Szende László

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Szende László
Név (civil): 
Dr. Szende László
Születési hely: 
Budapest
Születési év: 
1975
Idegennyelv-ismeret: 
francia, német
Cím: 
Magyar Nemzeti Múzeum, 1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.
Telefonszám: 
+36 1 3277-714
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Tanulmányok
Végzettség: 
történész, régész, levéltáros
Középfokú tanulmányok: 
Budapesti Piarista Gimnázium, Budapest, 1993.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat, történelem 1993–1999. - régészet (középkor) 1995–2001. - levéltár 1995–2003.
Diplomaszerzés éve: 
2001
Diplomamunka címe : 
Leletbejelentések a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adattárában
Tudományos fokozatok/Címek
Tudományos fokozat: 
kandidátus/PhD
Fokozat megszerzésének éve: 
2008
Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 
Piast Erzsébet és udvara (1320-1380), ELTE BTK
Szakmai tagságok
Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 2003–
Fiatal Levéltárosok Egyesülete, alapító tag 2006–2011., alelnök 2008–2011.
Munkahelyek
Magyar Nemzeti Múzeum, Központi Adattár és Informatikai Főosztály, muzeológus 1999–2003.; ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék, egyetemi tanársegéd 2003–2004.; Magyar Nemzeti Múzeum, Központi Adattár és Informatikai Főosztály, főosztályvezető 2004–
 
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Egyéb szakmai tevékenység: 
ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Történeti Tanszék 2003–
Szemináriumok: Magyarország 14. századi forrásai; Magyarország külpolitikája az Anjou-korban; Magyarország külpolitikája 1301–1526; Állam, egyház, társadalom a 14. századi Magyarországon; A 14. századi Magyarország művelődéstörténete; Várak a középkori Magyarországon; Kézművesség a középkori Magyarországon; Királynék a középkori Magyarországon

 

Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
SZENDE László:
Leletek, kincsek, fantazmagóriák. Leletbejelentések a Magyar Nemzeti Múzeumban. Budapest 2002.
BERTÉNYI Iván – SZENDE László:
Anjou királyaink és Zsigmond kora. Budapest 2011.
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
SZENDE László:
Kincsmondák a Régészeti Adattárban. In: Ablonczy Balázs – Ifj. Bertényi Iván – Hatos Pál – Kiss Réka (szerk.): Hagyomány, közösség, művelődés. Tanulmányok a hatvanéves Kósa László tiszteletére. Budapest 2002, 406–415.
SZENDE László:
Adalék Tompa Ferenc közéleti tevékenységéhez. Lymbus. Magyarságtudományi forrásközlemények (2003) 351–362.
SZENDE László:
Łokietek Erzsébet végrendelete. Kút 3 (2004/2) 3–11.
SZENDE László:
Műhelyek, mesterségek a késő középkori és kora újkori Magyarországon. In: Szulovszky János (szerk.): A magyar kézművesipar története. Budapest 2005, 151–170.
SZENDE, László:
Mitherrscherin oder einfache Königinmutter. Elisabeth von Lokietek in Ungarn (1320-1380). Majestas 13 (2005) 47–63.
SZENDE László:
A „kincskereső” műszer és a leletbejelentések. Limes (2006/1) 37–42.
SZENDE László:
Középkori kézművesség. In: Kubinyi András – Laszlovszky József – Szabó Péter (szerk.): Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Budapest 2008, 199–228.
SZENDE László:
Királynéi rezidenciák az Anjou-kori Magyarországon. In: Körmendi Tamás – Thoroczkay Gábor (szerk.): Auxilium historiae. Tanulmányok a hetvenesztendős Bertényi Iván tiszteletére. Budapest 2009, 327–338.
PROHÁSZKA Péter – SZENDE László:
Egy középkori zarándokjelvény Esztergom-Szentkirályról. NK 106-107 (2009-2010) 199–208.
SZENDE, László:
Les châteaux de reines comme résidences dans la Hongrie des Anjoux. In: Peduto, Paolo – Santoro, Alfredo Maria (szerk.): Archeologia dei castelli nell’Europa angioina (secoli XIII-XV). Atti del Convegno Internazionale. Universitá degli Studi de Salerno, Campus de Fisciano - Facoltá di Lettere e Filosofia, Aula „Nicola Cliento”, 10-12 novembre 2008. Firenze 2011, 158–165.
SZENDE László:
Piast Erzsébet - a hitves, az édesanya, a mecénás. In: Kerny Terézia – Smohay András (szerk.): Károly Róbert és Székesfehérvár. Székesfehérvár 2011, 78–100.
SZENDE László:
Hóman Bálint és a Magyar történet genezise. In: Ujváry Gábor (szerk.): Történeti átértékelés. Hóman Bálint, a történész és a politikus. Budapest 2011, 58–68.
SZENDE László:
A Magyar Nemzeti Múzeum főépületének viszontagságai Budapest 1944-1945-ös ostroma idején. In: Tóth Endre – Vida István (szerk.): Corolla museologica Tibor Kovács dedicata. Budapest 2011, 505–522.
 
Utolsó módosítás
2012.03.18.