Kováts István

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Személyes adatok
Név (publikációban): 
Kováts István
Név (civil): 
Kováts István
Születési hely: 
Salgótarján
Születési év: 
1974
Idegennyelv-ismeret: 
angol
Cím: 
Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma, 2025 Visegrád, Fő u. 23.
Telefonszám: 
+36 26 398 026/703
Kutatási terület
Kutatott régészeti korszak: 
Speciális szakterület: 
Tanulmányok
Végzettség: 
régész-történész
Középfokú tanulmányok: 
Madách ImreGimnázium, Salgótarján, 1993.
Felsőfokú tanulmányok: 
ELTE BTK nappali tagozat, történelem 1995–2005., régészet 1999–2005., új- és legújabbkori történeti muzeológia 1999–2002. (abszolutórium)
Diplomaszerzés éve: 
2005
Diplomamunka címe : 
A visegrádi Alsóvár, Fellegvár és királyi palota megmunkált csont- és agancsleletei a XIII–XVII. században
Munkahelyek
Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma, régész-muzeológus 2005–
Szakmai tevékenységek (Fontosabb)
Feltárások: 
Visegrád-Széchenyi utca 8–10., középkori templom (Pest m.), (ásatásvezető: Buzás Gergely, Mészáros Orsolya) 2003.; Visegrád-Városközpont, késő középkori településrészlet (Pest m.), (ásatásvezető: Mészáros Orsolya, Szőke Mátyás) 2003.; Visegrád-Salamontorony utca 3., késő középkori telepnyomok (Pest m.), (ásatásvezető: Buzás Gergely) 2004.; Visegrád-Rév utca 2., késő középkori kőépület, XVIII. századi temető (Pest m.), 2005.; Visegrád-Fellegvár, északnyugati palotaszárny (Pest m.), 2005.; Visegrád-Ágasház, késő középkori telepnyomok (Pest m.), 2005.; Visegrád-Fő utca 73–75. késő középkori telepnyomok és templom (Pest m.), (ásatásvezető: Buzás Gergely) 2006., 2008.; Visegrád-Rév utca 4., késő középkori kőépületek, településrészlet (Pest m.), 2006–2007.; Visegrád-Vár Szálló, késő középkori kőépület (Pest m.), 2008.; Visegrád–Lepence, őskori temető, római telepnyomok, XVIII. századi malom (ásatásvezető: Gróf Péter) 2008.; Visegrád-Széchenyi utca 25., XI. századi temető, késő középkori településnyomok (Pest m.), 2008.; Visegrád–Fellegvár (tereplépcső) koraújkori temető és telepnyomok (Pest m.), 2009.; Máza-Koromszó, középkori templom és kolostor (Baranya m.), (ásatásvezető Boruzs Katalin) 2009–2011.; Visegrád-Rév utca 15., késő középkori telepnyomok (Pest m.), 2010.; Kisnána-Vár (Heves m.), (ásatásvezető: Buzás Gergely) 2010.; Eger-Érseki Palota, Árpád-kori, és XVI–XVIII. századi telepnyomok (Heves m.), 2011.
Oktatói tevékenység: 
Alkalmi előadásokkal!
ELTE BTK, Középkori és Kora Újkori Régészeti Tanszék: Középkori és kora újkori csontművesség, 2005.; a tanszék visegrádi tanásatásain előadások, anyagismeret, 2006–
PTE, Ókortörténeti és Régészeti Tanszék: Középkori és koraújkori temetők, 2007.
PPKE BTK: Bevezetés a régészetbe; Bevezetés az archaeozoológiába, 2011–2012.
Egyéb szakmai tevékenység: 
Archaeozoológiai feldolgozások:
Ebes-Zsongvölgy (Déri Múzeum, Debrecen) 2004., 2008.
Középkori lelőhelyek (Mátyás Király Múzeum, Visegrád) 2005–
Szentendre-Castrum (Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága) 2006–2007.
Törökbálint-Égett völgy (Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága) 2007.
Cegléd-Fertály-földek (Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága) 2008.
Margat (Szíria) vár, (Szíriai Magyar Régészeti Misszió) 2008–2010.
