Rácz Miklós

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Rácz Miklós
Név (civil): 
Rácz Miklós
Születési hely: 
Tiszaföldvár
Születési év: 
1977
Idegennyelv-ismeret: 
angol, német, román
Cím: 
Magyar Nemzeti Múzeum – Nemzeti Örökségvédelmi Központ, 1113 Budapest, Daróci út 3.
Telefonszám: 
06 1 4306 060/6158
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, építészmérnök
Középfokú tanulmányok: 
Szent László Gimnázium, Budapest, 1995.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat, régészet 1996–2002.; SZIE YMMFK nappali tagozat, építészmérnök 1995–2002.
Diplomaszerzés éve: 
2002
Diplomamunka címe : 
Monostorossáp, egy Tisza menti középkori falu
Speciális kurzusok, tanfolyamok: 
AutoCAD alapfokú tanfolyam, 2004.
Szakmai tagságok
Magyar Régész Szövetség 2006–
Régi Épületek Kutatóinak Egyesülete 2009–
Munkahelyek
Állami Műemlék Restaurálási Központ, Budapest, régész 2003–2007.; Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat, Budapest, régész 2007–2010.; Magyar Nemzeti Múzeum – Nemzeti Örökségvédelmi Központ, Budapest, régész 2010, muzeológus 2010–
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Csesznek, vár (László Csabával) (Veszprém m.), 2003 (munkatársként), 2005, 2006 (ásatásvezetőként); Sámsonháza, vár (Nógrád m.), 2004, 2005; Sóly, református templom (munkatárs: Héczey-Markó Ágnes) (Veszprém m.), 2004, 2008–2009.; Kőszeg, vár (Vas m.), 2009–2010.
Falkutatások: Bakonyszentlászló, ev. templom (Veszprém m.), 2003; Sóly, ref. templom (munkatárs: Héczey-Markó Ágnes) (Vas m.), 2004, 2006; Veszprém, Óváros tér 6. (Veszprém m.), 2007.
Egyéb szakmai tevékenység: 
Régészeti ásatásokon készített felmérési dokumentációk:
Paks-Gyapa, templomdomb (ásatásvezető: K. Németh András) 2004.
Vác, Március 15. tér. Szent Mihály templom (Szökrön Péterrel és Tölgyesi Leventével; ásatásvezető: Tettamanti Sarolta, Batizi Zoltán) 2005.
Sárospatak, ágyúöntő műhely (Szökrön Péterrel; ásatásvezető: Ringer István) 2008–2011.
Épületfelmérések:
Veszprém, domonkos kolostorrom, 2002
Szék (Románia), parasztház 2002
Sámsonháza, várrom (Szökrön Péterrel és Tölgyesi Leventével) 2005
Szatmár megye, középkori eredetű református templomok (Héczey-Markó Ágnessel és Simon Zoltánnal) 2008
 
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
LASZLOVSZKY József – RÁCZ Miklós:
Monostorossáp, egy Tisza menti középkori falu (Monostorossáp, a Deserted Medieval Village and its Landscape). Budapest 2005. (Dissertationes Pannonicae III/7.)
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
RÁCZ Miklós:
Vekerdi László – Herczegh János: A véges végtelen. Magyar Tudomány (1997/11) 1405–1406.
RÁCZ Miklós:
Középkori kolostor Buda határában. (H. Gyürky Katalin: A Buda melletti kánai apátság feltárása.) Magyar Tudomány (1999/8) 1019–1021.
RÁCZ Miklós:
A könyvkultúra kezdetei Magyarországon. (Madas Edit – Monok István: A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig.) Magyar Tudomány (1999/ 2) 249–251.
RÁCZ Miklós:
Or Miklós dombja - egy középkori helynév Nagyrév határában. Magyar nyelv (2004/3) 345.
RÁCZ Miklós:
Egy ismeretlen várrom: A sámsonházai Fejérkő. Rubicon (2006/4)
RÁCZ Miklós:
A bakonyszentlászlói román kori templom karzata. Studia Caroliensia (2006/3-4) 257–268.
RÁCZ Miklós:
A sámsonházai Fejérkő régészeti kutatása (2004-2005) (Archäologische Untersuchung in der Burg Fejérkő von Sámsonháza [2004-2005]). In: Kovács Gyöngyi –Miklós Zsuzsa (szerk.): „Gondolják, látják az várnak nagy voltát...” Burgenkundliche Studien zum 80. Geburtstag von Gyula Nováki. Budapest 2006, 237–246.
RÁCZ Miklós – TÓTH Boglárka – BOTÁR István:
A csíkszentkirályi plébániatemplom régészeti kutatása (2002) (Research on the medieval Church in Sancraieni). Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából. Új sorozat. 2 (2007) 133–142.
RÁCZ Miklós – CSIKÁNY Tamás:
1849-es erődítések Cibakháza határában. Várak, kastélyok, templomok (2009/1) 10–13.
RÁCZ Miklós:
A sámsonházai várrom. Várak, kastélyok, templomok (2009/2) 8–9.
RÁCZ Miklós:
Sófalvi András: Sóvidék a középkorban. Archaeologiai Értesítő
RÁCZ Miklós:
Johannes Cramer – Stefan Breitling: Architecture in existing fabric. Műemlékvédelem 53 (2009/3) 178–181.
RÁCZ Miklós – P. SAMU Viktória – KOPPÁNY András – LÁSZLÓ Csaba:
A bakonyszentlászlói evangélikus templom kutatása és helyreállítása. Műemlékvédelem (2010).
RÁCZ, Miklós:
Die Burg Csesznek in Ungarn. Burgen und Schlösser. Zeitschrift für Burgenforschung und Denkmalpflege (2010/3) 177–181.
RÁCZ Miklós:
Épületkutatás és építészeti munkák történeti épületekben - Beszélgetés Leo Hendriks kutatási koordinátorral. Régi-új magyar építőművészet (2010/6) 25–28.
RÁCZ Miklós:
A cseszneki vár a 21. században. Várak, kastélyok, templomok (2010/1) 12–15.
RÁCZ Miklós:
Vezérfonal az épületkutatáshoz Hollandiában. (Leo Hendriks – Jan van der Hoeve (eindredaktion): Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek. Guidelines for building archaeological research. Den Haag 2009) Műemlékvédelem 55 (2011/2) 150–153.
Utolsó módosítás
2012.02.09.