Bóka Gergely

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Bóka Gergely
Név (civil): 
Bóka Gergely
Születési hely: 
Budapest
Születési év: 
1979
Idegennyelv-ismeret: 
angol
Cím: 
MNM-Nemzeti Örökségvédelmi Központ, 1113 Budapest, Daróci u. 3.
Telefonszám: 
+ 36 20 5828 928
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, történész
Középfokú tanulmányok: 
II. Rákóczi Ferenc Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium, Budapest, 1998.
Felsőfokú tanulmányok: 
JATE (Szegedi Tudományegyetem) BTK nappali tagozat, régészet-történelem szak 1999–2005.  
Diplomaszerzés éve: 
2005
Diplomamunka címe : 
Preszkíta csontlemezek a Kárpát-medencében
Szakmai tagságok
European Association of Archaeologists 2007–
Magyar Régész Szövetség, alapító tag 2006–, Felügyelő Bizottság tagja 2011–
Munkahelyek
Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, ásatásvezető régész 2005.; Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága, Munkácsy Mihály Múzeum, régész-múzeológus 2005–2008.; Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat, IV. sz. régió, Szeged, régész 2008.; Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat (MNM-NÖK), I. sz. régió, Feltárási Osztály Budapest, régész 2008–2012.
 
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
M0-s gyorsforgalmi autóút, Ecser 6. lh. (Pest m.), késő rézkori (Baden-kultúra), középső vaskori (Vekerzug-kultúra), késő vaskori (La Tène-kultúra) telep 2005.; Tarhos (Békés m.), középső bronzkori telep (BAKOTA – Bronze Age Körös Off-Tell site Archaeology program keretében) 2006.; Telekgerendás 154. sz. lh. (Békés m.), Gáva-kultúra, Vekerzug-kultúra telepe (KVR – A Körös-vidék Vaskori Településeinek Régészeti Kutatása program keretében) 2006–2007.; Hódmezővásárhely-Homokbánya (Csongrád m.), késő avar temető (Bácsmegi Gáborral közösen) 2008.; Gyöngyöst elkerülő 3-as főút, Gyöngyös-Lovastanya lh. (Heves m.) neolit (AVK), Vekerzug, La Tène, Árpád-kori telep 2010.
Oktatói tevékenység: 
Kókai Általános Iskola: Bevezetés a régészetbe 2010–2011.
Egyéb szakmai tevékenység: 
BAKOTA (Bronze Age Körös Off-Tell site Archaeology), nemzetközi amerikai-magyar régészeti program magyarországi koordinátora 2006–2007.;
KVR (A Körös-vidék Vaskori Településeinek Régészeti Kutatása) program vezetése, régészeti szisztematikus terepbejárások, régészeti ásatás 2006–2007.
Publikációk (Fontosabb)
Tanulmány, folyóiratcikk:
BÓKA Gergely:
Addig jár a korsó a kútra… Vaskori kutak Békéscsaba határából. BMMK 30 (2007) 111–150.
BÓKA Gergely – TUGYA Beáta:
Egy békéscsabai szkíta kút állatcsontleletei. BMMK 30 (2007) 151–164.
BÓKA Gergely:
A Körös-vidék Vaskori Települések Régészeti Kutatása (KVR) projekt 2006. évi eredményei. BMMK 32 (2008) 57–93.
BÓKA Gergely:
A Körös-vidéken zajló településtörténeti változások paleoökológiai háttere a késő bronzkor végén és a kora vaskorban. In: Bóka Gergely – Martyin Emília (szerk.): Körös-menti évezredek. Régészeti ökológiai és településtörténeti kutatások a Körös-vidéken. Gyula 2008. 149–169. (Gyulai Katalógusok 13)
BÓKA Gergely:
Kóka története a középkorban (895–1526). StudCom 32 (2011) 8–41.
 
Folyóirat- vagy sorozatszerkesztés:
Körös-menti évezredek. Régészeti ökológiai és településtörténeti kutatások a Körös-vidéken. Gyula 2008. (Gyulai Katalógusok 13) (társszerkesztő: Martyin Emília)
 
Kéziratok:
BÓKA Gergely:
Preszkíta csontlemezek a Kárpát-medencében. Ősrégészeti Levelek (2012)
BÓKA Gergely:
Településtörténeti változások a Körös-vidéken a késő bronzkorban és a vaskorban. Vízrajz, térszínek és települések. In: Környezet, ember, kultúra. 2011. 
Utolsó módosítás
2012.01.22.