Sárospatak-Retel utca (MNM Rákóczi Múzeuma, Sárospatak) 2009.
Máza-Koromszó (Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága) 2009–2011.
Szedres-Apátipuszta (Wosinsky Mór Múzeum, Szekszárd) 2011.
 
Kiállításrendezések:
"Visegrád Anno": Visegrád, Mátyás Király Művelődési Ház 2001.
"Visegrád anyagi kultúrája a 18. századtól napjainkig": Visegrád, Mátyás Király Művelődési Ház, 2002.
"Szőlőművelés és borkultúra a régi Visegrádon": Visegrád, Mátyás Király Művelődési Ház, 2003.
"A visegrádi iskolaépület története a középkortól a 18. század végéig": Visegrád, Mátyás Király Művelődési Ház, 2006.
"Visegrád az Anjou-korban": Visegrád, Mátyás Király Múzeum 2007.
"Királyok asztalánál. Táplálkozáskultúra a középkori Visegrádon": Visegrád, Mátyás Király Múzeum, 2008.
"Az 1000 éves Visegrád egyházai": Visegrád, Mátyás Király Múzeum, 2010.
"Visegrád az Oszmán Birodalom fennhatósága alatt a 16–17.században": Visegrád, Mátyás Király Múzeum 2010.
"Visegrád évszázadai. A római kor kezdete a Dunakanyarban": (társrendező, a kiállítás rendezője: Boruzs Katalin) Visegrád, Mátyás Király Múzeum, 2011.
 
Konferenciaszervezések:
Visegrádi Archaeozoológiai Találkozók évente két alkalommal: 2001–
ICAZ (International Council for Archaeozoology) International Comittee Meeting: Visegrád, 2008. augusztus 30–szeptember 3.
Fiatal Középkoros Régészek I. Konferenciája: Visegrád, 2009. november 26–28.
Publikációk (Fontosabb)
Tanulmány, folyóiratcikk:
KOVÁTS István:
Finds of worked bone and antler from the Royal Palace of Visegrád. In: H. Luik – A. M. Choyke – C.E. Batey – L. Lougas (eds): From Hooves to Horns from Mollusc to Mammoth. Manufacture and Use of Bone Artefacts from Prehistoric Times to the Present. Proceedings of the 4th Meeting of the ICAZ Worked Bone Research Group at Tallinn 26th–31st of August 2003. Tallinn 2005, 293–304. (Muinasaja Teadus 15)
BUZÁS Gergely – GRÓF Péter – GRÓH Dániel – KOVÁTS István:
Középkori településmaradványok, 18. századi plébániatemplom és temetőrészlet a visegrádi Rév utcából. FolArch 52 (2005–2006) 251–287.
KOVÁTS István:
A visegrádi Fellegvár megmunkált csont- és agancsleletei. In: Buzás Gergely (szerk.): A visegrádi Fellegvár. Visegrád 2006, 167 – 191. (Visegrád Régészeti Monográfiái 6)
KOVÁTS István:
Megmunkált csonttárgyak Visegrád, Birkl-telek lelőhelyről. Appendix Mészáros Orsolya: Késő középkori ház Visegrád polgárvárosában – Fő utca 32. (Birkl-telek) c. cikkéhez. ArchÉrt 131 (2006) 165–168.
KOVÁTS István:
IV. Béla dénárával keltezett tőr a visegrádi Alsóvárból. In: Testis Temporum Vita Memoriae. Ünnepi tanulmányok Pálóczi Horváth András 65. születésnapjára. Studia Caroliensia 7/3–4 (2006) 271–279.
BUZÁS Gergely – KOVÁTS István:
Az Anjou-kori Visegrád kutatása. Örökség 9/10 (2007. október) 13–14.
KOVÁTS István:
A középkori csontmegmunkálás. In: Kubinyi András – Laszlovszky József – Szabó Péter (szerk.): Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Budapest 2008, 113–117.
KOVÁTS István:
Templomok és vallásosság a XVIII. századi Visegrádon.(Az első visegrádi plébániatemplom és temető a XVIII. században.) Magyar Sion (Új Folyam) 2 (44)/2 (2008) 256–263.
