Farkas Csilla

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Farkas Csilla
Név (civil): 
Farkas Csilla
Születési hely: 
Eger
Születési év: 
1970
Idegennyelv-ismeret: 
német
Cím: 
Savaria Múzeum, 9700 Szombathely, Kisfaludy u. 9.
Telefonszám: 
+36 20 3560 684
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, földrajz-történelem szakos középiskolai tanár
Középfokú tanulmányok: 
Gárdonyi Géza Gimnázium, Eger, 1988.
Felsőfokú tanulmányok: 
KLTE BTK nappali tagozat, történelem-földrajz 1989–1990.; JATE TTK nappali tagozat, földrajz-történelem-régészet 1990–1995.; BBTE (Kolozsvár) BTK történelem 1993–1994/1. félév.
Diplomaszerzés éve: 
1995
Diplomamunka címe : 
Baks régészeti topográfiája és településtörténete
Speciális kurzusok, tanfolyamok: 
Középfokú általános restaurátor tanfolyam, 1996
Szakmai tagságok
Ősrégészeti Társaság 2001–
Magyar Régész Szövetség, alapító tag 2006–
Panniculus Régiségtani Egylet 2001–
Munkahelyek
Dobó István Vármúzeum, Eger, régész (M3-as autópálya leletmentései) 1995–1997.; Móra Ferenc Múzeum, Szeged, régész (M5-ös autópálya leletmentései) 1998–1999.; Savaria Múzeum, Szombathely, régész-muzeológus 2000–
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Füzesabony-Dormándi út keleti oldala (M3), neolit (AVK) és szarmata telep (Heves m.), 1995–1996.; Kál-Szabari tanya Ny (M3), szarmata telep (Heves m.), 1997.; Füzesabony- Kastély-dűlő I., kora szarmata temető, szarmata és középkori telep (Heves m.), 1997.; Vámosgyörk-MHAT telep, késő rézkori telep és temető, kora bronzkori, szkíta telep, Árpád-kori temető (Heves m.), 1997.; M5 megelőző feltárások Balástya és Szatymaz határában (Csongrád m.) dr. Béres Máriával: 7/7 szarmata telep, 7/17 szarmata telep, 7/19 szarmata telep, késő középkori-kora újkori tanya, 51/46 késő középkori erődített telep, 51/7 szarmata telep, avar temető, középkori szórvány, 51/41 szarmata telep, 51/15 szarmata telep – 1998.; 7/56 őskori telep, 51/29–30 népvándorláskori és középkori telep – 1999.; Szombathely-Olad, Arany-vizi dűlő, kora bronzkori, római kori, avar kori telep (Vas m.), 2000.; Szombathely-Olad, Nagyfa, bronzkori telep (Vas m.), 2000.; Répcelak-Galagonyás, késő bronzkori, római kori, kora középkori telep (Vas m.), 2000.; Kőszeg-Kőszegfalvi rétek, neolit (DVK), kelta, római kori, avar kori telep (Vas m.), 2000.; Sé-Doberdó, vaskori, római kori, kora középkori telep (Vas m.), 2001.; Szombathely-Szent Márton utca 53., római kori temető (Vas m.), 2001.; Sárvár-Faképi dűlő, rézkori, késő bronzkori, római kori, kora középkori telep (Vas m.), 2002–2003.; Szombathely-Ernuszt kripta környéke (Angolkert út), neolit (DVK, lengyeli kultúra) telep (Vas m.), 2003.; Sorkifalud-I. kavicsbánya, DVK- és középkori telep (Vas m.), 2003.; Hegyfalu-OMV üzemanyagtöltő állomás, kora vaskori urnasírok, kora középkori telep (Vas m.), 2003.; Jánosháza-Országúti-dűlő 2., népvándorláskori telep (Vas m.), 2004.; Sárvár-Felső mező, késő bronzkori, vaskori, római, kora középkori teleprészlet, késő bronzkori temető (Vas m.), 2004–2005.; Répcelak-Gyepre dűlő, neolit (DVK) telep (Vas m.), 2006–2007.; Vát-Bodon tábla, kora vaskori, kelta, Árpád-kori telep (Vas m.), 2006–2007.; Szeleste-Szentkút, neolit (DVK) telep (Vas m.), 2007.; Zsennye-I. kavics bánya, neolit (DVK) telep (Vas m.), 2007.; Szombathely-Belső lapos alma dűlő I., római telep (Vas m.), 2008.; Szombathely-Belső lapos alma dűlő 4., őskori telep (Vas m.), 2008–2009.; Kemenespálfa-Zsombékos, késő rézkori, kelta és kora középkori (IX. század, Árpád-kor) település (Vas m.), 2008.; Boba-Metszés dűlő, bronzkori telep (Vas m.), 2009.; Körmend-Szabadság tér, középkori városmag (Vas m.), 2010.
Oktatói tevékenység: 
Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ: régésztechnikus képzés (BA), alkalmi előadások, óraadás
Egyéb szakmai tevékenység: 
Körmend főterének múltja és rekonstrukciója: Batthyány-Strattmann László Múzeum, Körmend, időszaki kiállítás (munkatárs: Móricz Péter) 2010.
Időcsiga. Újabb eredmények Vas megye őskorának kutatásában: Savaria Múzeum, Szombathely, időszaki régészeti kiállítás 2011.
