Gere László

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Gere László
Név (civil): 
Dr. Gere László
Születési hely: 
Zenta (Jugoszlávia)
Születési év: 
1957
Idegennyelv-ismeret: 
angol, szerb
Cím: 
Kulturális Örökségvédelemi Hivatal, 1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 1.
Telefonszám: 
+36 30 9948 155
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
népvándorlás és középkor szakos régész
Középfokú tanulmányok: 
Pap Pál Vegyészeti Technikum, Zenta, 1977.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat, régészet szak (népvándorláskor-középkor) 1979–1983.
Diplomaszerzés éve: 
1983
Diplomamunka címe : 
Bácskai avar leletek
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
egyetemi doktor
Fokozat megszerzésének éve: 
1993
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
Késő középkori és kora újkori fémleletek az ozorai várkastélyból, ELTE BTK
Tudományos fokozat: 
kandidátus/PhD
Fokozat megszerzésének éve: 
1997
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
Késő középkori és kora újkori fémleletek az ozorai várkastélyból, ELTE BTK
Szakmai tagságok
Castrum Bene Egyesület
Magyar Régész Szövetségben, alapító tag 2006–
Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 2009–
Régi Épületek Kutatói Egyesület, alapító tag 2010–
Pulszky Társaság 2012–
Kitüntetések, díjak
Szakmai díjak, elismerések: 
Europa Nostra díj (Gyügye református templom kutatásáért) 2004.
ICOMOS díj (Alsóbogát – Kiskastély műemléki kutatásáért) 2012.
Munkahelyek
Zentai Városi Múzeum, Zenta (Jugoszlávia), régésztechnikus 1983.; Vályi Péter Szakközépiskola, Tamási, tanár 1985–1986.; Országos Műemléki Felügyelőség, Budapest, régész 1986–1992.; Állami Műemlékhelyreállítási és Restaurálási Központ, Budapest, régész kutató 1992–2008.; Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Budapest, kutatási referens 2008–2010., kutató 2010–
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Ozora, vár (Tolna m.),  (ásatásvezető: Feld István) 1985–2003.; Gerjen-Váradpuszta, avar temető (Tolna m.), 1987–1989.; Szigliget, vár (Veszprém m.), 1992–2008.; Városlőd, karthauzi kolostor (Veszprém m.), 1994–2007.; Gyügye, református templom (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), 1998–1999.; Simontornya, ferences kolostor (Tolna m.), 1998.; Gyugy, rk. templom (Somogy m.), 1998–1999.; Dunaföldvár-Vár (Tolna m.), 1998.; Szigetvár-Vár (Baranya m.), 1998.; Pécs-Ágota u. 1. lakóház (Baranya m.), 1998.; Pécs-Tettye Szathmáry palota (Baranya m.), 1998.; Pécs-Kazinczy u. Ferhád pasa dzsámi (Baranya m.), 1998.; Pécs-Szent István tér lakóház (Baranya m.), 1998.; Pécs-Káptalan u. 2., középkori lakóház (Baranya m.), 1998.; Gige-románkori templom (Somogy m.), 1998.; Dombóvár-Zsinagóga (Tolna m.), 1998.; Dombóvár-Korona szálló (Tolna m.), 1998.; Háromfa-Sóház (Somogy m.), 1998.; Dombóvár-Gólyavár (Tolna m.), 1998.; Pécs-Hunyadi u. 3. lakóház (Baranya m.), 1998.; Paks-Erzsébet szálló (Tolna m.), 1998.; Paks-Deák ház (Tolna m.), 1998.; Pécs-Rákóczi u., a városfal (Baranya m.), 1998.; Alsónána-görögkeleti templom (Tolna m.), 1998.; Bátaapáti-magtár (Tolna m.), 1998.; Hercegszőlős (Horvátország) románkori templom 1998.; Pécs-Ferhád pasa dzsámi (Baranya m.), 2007.; Felsőbogát-Kúria 2008.; Pécs-Zsolnay negyed (Baranya m.), 2008.; Szekszárd-Megyeháza (Tolna m.), 2008.
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
GERE László:
Késő középkori és kora újkori fémleletek az ozorai várkastélyból (Spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Metallfunde aus dem Burgkastell von Ozora). Az ozorai várkastély régészeti monográfiái I. Budapest 2003. (Opuscula Hungarica 4)
GERE László – KALÓ Judit – RADOVICS Krisztina – JANÓ Irén:
Gyügye református temploma. A templom műemléki helyreállítása (The Presbiterian Church of Gyügye). Somorja 2008.