BARTOSIEWICZ László – KOVÁTS István:
Állattan a királyi palota termeiben avagy a régészeti „Csontbrigád”. MúzeumCafé (2008. október–november) 28–29.
KOVÁTS István:
XVI–XVII. századi megmunkált agancsleletek a visegrádi Alsóvárból. In: Bartosiewicz László – Gál Erika – Kováts István (szerk.): Csontvázak a szekrényből. Válogatott tanulmányok a Magyar Archaeozoológusok Visegrádi Találkozóinak anyagából. Budapest 2009, 263–273.
KOVÁTS István:
Visegrád a 18. században. Szép Magyarország (2009–2010/Tél) 27.
KOVÁTS István:
A Hódoltság korának régészeti kutatása Visegrádon. In: Kováts István (szerk.): Visegrád a török korban 1526–1685. Altum Castrum 7. Visegrád 2010, 48–71.
Alice M. CHOYKE – KOVÁTS, István:
Tracing the personal through generations: Late Medieval and Ottoman combs. In: Aleksander Pluskowski – Günther Karl Kunst – Matthias Kucera – Manfred Bietak – Irmgard Hein (eds):Bestial Mirrors: Animals as Material Culture in the Middle Ages 3. ViaVias 3. Wien 2010, 115–127.
GÁL Erika – KOVÁCS Eszter – KOVÁTS István – ZIMBORÁN Gábor:
Kora középkori csontüllők Magyarországról: egy újabb példa az állatcsontok hasznosítására. In: Gömöri János – Kőrösi Andrea (szerk.): Csont és Bőr. Az állati eredetű nyersanyagok feldolgozásának története, régészete és néprajza. Anyagi kultúra a Kárpát-medencében 4. Archeometria-Iparrégészet-Kézműves-történet-Néprajz. Budapest 2010, 117–127.
RINGER István – GÁL-MLAKÁR Zsófia – KISSNÉ BENDEFFY Márta – HORVÁTH Antónia – KOVÁTS István – BARTOSIEWICZ László:
17. századi bőrfeldolgozó műhely Sárospatakon. In: Gömöri János – Kőrösi Andrea (szerk.): Csont és Bőr. Az állati eredetű nyersanyagok feldolgozásának története, régészete és néprajza. Anyagi kultúra a Kárpát-medencében 4. Archeometria-Iparrégészet-Kézműves-történet-Néprajz. Budapest 2010, 215 – 229.
KOVÁTS István:
Séták a föld alatti Visegrádon. In: Cseke László: Visegrád ezer éve. Almanach. Visegrád 2010, 401–415.
KOVÁTS István:
A visegrádi királyi palota megmunkált csont- és agancsleletei. In: Buzás Gergely – Orosz Krisztina (szerk.): A visegrádi királyi palota. Budapest 2010, 393–403.
KOVÁTS István – N. KOCSIS Edit:
„Vár a Duna partján, rettenetes szikla tetején…”.Visegrád az Oszmán Birodalom fennhatósága alatt a 16–17. században. Kiállításvezető. Visegrád 2010.
KOVÁTS István:
Középkori vadászatok a Buda és Visegrád környéki erdőkben. In: Szabó Ádám – Tóth Endre (szerk.): Corolla Museologica Tibor Kovács Dedicata. Budapest 2011, 331–343. (Libelli Archeologici Ser. Nov. 4/Régészeti Füzetek Új Sorozat 4)
BORUZS Katalin – KOVÁTS István:
Visegrád évszázadai. A római kor kezdete a Dunakanyarban. Kiállításvezető. Visegrád 2011.
 
Kötetszerkesztések:
Bartosiewicz László – Gál Erika – Kováts István (szerk.): Csontvázak a szekrényből. Válogatott tanulmányok a Magyar Archaeozoológusok Visegrádi Találkozóinak anyagából. Budapest 2009.
Kováts István (szerk.): Visegrád a török korban 1526–1685. Altum Castrum 7. Visegrád 2010.
Utolsó módosítás
2012.04.18.