Publikációk (Fontosabb)
Könyv:
FARKAS Csilla (szerk.):
Időcsiga. Újabb eredmények Vas megye őskorának kutatásában. Őskorunk 3. (Zeitschnecke. Neue Forschungsergebnisse zur Vorgeschichte vom Komitat Vas. Prähistorie Serie 3.). Szombathely 2011.
 
Tanulmány, folyóiratcikk:
FARKAS Csilla:
Korai szarmata temető aranyleletes sírjai Füzesabony határából (Újabb adatok a szarmata kori viselet problémaköréhez). In: Havassy Péter (szerk.): Jazigok, roxolánok, alánok. Szarmaták az Alföldön. Gyula 1998, 67–81. (Gyulai katalógusok 6)
FARKAS Csilla:
Kora szarmata sírok Füzesabony határában (Füzesabony-Kastély dűlő I.) (Frühsarmatische Gräber in der Gemarkung von Füzesabony). In: Váradi Adél – Petercsák Tivadar (szerk.): Heves Megyei Régészeti Közlemények 2. A Népvándorláskor Kutatóinak Kilencedik Konferenciája. Eger 2000, 15–50.
FARKAS Csilla – MÁRK László:
Szarmata kori fémleletek analitikai vizsgálata (Die Analyse von sarmatenzeitlichen Metallgegenständen). In: Lőrinczi Gábor – Bende Lívia – Szalontai Csaba (szerk.): Hadak Útján. A Népvándorlás kor Fiatal Kutatóinak X. Konferenciája. Szeged 2000, 161–179.
FARKAS Csilla:
Őskori sír Sárvárról (Sárvár – Faképi dűlő 135. objektum) (Urzeitliches Grab aus Sárvár). Savaria 27 (2002) 111–118.
FARKAS Csilla:
Rézkori sírok a Mátra déli előteréből (Vámosgyörk – Motorhajtóanyag tároló telep) (Kupferzeitliche Gräber aus dem südlichen Vorland Mátra. Vámosgyörk – Motortreibstoff Lagerstation). In: Ilon Gábor (szerk.): ΜΩΜΟΣ III. Őskoros Kutatók III. Összejövetelének konferenciakötete. Halottkultusz és temetkezés. Szombathely–Bozsok, 2002. október 7–9. Szombathely 2004, 139–156.
FARKAS Csilla:
Adatok Sárvár környékének kora középkorához (A Sárvár – Faképi dűlő nevű lelőhely néhány IX. századi objektuma kapcsán) (Beiträge zur Frühmittelalterlichen Umgebung von Sárvár). Savaria 29 (2005) 73–93.
FARKAS Csilla:
A környezethez való igazodás a rézkortól a kora középkorig, egy régészeti lelőhely (Sárvár – Faképi dűlő) tükrében. In: Füleky György (szerk.): A táj változásai a Kárpát-medencében. Település a tájban. Gödöllő 2006, 310–314.
FARKAS Csilla:
Kutatástörténeti és terepbejárási adatok Szék község (Sic, Kolozs megye) régészeti topográfiájához (Data on the archaeological researches in the village of Szék/ Sic, Cluj County, Romania). Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Egyesület Érem- és Régiségtárából. Új sorozat 2 (XII) (2007) 97–103., +5 tábla
KŐSZEGI Ádám – FARKAS Csilla:
Előzetes felszíni kutatások (szisztematikus terepbejárás, geofizikai felmérés) és a megelőző feltárás eredményeinek összevetése a Vát–Bodon-tábla nevű lelőhely kapcsán. Savaria 31 (2007 [2008]) 263–278.
FARKAS Csilla – KISS Andrea
Egy mezőségi település, Szék (Sic) történeti tájhasználata. In: Füleky György (szerk.): A táj változásai a Kárpát-medencében. Az erdélyi táj változásai. Gödöllő 2008, 62–67.
VIKTORIK Orsolya – FARKAS Csilla – KÁDÁR Marianna – BENDŐ Zsolt:
Rézkori kőeszközök nyersanyag-vizsgálata, petrológiai elemzése Szombathely Ernuszt kripta (Angolkert u.) lelőhelyről. In: Ilon Gábor (szerk.): Őskoros Kutatók VI. Összejövetelének konferenciakötete. Nyersanyagok és kereskedelem. Kőszeg, 2002. március 19–21. MΩMOΣ VI. Szombathely 2009, 431–450.
MOLNÁR, Attila – FARKAS, Csilla:
Hallstattzeitlicher Tonaltar aus Vát. Angaben zu den „Kultgegenständen” der Osthallstattkultur. ActaArchHung 61 (2010) 107–143.
MOLNÁR Attila – FARKAS Csilla:
Hallstatt-kori település Vát – Bodon tábla lelőhelyen. (Előzetes közlemény) (Die Hallstattzeitlichen Siedlungsreste von Vát–Bodon tábla. Ein Vorbericht). Savaria 34/1 (2011) 43–66.
FARKAS Csilla – PAP Ildikó Katalin:
A körmendi főtér rekonstrukciójához kapcsolódó megelőző régészeti feltárás eredményei. In: Móricz Péter (szerk.): Testis Temporis – Az idő tanúja 25. Körmend főtere. Körmend 2011, 3–6.
Utolsó módosítás
2012.03.20.