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
FELD István – GERELYES Ibolya – GERE László – GYÜRKY Katalin – TAMÁSI Judit:
Újabb késő középkori leletegyüttes az ozorai várkastélyból. ComArchHung (1989) 177–207.
GERE László:
Előzetes jelentés a Gerjen-váradpusztai avar temető feltárásáról (Vorbericht über die Freilegung des awarischen Gräberfeldes von Gerjen-Váradpuszta, Предварительное сообщение о раскопках аварского могильника в Герйен-Варадпуста). MFMÉ 1984–1985/2 (1991) 221–239.
GERE László:
Előzetes jelentés a szigligeti alsó vár feltárásáról (Vorläufiger Bericht über die Freilegung der unteren Burg in Szigliget). Műemlékvédelmi Szemle 4/2 (1994) 33–47.
GERE László:
Szigliget-Vár. RégFüz Ser. I. 46 (1994) 116–117.
GERE László:
Szigliget-Vár. RégFüz Ser. I. 47 (1996) 86–87.
CSENGEL Péter – GERE László:
Előzetes jelentés a városlődi karthauzi kolostor kutatásáról (Preliminary report on the archeological survey of the Carthusian Convent in Városlőd). Műemlékvédelmi Szemle 6/1 (1996) 53–84.
GERE László:
Szigliget-Vár. RégFüz Ser. I. 48 (1997) 110–111.
GERE László:
Gótikus csillár és asztali gyertyatartók töredékei az ozorai várkastélyból (Fragmente gotischer Krön- und Tischleuchter aus dem Schloß von Ozora, Fragments of a gothic chandelier and candlestick from the castle of Ozora). Műemlékvédelmi Szemle 8/1 (1998) 95–116.
GERE László – KÖLTŐ László:
Application of x-ray emission analysis in late medieval and early modern age archaeology. In: Költő László – Bartosiewicz László (szerk.): Archaeometrical research in Hungary II. Budapest–Kaposvár–Veszprém 1998, 141–158.
GERE László:
Bácskai avar leletek (Awarische Funde von der Batschka (Nord-Serbien)). WMMÉ 20 (1998) 49–115.
GERE László:
Szigliget, Vár. Szigliget 2000.
GERE László:
Szigliget, Die Burg. Szigliget 2000.
GERE László:
Várak a Szerémségben. In: Dr. Kollár Tibor (szerk.): A középkori Dél-Alföld és Szer. Szeged 2000. 337–381.
GERE László:
A gyügyei református templom kutatása (Die Erforschung der reformierten Kirche von Gyügye). JAMÉ 42 (2000) 171–187.
GERE László:
Szigliget az őskortól napjainkig. Szerk: Gere László. Szigliget 2003, 1–48.
GERE László:
A gyugyi templom régészeti-műemléki kutatásának eredményei. Műemlékvédelem 49 (2005) 61–70.
GERE László – MIKLÓS Zsuzsa:
Döbrököz – Vár. Castrum (Castrum Bene Egyesület Hírlevele) 5/2 (2006) 71–86.
GERE László:
A szigligeti Óvár szondázó kutatásának eredményei. In: Kovács Gyöngyi – Miklós Zsuzsa (szerk.): “Gondolják, látják az várnak nagy voltát…”. Tanulmányok a 80 éves Nováki Gyula tiszteletére (Burgenkundliche Studien zum 80. Geburtstag von Gyula Nováki). Budapest 2006, 129–139.
GERE László:
Az alsónánai ortodox templom műemléki vizsgálata. WMMÉ 30 (2008) 217–231.
GERE László:
A szekszárdi vár az írott források és az eddigi ásatások alapján. Castrum (Castrum Bene Egyesület Hírlevele) 8/2 (2008) 67–70.
GERE László:
A szigligeti vár régészeti kutatása 2002–2008. Háromosztatú ház a felső vár középső részének keleti oldalán. VMMÉ 26 (2010 [2011]) 61–79.
GERE László – MIKLÓS Zsuzsa:
Dombóvár-Gólyavár. In: Dinnyés István – Kővári Klára – Miklós Zsuzsa (szerk.): „Fél évszázad terepen” Tanulmánykötet Torma István tiszteletére, 70. születésnapja alkalmából. Budapest 2011, 333–344.
GERE László – Sudár Balázs:
A pécsi Ferhád-dzsámi. ArchÉrt 136 (2011) 269–296.
Utolsó módosítás
2012.05.03.