Lichtenstein Laszló

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Lichtenstein Laszló
Név (civil): 
Lichtenstein Laszló
Születési hely: 
Orosháza
Születési év: 
1979
Idegennyelv-ismeret: 
angol
Cím: 
Northamptonshire Archaeology, 2 Bolton House, Wootton Hall Park, Northampton NN4 8BE, England
Telefonszám: 
0160 4700 493/4
0160 4702 822 (fax)
Kutatási terület
Kutatott régészeti korszak: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, geoarcheológus, archeozoológus
Középfokú tanulmányok: 
Tevan Andor Gimnázium es Nyomdaipari Szakközépiskola; Békéscsaba, 1998.
Felsőfokú tanulmányok: 
JATE majd Szegedi Tudomanyegyetem BTK, nappali tagozat, régészet 1999–2006., történelem 1999–2005.; SZTE TTK, geoarcheológia 2006–2008.
Diplomaszerzés éve: 
2011
Diplomamunka címe : 
Elek város régészeti topográfiája és településtörténete a neolitikumtól a középkorig; A Szántó Kovacs János Múzeum 2004. évi régészeti feltárásai. 2-3. századi szarmata település; Kora avar sírok; Három honfoglalás kori temető
Speciális kurzusok, tanfolyamok: 
ELTE BTK, Archeozoologia 2004–2005.
University of Oxford, Environmental Archaeology 2008.
University of Oxford, Animal Bones in Archaeology 2009.
University of Oxford, Study of Human Bones in Archaeology 2010.
Geophysical training for Bartington Grad 601-2 dual fluxgate gradiometer and Geoscan Instrument RM15 electrical resistance meter with Geoplot 3.00v software 2009.
Topographical survey training for Leica System 1200 dGPS 2009.
Szakmai tagságok
Barbarikumi Régészeti Társaság, alapító tag 2002-
Northamptonshire Archaeological Society 2008-
Munkahelyek
Munkácsy Mihály Múzeum, Békéscsaba, régésztechnikus 2004; Katona József Múzeum, Kecskemét, régésztechnikus 2004–2005.; Móra Ferenc Múzeum, Szeged, régésztechnikus 2005–2006.; Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat, Budapest, régésztechnikus 2007–2008.; Northamptonshire County Council Archaeology Unit, Northamptonshire archaeology, Northampton UK, Archaeological Project Assistant, Zooarchaeologist 2008–
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Végegyháza-Zsibrik-domb, bronzkori földvár, Árpád-kori telep (Rózsa Zoltánnal) (Békés m.), 2007; Nagyszénás-Vaskapu, 10-11. századi temető (Rózsa Zoltánnal) (Békés m.), 2005; Oroshaza 10. lh., Árpád-kori falu (Rózsa Zoltánnal) (Békés m.), 2004-2005.; Orosháza-Tesco, szarmata, Árpád-kori telep (Rózsa Zoltánnal) (Békés m.), 2004; Nagyszénás-Svábföld, honfoglalás kori temető (Rózsa Zoltánnal) (Békés m.), 2004; Végegyháza-Zsibrik domb, bronzkori, Árpád-kori telep (Rózsa Zoltánnal) (Békés m.), 2004; Kiskunhalas-Tesco, szarmata telep (Rosta Szabolccsal) (Bács-Kiskun m.), 2004.
Elek város régészeti topográfiája, 90 lelőhely neolittól késő középkorig (Békés m.), 2001-2003.
Egyéb szakmai tevékenység: 
M0 megelőző feltárása, archaeozoológiai leletanyagok feldolgozása, értékelése, Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2005-2006.
Archaeozoologiai leletanyagok feldolgozasa, értékelése, Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága, Nagykanizsa, 2007.
Publikációk (Fontosabb)
Tanulmány, folyóiratcikk:
LICHTENSTEIN László:
Honfoglalás kori sír Vésztő határában (Graves from the Conquest Period at Vésztő). RégKutM 2001 (2003) 87–99.
LICHTENSTEIN László:
Kora avar sírok Orosháza-Bónumból (Early Avarian graves of Orosháza-Bónum). SzKMÉ 8 (2006) 131–147.
LICHTENSTEIN László – RÓZSA Zoltán – TUGYA Beáta:
Adatok a XII. század végi Orosháza iparához. Egy csontmegmunkáló műhely hulladékanyaga. (Angaben zur Industrie von Orosháza Ende des 12. Jahrhunderts. Abfälle einer Beinschnitzwerkstatt). In: Újlaki Pongrácz Zsuzsánna (szerk.): „Hadak útján” Népességek és iparok a népvándorlás korában. Nagykovácsi 2006, 273–286. Cd, www.koh.hu/hadak/
LICHTENSTEIN László:
Középavar kori magányos női temetkezés Orosházáról (Mittelawarenzeitliches Frauengrab aus Orosháza). SzKMÉ 8 (2006) 147–157.
SZABÓ J. József – LICHTENSTEIN László:
Megelőző feltárás Fábiánsebestyén-Pusztatemplom lelőhelyen 2006 őszén. MKCsM (2007 [2008]) 5–26.
LICHTENSTEIN László – RÓZSA Zoltán:
Bronzkori csalafintaságok a középkori Kaszaper területén. MKCsM (2007 [2008]) 43–65.
LICHTENSTEIN László – TUGYA Beáta:
Adatok a XII. század végi Orosháza iparához. Egy csontmegmunkáló műhely hulladékanyaga (Data on the late 12th century bone industry of Orosháza. Bone manufacturing refuse from a workshop). In: Bartosiewicz, László – Gál, Erika – Kováts, István (szerk.): Skeletons from the cupboard. Selected Studies from the Visegrád Meetings of Hungarian Archaeozoologist 2002–2009. Budapest 2009, 251–263.
MILO, Peter – LICHTENSTEIN, László – RÓZSA, Zoltán – TENCER, Tomáš – FEKETE, Zoltán – VLACH, Marek:
Geophysical Survey at archaeological site Kaszaper, Békés County, Hungary. Late Bronze Age stronghold and Medieval settlement in Hungary. ’Memoire du sol, Espace des hommes’ 8th International Conference on Archaeological Prospection and the 7th Geofcan colloquioum. Conservatorie National des Arts et Metieres (CNAM) Paris. ArcheoSciences, France. vol. no 33 Paris, 2009. 115–116. www.cairn.info!resume.php?ID_ARTICLE=ARSC_033-0115#
RÓZSA Zoltán – FEJES Csaba – LICHTENSTEIN László:
Ördögi árkok ördögi szerencsével. In: Bárdos Zsuzsa (szerk.): Az Alföld nehéz hűségében. Dolgozatok a 75 éves Szabó Ferenc tiszteletére. Orosháza 2010, 203–209.
LICHTENSTEIN László:
A 2–3. századi szarmata településnyom Nagyszénás határában. Mozaikok Orosháza és vidéke múltjából 4 (2011) 3–9.
ROSTA Szabolcs – LICHTENSTEIN László:
Egy szarmata telep a 2-3. század fordulóján. In: Somogyvári Ágnes – V. Székely György (szerk.): Archaeologica Cumanica 1. A barbaricum ösvényein. Kecskemét 2011, 85–118.
TUGYA Beáta – LICHTENSTEIN László:
Dunavecse-Ugordacio I. lelőhely II-V. századi objektumainak archeozoológiai értékelése. In: Somogyvári Ágnes – V. Székely György (szerk.): Archaeologica Cumanica 1. A barbaricum ösvényein. Kecskemét 2011, 145–160.
Utolsó módosítás
2012.02.09.