Bocsi Zsófia

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Bocsi Zsófia
Név (civil): 
Bocsi Zsófia
Születési hely: 
Budapest
Születési év: 
1979
Idegennyelv-ismeret: 
német, olasz
Cím: 
Déri Múzeum, 4026 Debrecen, Déri tér 1.
Telefonszám: 
+36 20 4822 846
+36 52 322 207
+36 52 417 560
Kutatási terület
Kutatott ország, terület: 
Kutatott régészeti korszak: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész, szociológus, történész
Középfokú tanulmányok: 
Patrona Hungariae Gimnázium, Budapest, 1998.
Felsőfokú tanulmányok: 
PPKE BTK, nappali tagozat, történelem-szociológia 1998–2003.; ELTE BTK, nappali tagozat, régészet, 2001–2006.; DE BTK nappali tagozat, Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola, 2006–2009., abszolutórium: 2009.
Diplomaszerzés éve: 
2007
Diplomamunka címe : 
Az ordacsehi és zamárdi V–VI. századi telepek – különös tekintettel a kerámia leletanyagra
Munkahelyek
Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága, Déri Múzeum, Debrecen, régésztechnikus, 2004–2009.; Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat, M31, régésztechnikus, 2007. 06. 01–2007. 09. 30.; Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szent István király Múzeum, Székesfehérvár, Csókakő vár ásatása 2008.08.; Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága, Déri Múzeum, Debrecen, régész 2009–
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Létavértes-Első-forduló (MOL vezeték) kora bronzkori (makói k.) és vaskori (kelta) település, (Hajdú-Bihar m.), 2009–2010.; Furta-Hagymás-dűlő (MOL vezeték) vaskori (kelta) település (Hajdú-Bihar m.), 2010.; Furta-Töviskés nyugati oldala (MOL vezeték) vaskori és római császárkori település (Hajdú-Bihar m.), (munkatárs: Szolnoki László) 2010.; Berettyóújfalu-Kis-Andaháza 2. (levezetőcsatorna) római császárkori (szarmata) és Árpád-kori település, császárkori sírok (Hajdú-Bihar m.), (munkatárs: Szilágyi Krisztián Antal) 2011.; Ebes 19-Curver műanyaggyár területe, Zsong-völgy, Sajtgyár (áramvezeték) római császárkori (szarmata) és Árpád-kori településrészlet (Hajdú-Bihar m.), (munkatárs: Szilágyi Krisztián Antal) 2011.; Hajdúböszörmény-Bocskai Tsz Sertéstelep(terménytároló) neolit és római császárkori (szarmata) település (Hajdú-Bihar m.), 2011.; Nagyhegyes 29–HSZ 174. gázkút, Pece-ér part (MOL vezeték) őskori (neolit?) és Árpád-kori település, valamint egy Árpád-kori (?) sír. (Hajdú-Bihar m.), 2011.; Komádi 29-Falusziget 2, Boncos-tanya (MOL vezeték) középső neolit, rézkori (Tiszapolgár-k.) és római császárkori (szarmata) település, illetve római császárkori (szarmata) temető (Hajdú-Bihar m.), 2011.
Oktatói tevékenység: 
Debreceni Egyetem BTK Középkori, Koraújkori Magyar Történeti és Segédtudományi Tanszék: Várak a középkori Magyarországon c. szeminárium 2007., Mindennapok és anyagi kultúra a késő középkori és törökkori Magyarországon c. szeminárium 2008.
Publikációk (Fontosabb)
Tanulmány, folyóiratcikk:
BOCSI Zsófia:
Mezőpeterd helye a középkori Bihar megyében. Töprengések az okleveles és térképes adatok szerepéről egy középkori falu határának azonosításában (Mezőpeterd im mittelalterlichen Komitat Bihar). BiMÉ 10–11 (2006) 29–59.
BOCSI Zsófia:
Csókakő vár az írott források tükrében, különös tekintettel az Anjou korra (The fortress of Csókakő in the written sources with special regard to the Anjou Age. Burg Csókakő im Spiegel der schriftlichen Quellen, mit besonderem Augenmerk auf die Anjou-Zeit). Arrabona 44/2 (2006) 51–66.
BOCSI Zsófia:
Vár és uradalom kapcsolata az írott források tükrében. Néhány gondolat a csókakői váruradalomról. Castrum (Castrum Bene Egyesület Hírlevele) 6/2 (2007) 43–62.
BOCSI, Zsófia:
Die Keramik aus zwei spätantiken Siedlungen am Balaton: Ordacsehi – Kis-töltés und Zamárdi – Kútvölgyi-dűlő, Komitat Somogy, Ungarn. In: Jan Bemmann und Michael Schmauder (Hrsg): Kulturwandel in Mitteleuropa. Langobarden – Awaren – Slawen. Akten der Internationalen Tagung in Bonn vom 25. bis 28. Februar 2008. Bonn 2008, 415–430. (Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte Band 11)
BOCSI Zsófia:
Ordacsehi-Kis-töltés és Zamárdi-Kútvölgyi-dűlő 5–6 századi telepeinek kerámiái. In: Vida Tivadar (szerk.): Thesaurus Avarorum. Ünnepi kötet Garam Éva 70. születésnapjára. s.a.
BOCSI Zsófia:
Néhány ritka és jellemző edényfajta Zamárdi-Kútvölgyi-dűlőről. In: „Hadak Útján” A Népvándorlás Kor Fiatal Kutatóinak XIX. Konferenciája. Győr 2008, okt. 20–22. Konferencia kötet. Győr 2011. s.a.
BOCSI Zsófia:
5. századi bronzműves műhely maradványai és késő római ékvéséssel díszített katonai övveret Ordacsehi-Kis-töltésről. In: FIRKÁK 3. A Fiatal Római Koros Régészek III. Konferenciájának Előadásai. Szombathely. s.a.
 
Katalógus:
BOCSI, Zsófia:
Zamárdi-Kútvölgyi-dűlő. In: Die Langobarden. Das Ende der Völkerwanderung. Katalog zur Ausstellung im Rheinischen LandesMuseum Bonn. 22.8.2008-11.1.2009. Landschaftsverband Darmstadt 2008, 327–328.
 
E-publikáció:
BOCSI Zsófia:
Solymosi László: Írásbeliség és társadalom az Árpád-korban. Recenzió. http://kurrenstortenelem.org/dokument/recenziok/2007.09/solymosi_200709.html
 
 
Utolsó módosítás
2012.04.17.