – P. Szeőke J. – Serlegi G. – Siklósi Zs. – Sipos C. – Somogyi K.: Régészeti kutatások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán és a 67-es úton (2004-2005) Előzetes jelentés IV. (Archaeological research on the Somogy county of the M7 highway and Route No. 67. (2004-2005) Preliminary report IV). SMK 17/A (2006 [2007]) 19.
FÁBIÁN Szilvia – KOÓS István – HAJDÚ Ádám:
Balatonkeresztúr-Réti-dűlő 2-3-4. In: Honti Sz. – Fábián Sz. – Gallina Zs. – Hajdú Á. D. – Hornok P. – Koós I. – Mersdorf Zs. – Molnár I. – Németh P. G. – Polgár P. – P. Szeőke J. – Serlegi G. – Siklósi Zs. – Sipos C. – Somogyi K.: Régészeti kutatások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán és a 67-es úton (2004-2005) Előzetes jelentés IV. (Archaeological research on the Somogy county of the M7 highway and Route No. 67. (2004-2005) Preliminary report IV). SMK 17/A (2006 [2007]) 42–44.
SERLEGI Gábor – FÁBIÁN Szilvia:
Abony, Turjányos-dűlő, 1. agyagbánya. RégKutM 2007 (2008) 157.
BELÉNYESY Károly – FÁBIÁN Szilvia – MARTON Tibor – OROSS Krisztián:
Balatonszárszó-Kis-erdei-dűlő. In: Belényesy K. – Honti Sz. – Kiss V. (szerk.): Gördülő idő – régészeti feltárások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán Zamárdi és Ordacsehi között. (Rolling Time – Excavations on the M7 Motorway in County Somogy between Zamárdi and Ordacsehi.) SMMI-MTA RI. 2007, 75–89.
FÁBIÁN Szilvia – MARTON Tibor – OROSS Krisztián:
Újkőkori temetkezés Balatonszárszóról. In: Belényesy K. – Honti Sz. – Kiss V. (szerk.): Gördülő idő – régészeti feltárások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán Zamárdi és Ordacsehi között. (Rolling Time – Excavations on the M7 Motorway in County Somogy between Zamárdi and Ordacsehi.) SMMI-MTA RI. 2007, 90–92.
FÁBIÁN Szilvia – SERLEGI Gábor:
Egy telep hét élete – ember és táj kapcsolata Balatonkeresztúr-Rétidűlő lelőhelyen. In: Balogh M. (szerk.): Diszciplínák határain innen és túl. Budapest, május 4-5. Budapest 2007, 273–284.
FÁBIÁN Szilvia – MARTON Tibor – SERLEGI Gábor:
Késő rézkori település Abonyból (Turjányos-dűlő). In: Gyöngyössy Márton (szerk.): Képek a múltból. Az elmúlt évek ásatásaiból Pest megyében. Szentendre 2008, 24–25.
FÁBIÁN Szilvia – SERLEGI Gábor:
Abony, Turjányos-dűlő. RégKutM 2008 (2009) 141–142.
FÁBIÁN, Szilvia – SERLEGI, Gábor:
Settlement and environment in the Late Copper Age along the southern shore of Lake Balaton in Hungary. In: Thurston, Tina L. – Salisbury, Roderick B. (eds): Reimagining Regional Analyses. The Archaeology of Spatial and Social Dynamics. Cambridge 2009, 199–231.
FÁBIÁN Szilvia – HERBÁLY Róbert – NAGY Nándor:
Törökbálint–Égett-völgy, Pest megye (Concord Business Park beruházás). In: Belényesy K. – Kvassay, J. (szerk.): Évkönyv és jelentés a K.Ö.SZ. 2008. évi feltárásairól. Budapest 2010, 65–67.
DEMÉNY Attila – SCHÖLL-BARNA Gabriella – SIKLÓSY Zoltán – BONDÁR Mária – SÜMEGI Pál – SERLEGI Gábor – FÁBIÁN Szilvia – FÓRIZS István:
Az elmúlt ötezer év éghajlatváltozási eseményei a Kárpát-medencében és társadalmi hatásaik. “Klíma -21” Füzetek 59 (2010) 82–94.
FÁBIÁN, Szilvia:
Siedlung der Zseliz-Periode der Linearbandkeramik in Szécsény. Antaeus 31-32 (2010) 225–283.
SCHÖLL-BARNA, Gabriella – DEMÉNY, Attila – SERLEGI Gábor – FÁBIÁN, Szilvia – SÜMEGI, Pál – FÓRIZS, István – BAJNÓCZI, Bernadett:
Climatic variability in the Late Copper Age: stable isotope fluctuation of prehistoric Unio pictorum (Unionidae) shells from Lake Balaton Hungary. Journal of Paleolimnology 47/1 (2012) 87–100.
Utolsó módosítás
2012.01.10.